Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Підвищення ефективності автомобільних перевезень одягу у сполученні Україна – Чехія
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Ярошенко, Євген Володимирович
  Мета роботи – підвищення ефективності автомобільних перевезень одягу у сполученні Україна – Чехія через пункт пропуску Ягодин за рахунок впровадження технології тайм-слотування. Об'єкт дослідження – процес автомобільних перевезень одягу у сполученні Україна – Чехія через пункт пропуску Ягодин. Метод дослідження – аналітично-практичний. У роботі на підставі визначеного критерію ефективності, побудовано математичну модель процесу автомобільних перевезень одягу у сполученні Україна – Чехія, яка враховує використання технології тайм-слотування. Впровадження на практиці запропонованих у роботі рішень підвищить ефективність автомобільних перевезень одягу у сполученні Україна - Чехія через пункт пропуску Ягодин з можливим отриманням річного технологічного ефекту, який буде складати від 4,4 до 5,8 годин на одну їздку (16,2 %). Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані транспортними підприємствами, які займаються автомобільними перевезеннями вантажів у міжнародному сполученні. Область застосування: автомобільний транспорт.
 • Документ
  Визначення раціональних схем доставки швидкопсувних вантажів на маршрутах Україна - Польща
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Приходько, Андрій Юрійович
  Об’єкт: процес доставки швидкопсувних вантажів на маршрутах Україна – Польща. Мета: визначення раціональної схеми доставки швидкопсувних вантажів на маршрутах Україна – Польща за мінімальними витратами. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. Запропоновано методику визначення технології підвищення ефективності доставки швидкопсувних вантажів, на експорт з України до Польщі. Це дозволяє вибрати комбінацію параметрів після обчислення сумарних витрат. В результаті оцінки ефекту визначили, що «Схема 1» (доставка швидкопсувних вантажів відбувається зі складу укрупнення на території України до одержувачів на території Польщі без участі складу розподілення) набула найменшого значення сумарних витрат майже у всьому діапазоні коливань заданих параметрів. Виключенням є «Схема 2» (участь складів укрупнення на території України та розподілення на території Польщі), яка більш ефективна при мінімальних обсягах замовлень та мінімальних відстанях перевезень в міжнародному сполученні, але при максимальній кількості замовників – ефект склав 1996,2 гривень. «Схема 3» ( збір ШПВ у відправників автомобілем великої вантажності на території Україна, доставка до складу розподілення на території Польщі) має значні сумарні витрати при всіх значеннях параметрів впливу в порівнянні з іншими двома схемами. Керівництво компанії Кернел-Трейд прийняло до розгляду питання впровадження результатів у 2023 році. Результати проведених досліджень можуть бути використані для роботи компаній, що надають послуги доставки швидкопсувних вантажів як на експорт з України в Польщу, так і на імпорт в Україну.
 • Документ
  Підвищення якості обслуговування пасажирів в транспортно-пересадочному вузлу «ст. м. Холодна Гора» на основі стабілізації часових параметрів маршрутного потоку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Нго, Чи Дат
  Об’єкт дослідження: процес технологічної взаємодії суб’єктів наземного приміського пасажирського автомобільного транспорту в ТПВ «ст. м. Холодна Гора». Предмет дослідження: вплив стабілізації часових параметрів перебування автобусів приміського сполучення в зупинних пунктах на якість транспортного обслуговування пасажирів в ТПВ «ст. м. Холодна Гора». Мета дослідження: удосконалення транспортного обслуговування пасажирів приміського пасажирського транспорту при реалізації міжмаршрутних пересадок в ТПВ «ст. м. Холодна Гора». Метод дослідження – аналітичний. Виділено структурний контур впливу ризиків дестабілізації технологічних операцій та процесів на якість транспортного обслуговування пасажирів при здійсненні пересувань через ТПВ «ст. м. Холодна Гора». Для практичної адаптації досягнення поставленої мети було реалізовано методику визначення раціональних часових параметрів організації руху на приміському маршруті №1592 ДП «Холодна Гора» - смт. Пісочин (Мобіль)». Ефект отриманий за рахунок скорочення часу поїздки та часу очікування в ТПВ. Отриманий ефект відноситься то соціального ефекту який отримують пасажири. На основі трансформації соціального ефекту в фінансовий результат визначено, що річний економічний ефект від зниження витрат часу пасажирами на пересування склав 817 тис. грн., чистий приведений соціальний ефект за чотири роки – 1,616 млн. грн., індекс прибутковості проекту складає 2,75. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані на пасажирських автотранспортних підприємствах та муніципальними органами під час організації транспортного обслуговування населення.
