Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 59
 • Документ
  Вплив температури переривання прискореного охолодження на твердість і мікроструктуру сталі 10Г2ФБ після прокатки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Якуша, Костянтин Валерійович
  В дипломній роботі об'єкт дослідження – маловуглецева низьколегована сталь 10Г2ФБ. Мета роботи – вивчення впливу режимів прискореного охолодження після контрольованої прокатки на мікроструктуру і фазовий стан сталі типу 10Г2ФБ. Методи дослідження – метод оптичної мікроскопії на світловому мікроскопі «Neofot-21»; метод просвічуючої електроної мікроскопії і растрової електроної мікроскопії . По мірі зниження температури переривання прискоренного охолодження мікроструктура зразків зі сталі 10Г2ФБ змінюєтся з ферито-перлітної при Тко=675ºС, то складається з поліендричного фериту та перліту, до феріто- бейнітно-мартенситної при Тко=20ºС. Зниження температури переривання прискоренного охолодження призводить до збільшення міцності металу. Результати кваліфікаційної роботи можуть бути запропановані для виробництва товстих листів для труб великого діаметру з застосуванням прискоренного охолодження на металургійних підприємствах України.
 • Документ
  Дослідження зносостійких матеріалів для плазмового напилення, працюючих в умовах газоабразивного зношування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Туник, Віталій Сергійович
  В дипломній роботі об'єкт дослідження – деталі машин та обладнання, що працюють в умовах газоабразивного зношування. Предмет дослідження – експлуатаційні характеристики зносостійких матеріалів для плазмового напилення, що працюють в умовах газоабразивного зношування. Мета роботи – розробка зносостійкого покриття для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин та обладнання, що працюють в умовах газоабразивного зношування. Методи дослідження та апаратура : виконання роботи базується на фундаментальних задачах металознавства. Для проведення дослідження були використані механічні пристрої, метод оптичної мікроскопії (Neophot 2). Проведення досліджень, що направлені на визначення механічних та структурних характеристик покриттів. Вибір обладнання та розробка технології нанесення покриттів. Проведено аналіз умови роботи досліджуваних виробів, існуючих методів нанесення покриттів на поверхню виробів, та обрано метод нанесення зносостійкого покриття для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин та обладнання.
 • Документ
  Оцінка впливу фрактальної розмірності структури чавунних валків на їх показники якості
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Кравченко, Дмитро Мирославович
  В дипломній роботі об'єкт дослідження – чавунні валки виконання СПХН та вплив параметрів структури на їх механічні властивості. Мета роботи: розробка алгоритму оцінки механічних властивостей сортопрокатних валків на основі аналізу мультифрактальних характеристик їх структури. Методи дослідження: механічні іспити, оптична мікроскопія, математичне моделювання, мультифрактальний аналіз. В роботі досліджувався вплив структури сортопрокатних чавунних валків виконання СПХН (СПХН-43, СПХН-45, СПХН-49, СПХН-60) виробництва Дніпровського заводу прокатних валків (м. Дніпро) на їх механічні властивості. В роботі розроблено алгоритм оцінки механічних властивостей чавунних валків СПХН на основі аналізу мультифрактальних характеристик елементів мікроструктури. В основі алгоритму лежить визначення чутливості між механічними властивостями та статистичними розмірностями структури. Побудовані моделі прогнозу механічних властивостей з похибкою, що не перевищує 7,4 %. Застосування розробленого алгоритму надає можливість оцінки механічних властивостей сортопрокатних чавунних валків виконання СПХН без проведення комплексу натурних іспитів, що в промислових масштабах приведе до значної економії матеріально-часових витрат.
 • Документ
  Дослідження впливу хімічного складу сортопрокатних валків з шаровидною формою графіту на їх механічні властивості
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Даньшина, Олександра Вікторівна
  В дипломній роботі об'єкт дослідження – хімічний склад та структура чавунних валків виконання СШХН та їх зв'язок з механічними властивостями. Мета роботи: оцінка впливу хімічного складу механічних характеристик сортопрокатних валків з шаровидною формою графіту на їх механічні властивості. Методи дослідження: спектральний аналіз, металографічний аналіз, механічні іспити. В дипломній роботі визначені механічні властивості сортопрокатних валків з шаровидною формою графіту на основі аналізу їх хімічного складу. Із застосування математичного моделювання були побудовані рівняння регресії, що представлені у вигляді залежностей між показниками механічних характеристик та параметрами хімічного складу чавунних сортопрокатних валків. Отримані моделі доречно застосовувати при оцінці механічних властивостей чавунних валків в процесі їх виробництва у неруйнівних методах оцінки якості.
