Алгоритми тестового діагностування вентильних кіл

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглянуті алгоритми діагностування вентильних кіл, а саме: алгоритм діагностування вентильних кіл при відсутності обмежень вибору датчиків реакцій, алгоритм діагностування на основі інформаційного критерію, алгоритм діагностування методом поділу. Крім того, розглянуто використання датчиків струму для складання алгоритму тестового діагностування.

Опис

Ключові слова

алгоритм, діагностування, метод, вентиль, вентильне коло, датчик, тест;, відмова, перевірка, реакції справного й несправного кола, algorithm, diagnosis, method, valve, valve circle, sensor, test, failure, check, reactions of the working and faulty circle, диагностирования, вентильный круг, отказ, проверка, реакции исправного и неисправного круга

Бібліографічний опис

Алгоритми тестового діагностування вентильних кіл / О. О. Ручка, В. Г. Рикун, С. В. Новіков, Г. А. Гнатова // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2019. - Вип. 16.

Зібрання