 • Документ
  Підвищення ефективності вибору автомобільних маршрутів перевезень вантажів на МТК №3 Німеччина - Польща - Україна на принципах побудови матричної моделі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Курпіль, Дарина Андріївна
  Об'єкт дослідження - процес перевезень вантажів в рамках МТК №3 Німеччина – Польща – Україна. Предмет дослідження - вибір автомобільних маршрутів перевезень вантажів МТК №3 Німеччина – Польща – Україна на принципах побудови матричної моделі. Мета роботи – підвищення ефективності управління вантажопотоками в рамках міжнародного транспортного коридору на принципах побудови матричної моделі перевезення вантажів у міжнародному сполученні. Метод дослідження – математичне моделювання. Пріоритетною задачею ефективного управління вантажопотоками у міжнародному сполученні з урахуванням незбалансованості обсягів перевезень вантажів у міжнародному сполученні є розробка моделі оптимізації процесу перевезень вантажів в матричному вигляді на підставі обґрунтованого критерію – мінімальної загальної вартості перевезень вантажів за період доставки при дотриманні вимог вантажовласників щодо терміну доставки. На підставі запропонованої моделі процесу перевезень автомобільними маршрутами в рамках МТК в матричному вигляді побудувано математичну модель і розв’язано задачу оптимізації із застосуванням засобів інформаційних технологій. Ефект від впровадження запропонованого рішення у вигляді зменшення загальної вартості перевезень вантажів за період доставки дорівнює 104 ум.од. або 4 % при загальному обсязі постачань 410 тон з обсягом недопостачання 20 т. Результати дослідження можуть бути використані роботі транспортно-експедиторських та логістичних підприємств при плануванні та організації перевезень вантажів автомобільними маршрутами у міжнародному сполученні.
 • Документ
  Підвищення ефективності доставки молочної сировини для агропромислового виробництва ТМ «Молокія» у приміському сполученні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Коровінський, Микола Ігорович
  Об'єкт дослідження – процес доставки молочної сировини для агропромислового виробництва ТМ «Молокія». Мета роботи – підвищення ефективності доставки молочної сировини для агропромислового виробництва ТМ «Молокія» у приміському сполученні. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. В результаті аналізу літературних та Інтернет-джерел встановлено, що значний вплив на організацію доставки молочної сировини на підприємства з переробки внесли зміни в структурі виробництва та переробки молока, поступове запровадження новітніх вимог-стандартів. Вибір раціональної технології доставки молочної сировини (від виробника до агропромислового підприємства з виробництва молока) запропоновано визначати оціночним показником сумарних витрат, що враховують суму витрат по кожному технологічному елементу відповідних трьох варіантів доставки. Розроблено ПФЕ для 3 вхідних параметрів, який складається з 8 серій дослідів. При цьому були використані різні комбінації параметрів зовнішнього впливу. Результати отриманих значень ефекту показали, що найбільш ефективний є «Варіант 2» при порівнянні з «Варіант 1» з рівнем ефекту у розмірі 54078 гривень при максимальному значенні обсягу завезення від ферми, кількості відправників молочної сировини та мінімальному значенні відстані перевезень сировини. При тих же умовах «Варіант 3» дає найбільше значення ефекту у розмірі 52198,50 гривень при порівнянні з «Варіант 1». Сфера застосування: вантажні підприємства автомобільного транспорту зі спеціалізованими автомобілями-цистернами. Керівництво ПРАТ «Тернопільський молокозавод» для агропромислового виробництва ТМ «Молокія» прийняло до розгляду питання щодо впровадження результатів дослідження в IV кварталі 2023 р.