 • Документ
  Дослідження композитних, термостійких плазмових покриттів на основі Al2O3 і ZrO2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Кальницький, Юрій Петрович
  В дипломній роботі об'єкт дослідження – покриття на основі Al2O3 І ZrO2. Мета роботи - дослідити термостійкі композиційні покриття на основі Al2O3 І ZrO2. Методи дослідження - випробування на термостійкість, жаростійкість та визначення міцності з'єднання покриттів з основним металом. Якість роботи доменних печей беспосередньо пов'язана зі стабільною роботою клапанів гарячого дуття, які працюють в умовах високотемпературних (1300ºС) потоків окислювального газу і знакозмінних теплових навантажень. У цій роботі розглянуто різні методи нанесення термостійких композитних покриттів. Розглянуто методики випробувань на термо-, жаростійкість та адгезійну міцність і проведенні данні випробувань з нанесенням різноманітних керамічних покриттів і різними матеріалами підшару. Обґрунтовано найбільш доцільніший варіант для використання покриття на основі Al2O3 І ZrO2 як оптимального термостійкого покриття.
 • Документ
  Дослідження впливу хімічного складу сортопрокатних валків з пластинчастою формою графіту на їх механічні властивості
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Горбань, Сергій Олексійович
  В дипломній роботі об'єкт дослідження – механічні властивості чавунних сортопрокатних валків виконання спхн та вплив на них елементів хімічного складу. мета роботи – вирішення науково-технологічної задачі оперативної оцінки механічних властивостей сортопрокатних чавунних валків виконання спхн на основі застосування математичного моделювання. Метод дослідження – оптична мікроскопія, спектральний аналіз, вимірювання твердості за методом шора, натурні іспити по визначенню механічних властивостей робочої зони бочок валків на глибині до 50 мм. В дипломній роботі виконані дослідження по встановленню впливу хімічного складу на робочу зону бочок валків зі структурою перліту (80-90%), пластинчатого графіту (до 3%) та карбідів (7-20%) на механічні властивості (межу міцності на розрив, згин, ударну в’язкість та твердість). Із використанням експертних оцінок та експериментальних даних побудовані гістограми, що описують вплив кожного з елементів хімічного складу га механічні властивості (C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu). Отримані рівняння дозволяють прогнозувати механічні властивості чавунних валків вищеназваних марок з похибкою, що не перевищує 8% без проведення натурних досліджень, що дасть можливість використовувати ці рівняння для контролю якості валків на підприємстві ПАО «Дніпровський завод прокатних валків».
 • Документ
  Розробка та дослідження фізико-механічних властивостей вакуумно-дугових наноструктурних Ti-N покриттів для підвищення стійкості ріжучого інструменту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Поліщук, Михайло Олександрович
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – покриття TiN. Мета роботи - дослідження чинників, відповідальних за приріст твердості при переході від мікрокристалічного до наноструктурного стану в покриттях TiN. Вивчення впливу технологічних факторів на твердість наноструктурних покриттів. Методи досліджень: кристалічна структура та морфологія плівок досліджувалась за допомогою мікроіндентації, растрової електронної мікроскопії, рентгенівської дифрактометрії, рентгенівської спектроскопії. Розглянута роль технологічних факторів (тиск азоту, значення постійного та імпульсного потенціалів на підкладці), а також матеріалу підкладки на структуру і фізико-механічні властивості покриттів, на приріст твердості при переході від мікрокристаліталічного до нанострукурного стану. Визначено вплив на приріст твердості стискаючих макронапружень в покриттях нітридів титану. Отримано дані щодо їх твердості, модуля пружності, кристалічної структури та фазового складу в залежності від умов формування. Актуальність зумовлюється необхідністю створення дослідно-промислових технологій нанесення надтвердих (40-50 ГПа) наноструктурних покриттів нітридів титану для їх застосування на машинобудівних підприємствах України.
 • Документ
  Обґрунтування інтенсивності теплових режимів екструзії в процесі комбінованого FDM-друку полімерними композиційними матеріалами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Остроущенко, Вадим Ігорович
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – ресурсозберігаючі адитивні технології для виробництва і ремонту деталей машин. Мета роботи – обґрунтування інтенсивності теплових режимів екструзії для застосування адитивних технологій у виробництві і ремонті деталей машин на основі FDM-друку із застосуванням полімерних композиційних матеріалів. Предмет дослідження – обґрунтування інтенсивності теплових режимів екструзії для FDM-друку у виробництві і ремонту деталей машин. Задачі дослідження: виконати аналіз досягнутого рівня застосування адитивних технологій, можливостей існуючих методів 3D-друку та матеріалів, що можуть бути застосовані для виробництва і ремонту деталей машин; провести експериментальні дослідження для обґрунтування інтенсивності теплових режимів екструзії, визначити властивості ПКМ , з яких були сформовані FDM-друком зразки для випробувань. В роботі проведений аналіз умов роботи досліджуваних виробів, обґрунтована інтенсивність теплових режимів екструзії для FDM-друку. Рішення даної проблеми відкриває широкі можливості для виробництва деталей машин на основі FDM-друку конструкційних елементів, забезпечить значне підвищення ефективності машинобудівних підприємств.
