Підвищення доступності транспортного обслуговування населення Салтівського масиву м. Харкова на основі синхронізації маршрутного розкладу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета дослідження – підвищення доступності транспортного обслуговування населення Салтівського масиву на основі синхронізації маршрутного розкладу. Об’єкт дослідження – процес формування раціонального розкладу руху на маршрутах Салтівського масиву. Предмет дослідження – вплив розкладу руху на ефективність роботи маршрутів Салтівського масиву. Виділено структурний контур впливу часу очікування на показники ефективності транспортного процесу, що логічно описує послідовність формування значень локальних критеріїв оцінки доцільності їх впровадження. Для практичної адаптації досягнення поставленої мети було реалізовано методику формування раціонального графіка руху на автобусному маршруті №204е «ст. м. Індустріальна – вул. Наталії Ужвій» та тролейбусних маршрутах №24 «ст. м. Академіка Барабашова – 602-й мікрорайон» та №34 «Східна Салтівка – вул. Героїв Праці». Запропоновані керуючі заходи спрямовані на визначення раціонального розкладу руху на основі оцінки зміни часу очікування транспорту на зупинці та пасажиропотоку в цілому, що виступають в якості критерію економічної оцінки ефективності рішень. Впровадження запропонованого графіка руху реалізовано шляхом практичної адаптації результатів моделювання перерозподілу основного обсягу пасажирів між суміжними маршрутами сполучення. Оцінка отриманого ефекту визначила, що річний економічний ефект від впровадження заходів складає 1039,82 тис. грн, чистий приведений дохід за чотири роки – 366,16 тис. грн, індекс прибутковості проекту складає 1,22. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані на пасажирських автотранспортних підприємствах під час організації транспортного обслуговування населення.

Опис

Ключові слова

міський пасажирський транспорт, розклад руху, маршрут, зупинний пункт, пасажиропотік

Бібліографічний опис

Азімов, К. Н. Підвищення доступності транспортного обслуговування населення Салтівського масиву м. Харкова на основі синхронізації маршрутного розкладу : дипломна робота ... магістра : 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Азімов Костянтин Назіржонович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 99 с.