 • Документ
  Розробка ефективної схеми доставки вантажів у контейнерах з Китаю в Україну в умовах військового стану
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Кісіль, Володимир Віталійович
  Об'єкт дослідження - процес доставки вантажів у контейнерах в напрямку Китай – Україна. Предмет дослідження - вплив параметрів системи доставки вантажів у контейнерах та ресурсних обмежень на питомі витрати на доставку вантажів з Китаю в Україну з урахуванням ризиків. Мета роботи – підвищення ефективності доставки вантажів у контейнерах в напрямку Китай – Україна за рахунок розробки ефективної схеми доставки вантажів у контейнерах з Китаю в Україну в умовах військового стану. Метод дослідження – математичне моделювання. В результаті аналізу літературних і Інтернет джерел визнечено, що нагальним питанням є розробка та впровадження раціональних технологій доставки вантажів для забезпечення гнучкості та адаптивності системи в умовах ризику. Запропоновано математичну модель, яка дозволяє врахувати ресурсні обмеження учасників доставки та можливі ризики. Серед альтернативних схем доставки вантажів у контейнерах в напрямку Китай – Україна обрано ефективну схему Китай – Польща - Україна. Економічний ефект від вибору схеми доставки вантажів у контейнерах з урахуванням ціни ризику, складає 1755 ум.од./конт. при перевезенні 160 т, при цьому замовлення на доставку надходять з інтервалом 15 год. при середньому значенні переробних потужностей елементів системи 250 т/год. Результати дослідження можуть бути використані роботі транспортно-експедиторських та логістичних підприємств при плануванні та організації доставки вантажів у контейнерах в напрямку Китай – Україна.
 • Документ
  Оптимізація процесу вибору автомобільних маршрутів перевезень вантажів на МТК №3 Німеччина - Польща - Україна на принципах побудови мережевої моделі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Горєлова, Анастасія Анатоліївна
  Об'єкт дослідження - процес перевезень вантажів в рамках МТК №3 Німеччина – Польща – Україна. Предмет дослідження - оптимізація процесу вибору автомобільних маршрутів перевезень вантажів в рамках МТК №3 Німеччина – Польща – Україна на принципах побудови мережевої моделі. Мета роботи – підвищення ефективності управління вантажопотоками в рамках міжнародного транспортного коридору на принципах побудови мережевої моделі перевезення вантажів у міжнародному сполученні. Метод дослідження – математичне моделювання. Інтегровані транспортні технології є невід’ємними інструментами управління процесом з метою прискорення процесу доставки транзитних вантажів та ефективного використання МТК. Тому, необхідним є розробка моделі оптимізації процесу перевезень вантажів в мережевому вигляді на підставі обґрунтованого критерію. На підставі запропонованої моделі процесу перевезень автомобільними маршрутами в рамках МТК побудувано математичну модель і розв’язано задачу оптимізації із застосуванням засобів інформаційних технологій. Економічний ефект від вибору автомобільних маршрутів перевезень промислових товарів народного споживання у напрямку Україна - ЄС в рамках МТК №3 дорівнює 698 ум.од. або 14,2 % при загальному обсягу постачань вантажів 200 т. Результати дослідження можуть бути використані роботі транспортно-експедиторських та логістичних підприємств при плануванні та організації перевезень вантажів автомобільними маршрутами у міжнародному сполученні.
 • Документ
  Формування раціональної технології доставки зернових вантажів у контейнерах на маршрутах Україна - Європа
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Бурменко, Вадим Сергійович
  Об'єкт дослідження – процес доставки зернових вантажів у контейнерах на маршрутах Україна – Європа. Мета роботи – визначення раціональної технології доставки зернових вантажів у контейнерах на маршрутах Україна – Європа за рахунок ефективного використання ресурсів підприємства. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. Запропоновано методику визначення раціональної технології доставки зернових вантажів у контейнерах на маршрутах Україна – Європа, яка дозволяє, розрахувавши сумарні витрати, вибирати комбінацію параметрів. Результати визначення ефекту показали, що друга технологія (перевезення зернового вантажу у контейнерах залізничним магістральним транспортом) являється менш витратна порівнюючи її з «Технологією 1» (перевезення зернового вантажу у вагонах зерновозах залізничним магістральним транспортом), при всіх комбінаціях значень параметрів впливу, при цьому найбільший ефект складає 32195,10 гривень. Найбільший ефект при всіх можливих комбінацій порівняння складає 52874,60 гривень – при використанні «Технології 2» в порівнянні з «Технологією 3» (перевезення зернового вантажу у контейнерах автомобільним магістральним транспортом) при максимальних значеннях відстаней перевезення та мінімальному обсязі замовлення зернового вантажу. Керівництво компанії «Global Ocean Link» прийняло до розгляду питання про впровадження результатів в 2023 році. Результати дослідження можуть бути використані в організації роботи підприємств, які надають послуги по доставці зернових вантажів, в тому числі в контейнерах, на експорт з України в Європу.
