Дослідження коефіцієнта збільшення площі опорної поверхні після розгортання мобільного підйомника

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Представлено закономірності формування площі опорної поверхні для найбільш поширених опорних пристроїв мобільних підйомників та визначено коефіцієнт збільшення площі опорної поверхні після розгортання опорного пристрою. В результаті отримано залежності коефіцієнта збільшення площі опорної поверхні після розгортання опорного пристрою від довжини виходу опори для різних конструкцій опорних пристроїв, що використовуються в мобільних підйомниках з робочими платформами (МПРП).

Опис

Ключові слова

мобільний підйомник, опорна поверхня, опорний пристрій, площа, коефіцієнт

Бібліографічний опис

Дослідження коефіцієнта збільшення площі опорної поверхні після розгортання мобільного підйомника / І. Г. Кириченко, О. О. Рєзніков, Ю. В. Рукавишніков, А. О. Книшенко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 95. – С. 26–31.