Імплементація лазерної обробки поршневих кілець для броньованої техніки

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – стале-молібденові покриття для підвищення зносостійкості поршневих кілець ЦПГ з формуванням спеціальних структур і властивостей поверхневих шарів деталей для підвищення довговічності. Мета роботи – вирішення науково-технологічної проблеми збільшення довговічності поршневих кілець ЦПГ на основі застосування стале-молібденового покриття для формування спеціальних структур і властивостей поверхневих шарів. Методи дослідження – оптична та електронна мікроскопія, рентгено-структурний аналіз, вимірювання мікротвердості, лабораторні та експлуатаційні випробування зносостійкості поршневих кілець. В дипломній роботі виконані дослідження по застосуванню газотермічного напилення дротів різних матеріалів для формування в шарі псевдосплавів, побудованих частками сталі 11Х18М і молібдену. Показано, що покриття має гетерофазну будову, складається з Мо, α- і γ-фаз Fe. Для покриття характерна анізотропія властивостей, а мікротвердість молібдену в поверхневому шарі покриття зростає в процесі роботи пари гільза – поршневе кільце. При терті в умовах інтенсивної форми абразивного зношування сталь-молібденові покриття поступаються електролітичним хромовим, однак це може бути компенсовано більшою товщиною стале-молібденового покриття.

Опис

Ключові слова

довговічність, мікротвердість, поршневе кільце, стале-молібденове покриття, зносостійкість, структура, поверхнева обробка, твердість

Бібліографічний опис

Мірошник, Г. Ю. Імплементація лазерної обробки поршневих кілець для броньованої техніки : дипломна робота ... магістра : 132 Матеріалознавство / Мірошник Григорій Юрійович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 83 с.