 • Документ
  Підвищення ефективності транспортного обслуговування повітряних суден на летовищах України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Боліхов, Павло Володимирович
  Мета роботи - підвищення ефективності транспортного обслуговування повітряних суден на летовищах України за рахунок раціонального розподілу транспортних ресурсів та резервів провізних та обслуговуючих спроможностей. Об’єкт дослідження - процес доставки вантажів та обслуговування повітряних суден на летовищах України. Предмет дослідження - вплив запропонованих рішень по визначенню раціонального розподілу транспортних ресурсів для підготовки повітряного судна на витрати. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. Розроблено алгоритм раціонального розподілу транспортних ресурсів для підготовки повітряного судна на летовищах України, що базується на результатах імітаційного моделювання процесу обслуговування повітряних суден при різних умовах обслуговування (час доби та природно-кліматичних умов, що впливають на час обслуговування повітряного судна та на час руху транспортних засобів по маршрутах перевезень). Розроблено технологію обслуговування повітряних суден на летовищах України. Визначене значення економічного ефекту, що може бути отриманий у разі впровадження результатів дослідження склало 1800 грн за один цикл обслуговування. Рекомендації по впровадженню: отримані результати досліджень можуть застосовуватись для виконання науково-дослідної роботи № 08-53-21 «розробка енергоефективного машинного комплексу для транспортного забезпечення Збройних Сил та Національної Гвардії України» за замовленням МОН України.
 • Документ
  Підвищення доступності транспортного обслуговування населення Салтівського масиву м. Харкова на основі синхронізації маршрутного розкладу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022-12) Азімов, Костянтин Назіржонович
  Мета дослідження – підвищення доступності транспортного обслуговування населення Салтівського масиву на основі синхронізації маршрутного розкладу. Об’єкт дослідження – процес формування раціонального розкладу руху на маршрутах Салтівського масиву. Предмет дослідження – вплив розкладу руху на ефективність роботи маршрутів Салтівського масиву. Виділено структурний контур впливу часу очікування на показники ефективності транспортного процесу, що логічно описує послідовність формування значень локальних критеріїв оцінки доцільності їх впровадження. Для практичної адаптації досягнення поставленої мети було реалізовано методику формування раціонального графіка руху на автобусному маршруті №204е «ст. м. Індустріальна – вул. Наталії Ужвій» та тролейбусних маршрутах №24 «ст. м. Академіка Барабашова – 602-й мікрорайон» та №34 «Східна Салтівка – вул. Героїв Праці». Запропоновані керуючі заходи спрямовані на визначення раціонального розкладу руху на основі оцінки зміни часу очікування транспорту на зупинці та пасажиропотоку в цілому, що виступають в якості критерію економічної оцінки ефективності рішень. Впровадження запропонованого графіка руху реалізовано шляхом практичної адаптації результатів моделювання перерозподілу основного обсягу пасажирів між суміжними маршрутами сполучення. Оцінка отриманого ефекту визначила, що річний економічний ефект від впровадження заходів складає 1039,82 тис. грн, чистий приведений дохід за чотири роки – 366,16 тис. грн, індекс прибутковості проекту складає 1,22. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані на пасажирських автотранспортних підприємствах під час організації транспортного обслуговування населення.
 • Документ
  Формування раціональної технології доставки збірних відправок у контейнерах по транскаспійському міжнародному транспортному маршруту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Горобчук, Василь Сергійович
  Об'єкт дослідження - процес доставки збірних відправок у контейнерах по Транскаспійському міжнародному транспортному маршруту. Предмет дослідження - вплив параметрів системи доставки вантажів збірними відправками у контейнерах та кількісних характеристик виробничих ресурсів учасників на питомі витрати на доставку вантажів в рамках Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. Мета роботи – підвищення ефективності доставки збірних відправок у контейнерах по Транскаспійському міжнародному транспортному маршруту за рахунок вибору раціональної технології доставки вантажів в напрямку Китай – Україна. Метод дослідження – математичне моделювання. В результаті аналізу літературних і Інтернет джерел визнечено проблемні питання існуючих систем перевезень збірних відправок у контейнерах по маршрутах у напрямку Китай – України. Враховуючи зростання попиту на перевезення вантажів дрібними партіями у даному напрямку серед дрібних та середніх підприємств, це питання потребує уваги та детального вивчення. Запропоновано математичну модель процесу доставки збірних відправок у контейнерах в рамках Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. Економічний ефект у вигляді зменшення рівня загальних питомих витрат на доставку збірних відправок у контейнерах складає 2,5 умов.од/кг. Результати дослідження можуть бути використані роботі транспортно-експедиторських та логістичних підприємств при плануванні та організації збірних відправок у контейнерах в напрямку Китай – Україна.
