Комплексне еколого-аналітичне оцінювання впливу системи «АДС» на складники довкілля в процедурі ОВД

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто можливість здійснення ОВД на основі системного аналізу та зазначено ефективний алгоритм дій у процесі оцінювання впливу експлуатації автомобільної дороги на довкілля. Проведено декомпозицію впливу автомобільних доріг на довкілля за рівнями, що узгоджуються з принципами структуризації МАІ. Проаналізовано наукові праці та нормативні документи й визначено необхідні параметри для оцінювання впливу автомобільної дороги на навколишнє природне середовище (НПС) та заходи зменшення цього впливу. Розроблено складну ієрархічну структуру оцінювання впливу системи «АДС» на складники НПС, відповідно до неї проведено комплексне еколого-аналітичне оцінювання для ділянки дороги М-29 Харків – Дніпро та перевірено адекватність розробленої ієрархічної структури з допомогою досліджень на обраній ділянці дороги.

Опис

Ключові слова

система «автомобіль – дорога – середовище» (АДС), оцінювання впливу на довкілля (ОВД), системний аналіз, експертно-аналітичне оцінювання, навколишнє природне середовище (НПС), метод аналізу ієрархій (МАІ), "Car-Road-Environment" system, environmental impact assessment, system analysis, expert-analytical assessment, hierarchy analysis method

Бібліографічний опис

Адамова, Г. В. Комплексне еколого-аналітичне оцінювання впливу системи «АДС» на складники довкілля в процедурі ОВД / Г. В. Адамова // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 102. – С. 37–47.

Зібрання