 • Документ
  Підвищення ефективності автомобільних перевезень жирів та олії у напряму Україна-Польща через пункт пропуску Ягодин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Косова, Катерина Михайлівна
  Об'єкт дослідження – процес автомобільних перевезень жирів та олії у напряму Україна - Польща через пункт пропуску Ягодин. Мета роботи – підвищення ефективності автомобільних перевезень жирів та олії у напряму Україна – Польща через пункт пропуску Ягодин за рахунок впровадження технології тайм-слотування. Метод дослідження – аналітично-практичний. У роботі на підставі обраного і обґрунтованого критерію ефективності – часу перевезення вантажів, побудовано економіко-математичну модель процесу перевезення жирів та олії у напряму Україна – Польща через пункт пропуску Ягодин, яка враховує використання технології тайм-слотування. Впровадження на практиці запропонованих у роботі рішень надасть можливість підвищити ефективність автомобільних перевезень жирів та олії у напряму Україна – Польща через пункт пропуску Ягодин з можливим отриманням річного технологічного ефекту, який буде складати від 6 до 7 годин на одну їздку (15,7 %). Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані підприємствами, що займаються автомобільними перевезеннями у міжнародному сполученні. Область застосування: автомобільний транспорт.
 • Документ
  Розробка теоретичних основ технології складського забезпечення при обслуговуванні повітряних суден на летовищах України. Частина 1. Формування раціональної організації роботи складської системи при обслуговуванні повітряних суден на летовищах України.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Болховітін, Дмитро Олександрович
  Об'єкт дослідження – процес організації складської системи при обслуговуванні повітряних суден. Мета роботи – зниження витрат на організацію роботи складської системи підприємства за рахунок впровадження раціональної технології обслуговування замовлень. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. Запропоновано методику визначення раціональної організації роботи складської системи при обслуговуванні повітряних суден на летовищах України, яка дозволяє, розрахувавши сумарні витрати, вибирати комбінацію параметрів. Результати визначення ефекту показали, що другий варіант (збільшення кількості робітників) буде мати максимальний ефект (634,35 гривні) при порівнянні з першим при мінімальних значення інтенсивностей відповідних потоків вантажу. Третій варіант (збільшення кількості НРМ) в порівнянні з першим є максимально ефективним (468,3 гривень) при збільшенні інтенсивності внутрішнього потоку вантажу до максимального рівня. А при порівнянні другого та третього варіантів ефект від’ємний для третього при збільшенні інтенсивності вхідного потоку, максимальний ефект при цьому складає 584,9 гривень. Розроблена методика може бути прийнята в роботі складських систем летовищ України при обслуговуванні повітряних суден, як цивільної так й військової авіації.
 • Документ
  Розробка теоретичних основ технології наземного транспортного забезпечення на летовищах України. Частина 2. Визначення раціональної моноцентричної розподільчої системи обслуговування повітряних суден на летовищах України.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Бондаренко, Катерина Вячеславівна
  Об'єкт дослідження – процес перевезення вантажів, необхідних для наземного транспортного забезпечення на летовищах України в міжміському сполученні. Мета роботи – підвищення ефективності наземного транспортного забезпечення на летовищах за рахунок визначення раціональної моноцентричної розподільчої системи обслуговування повітряних суден на летовищах України. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. Визначено рівень впливу параметрів функціонування моноцентричної розподільчої системи обслуговування повітряних суден на летовищах України: найбільш впливовим на загальні витрати є обсяг постачання вантажів. При збільшенні цього параметру рівень оціночного показника збільшується в 2,5 рази, а найменший вплив мають кількість складів та площа обслуговуванні для «Схема 1» – 2%. Запропоновано визначити економічний ефект як різницю між загальними витратами на доставку вантажу за двома схемами доставки – схема побудови маятникових маршрутів доставки вантажів «Схема 1» та схема побудови розвізних маршрутів доставки вантажів «Схема 2». Загальні витрати за всіма варіантами в «Схемі 2» мають більші значення ніж при «Схемі 1» в незалежності від зміни значень параметрів впливу – відстані перевезення та обсягу постачань. Це говорить про те, що запропонована моноцентрична розподільча система обслуговування повітряних суден на летовищах України за схемою побудови маятникових маршрутів «Схема 1» має бути впроваджена, тому що має менші витрати на виконання цього процесу ніж при прямому постачанні палива до літаків.
 • Документ
  Формування раціональної технології автомобільних перевезень кондитерських виробів у м. Чугуїв
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Бочарова, Ольга Олександрівна
  Об'єкт дослідження – процес автомобільних перевезень кондитерських виробів у м. Чугуїв. Мета роботи – формування раціональної технології автомобільних перевезень кондитерських виробів у м. Чугуїв за рахунок впровадження раціональної маршрутизації. Метод дослідження – аналітично-практичний. У роботі на підставі обраного і обґрунтованого критерію ефективності (собівартість перевезень) побудовано математичну модель процесу перевезення кондитерських виробів у м. Чугуїв, запропоновано математичну постановку задачі маршрутизації перевезень кондитерських виробів, при якої собівартість перевезення буде мінімальною. Проектування розвізних маршрутів перевезення модифікованим методом на 7,1 % ефективніше за той, який на даний час використовується. Можливе зменшення собівартості складе 19,33 грн/т. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані підприємствами, що займаються автомобільними перевезеннями у міському сполученні. Область застосування: автомобільний транспорт.
 • Документ
  Підвищення ефективності автомобільних перевезень соняшникової олії на маршруті Полтава-Рівне
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Бабенко, Карина Сергіївна
  Мета роботи – підвищення ефективності автомобільних перевезень соняшникової олії на маршруті Полтава - Рівне за рахунок впровадження логістичних центрів. Об'єкт дослідження – пpoцeс перевезення соняшникової олії на маршруті Полтава - Рівне. Метод дослідження – аналітично-практичний. У роботі на підставі обраного і обґрунтованого критерію ефективності (витрати на перевезення) побудовано математичну модель процесу перевезення соняшникової олії у міжміському сполученні яка враховує використання логістичних центрів та можливість організовувати перевезення як по прямому варіанту так і по варіанту через логістичний центр. Представлена у роботі математична модель процесу перевезення досить точно описує процес перевезення, а прийняті у роботі рішення дозволять зменшити витрати на перевезення соняшникової олії. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані підприємствами, що займаються автомобільними перевезеннями у міжміському сполученні. Область застосування: автомобільний транспорт.
 • Документ
  Розробка теоретичних основ технології складського забезпечення при обслуговуванні повітряних суден на летовищах України». Частина 2. Розробка ефективної стратегії управління запасами при обслуговуванні повітряних суден на летовищах України.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Зоценко, Єгор Олегович
  Об'єкт дослідження − процес управління запасами на підприємстві при обслуговуванні повітряних суден. Мета роботи – зниження витрат на управління запасами на підприємстві при обслуговуванні повітряних суден за рахунок впровадження ефективної стратегії. Метод дослідження − аналітично-практичний, математичний. В результаті аналізу теоретичних розробок визначені особливості функціонування стратегій управління запасами при обслуговуванні повітряних суден. Визначені основні фактори впливу на параметри об`єкта дослідження, що визначає питомі витрати на управління запасами, розроблена математична модель залежності питомих витрат від факторів впливу на параметри об`єкта дослідження, запропоновано методику визначення ефективної стратегії управління запасами. За допомогою розрахунків, визначено ефективну стратегію управління запасами – стратегія з фіксованим розміром замовлення. Економічний ефект склав 0,38 гривень на добу за 1 т. Розроблена методика може бути прийнята в роботі складських систем летовищ України при обслуговуванні повітряних суден, як цивільної так й військової авіації.
 • Документ
  Управління стратегічним розвитком вантажних АТП (на прикладі ВАТ «АТП-16363»)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Сальніков, Єгор Костянтинович
  Об'єкт дослідження – процес управління стратегічним розвитком Харківського ТДВ «АТП 16363» на ринку вантажних перевезень. Мета роботи – підвищення ефективності функціонування Харківського ТДВ «АТП 16363» на ринку вантажних перевезень за рахунок вибору раціональної стратегії розвитку. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. В результаті аналізу літературних та Інтернет-джерел встановлено, що відсутність стратегічних планів призвела до роздроблення підприємств та їх банкрутства. Більшість ПАТ мають на балансі транспортні засоби зі значним строком експлуатації, що значно збільшує матеріальні та трудові некорисні витрати і підприємства не мають змоги придбати новий рухомий склад. Так підходи до вибору стратегій повинні включати прогнозування розвитку зовнішнього середовища та оцінку потенціалу підприємства. Обрано стратегію, що пов’язана з розвитком системи перевезень тарно-штучних вантажів при обслуговуванні замовників транспортних послуг ТДВ «АТП 16363» по території України. Згідно розроблених регресійних моделей, значимими факторами, що впливають на прибуток підприємства є коефіцієнт використання пробігу автомобілів на маршрутах, обсяг перевезення вантажів та час роботи в наряді. В рамках системи обмежень прибуток підприємства від перевезення партії вантажу коливається в межах від 5,92 до 2261,19 грн/т. Можливий економічний ефект від впровадження стратегії щодо розвитку системи перевезень становить 250,92 грн. на 1 т перевезеного вантажу. Сфера застосування: вантажні підприємства автомобільного транспорту. Керівництво ТДВ «АТП 16363» прийняло до розгляду питання щодо впровадження результатів дослідження в IIІ кварталі 2022 р.
 • Документ
  Підвищення ефективності транспортного процесу в умовах впровадження раціональних тарифних схем на маршрутах МПТ м. Харкова
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Шелест, Максим Сергійович
  Об'єкт дослідження – процес збирання та транспортування врожаю цукрового буряку з полів ФГ «Восход А». Мета роботи – підвищення ефективності роботи збирально-транспортного комплексу з виробництва цукрового буряку ФГ «Восход А» за рахунок залучення причепу-перевантажувача. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. В результаті аналізу літературних та Інтернет-джерел встановлено, що пошук шляхів зменшення витрат у процесі збирання і збереження технологічних якостей цукрового буряку, зниження вартості збирання має ґрунтуватися на комплексному підході до вирішення всіх питань, що пов’язані зі збиранням, транспортуванням і переробкою бурякової сировини із застосуванням сучасних технологічних засобів у сфері сільськогосподарського виробництва. Розроблена математична модель транспортних процесів під час збору врожаю цукрового буряку, що враховує рівність продуктивності групи бурякозбиральних комбайнів, причепа-перевантажувача та необхідної кількості транспортних засобів. Розраховано економічний ефект від роботи ЗТК в складі автомобілю КамАЗ-55102 та ПП ТОНАР ПТ4, який склав 7658 грн. при роботі на полі №4, а мінімальний позитивний – в складі автомобілю КамАЗ-5320 з причепом ГКБ-8350 та причепу-перевантажувача HAWE RUW2500T, який склав 17 грн. при роботі на полі №5. Сфера застосування: вантажні підприємства автомобільного транспорту. Керівництво ФГ «Восход А» прийняло до розгляду питання щодо впровадження результатів дослідження в IIІ кварталі 2022 р.
 • Документ
  Розробка теоретичних основ технології наземного транспортного забезпечення на летовищах України. Частина 1. Побудова ефективної розподільчої системи для обслуговування повітряних суден на летовищах України.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кондратенко, Денис Андрійович
  Об'єкт дослідження – процес постачання ресурсів від постачальника до повітряного судна. Мета роботи – підвищення ефективності процесу наземного транспортного обслуговування повітряних суден шляхом формування раціональної розподільчої системи. Метод дослідження – аналітично-практичний, математичний. Для ефективного транспортного обслуговування повітряних суден запропоновано використовувати розподільчий центр та модульний транспортний засіб. Модульний транспортний засіб виконує перевезення ресурсів для обслуговування повітряних суден територією летовища за маятниковими маршрутами. За результатами розрахунків встановлено, що використання запропонованого варіанту системи обслуговування повітряних суден доцільне при заданих вихідних даних. Запропонована модель зменшує витрати на забезпечення повітряних суден в середньому на 37 % в рік, що становить 33343788,97 грн. Результати роботи будуть використані в держбюджетній науково – дослідній роботі за замовленням МОН України на тему: «Розробка енергоефективного машинного комплексу для транспортного забезпечення Збройних сил та Національної гвардії України».