 • Документ
  Розробка шляхів підвищення експлуатаційних властивостей цільнокатаних залізничних коліс
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Орлова, Єлизавета Павлівна
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – суцільнокатані залізничні колеса з колісних сталей. Предмет дослідження – експлуатаційні характеристики цільнокатаних залізничних коліс і методи їх підвищення. Мета роботи – визначення експлуатаційних характеристик цільнокатаних залізничних коліс та розробка методів їхнього підвищення. Методи дослідження – термообробка та легування хімічними елементами сталей, порівняння різних методів термічної обробки завдяки вертикальній та горизонтальній машині для гартування, нормалізації та відпуску. У роботі досліджувалися методи підвищення експлуатаційних характеристик залізничних коліс за допомогою термообробки та легування сталі допоміжними хімічними елементами. В результаті експериментальних досліджень термообробки на різних гартувальних машинах та обробки матеріалу в стані після гарту вдалося прийти до виявлення найкращого режиму термічної обробки, який би одночасно міг тримати структуру колеса достатньо твердою та пластичною.
 • Документ
  Підвищення надійності зварних конструкцій з листових сталей у будівельно-дорожніх машинах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Онікієнко, Владислав Ігорович
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – процеси зміни структури та механічних властивостей зварних з’єднань з двофазної сталі 09Г2СД під впливом мікролегування електродного металу ітрієм різної концентрації. Мета - покращення комплексу механічних властивостей та підвищення надійності зварних конструкцій з прокату двофазної сталі 09Г2СД підвищеної міцності шляхом мікролегування наплавленого металу ітрієм. Методи дослідження – металографічний та рентгеноструктурний аналізи, електронна мікроскопія, вимірювання механічних характеристик: твердості, міцності, пластичності, ударної в’язкості, опору втомі. Зварні конструкції несучих елементів БДМ із сортового та листового прокату двофазної феритно-мартенситної сталі 09Г2СД підвищеної міцності передчасно виходять з ладу із-за утворення тріщин та розривів як у процесі їх виробництва, так і під час експлуатації. Вирішується актуальне питання підвищення експлуатаційного ресурсу зварних конструкцій під час ремонту шляхом легування рідкої зварної ванни ітрієм. Визначена оптимальна присадка ітрію, яка збільшує міцність металу шву без втрати пластичності та при суттєвому підвищенні опору ударним та циклічним навантаженням. Під впливом ітрію також покращуються технологічні параметри зварювання, формується якісний щільний зварний шов. Збільшення ресурсу та надійності зварних конструкцій як сучасної вітчизняної техніки, так закордонної, особливо гостро стоїть в наш час, коли відсутнє виробництво потрібних об’ємів дорожньо-будівельної техніки.
 • Документ
  Підвищення корозійної стійкості виробів з високоміцного чавуну
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Мозговой, Данило Олександрович
  Корозією називають руйнування металів внаслідок хімічної або фізичної взаємодії їх з корозійним середовищем. Морській корозії піддаються надводні та підводні споруди та обладнання морських портів, суда, численні свайні основи, деталі запорних і регулюючих пристроїв для обладнання газо- та нафтових свердовин, трубопроводи. Об'єктом дослідження є процес дослідження впливу легування та якості поверхневого шару, що визначається шорсткістю і структурою, виробів з високоміцного чавуну, які працюють в середовищі морської води, на показники корозійної стійкості. Метою роботи є підвищення корозійної стійкості у морській воді виробів з високоміцного чавуну за рахунок легування та регулювання якості поверхневого шару. Методи дослідження – оптична та електронна мікроскопія, вимірювання твердості та шорсткості поверхні, випробування на корозійну стійкість. Морська корозія є різновидом електрохімічної корозії, в процесі якої поверхня розбивається на мікроскопічні гальванічні елементи. Поділення металу на анодні і катодні ділянки обумовлене електрохімічною неоднорідністю поверхні, яка визначається якістю поверхневого шару чавуну, мікроструктурою, шорсткістю. Найменші значення показників корозії отримані для легованого міддю і нікелем чавуну після нормалізації з мінімальною шорсткістю, що можна пояснити наявністю пасивуючої плівки і формуванням однорідної структури металевої матриці.
 • Документ
  Підвищення довговічності штампів для холодного об’ємного штампування хіміко-термічною обробкою
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Місюрова, Катерина Вячеславівна
  В дипломній роботі мета – дослідити вплив температурно-часових параметрів термічної обробки за режимом аустенізації, відпалу та відпустки на структуру та властивості сталі Х12МФ. Об'єктом дослідження в даній роботі є процес підвищення зносостійкості штампів для холодного об’ємного штампування. Предметом дослідження є особливості формування структури та фізико-механічних властивостей штампів зі сталі Х12МФ за рахунок їх термоциклічної обробки. Розроблено схеми попередньої, першої та остаточної термічної обробки інструментальної сталі Х12МФ. Встановлено залежність фізико-механічних властивостей сталі Х12МФ від технологічних параметрів термоциклічної обробки. Показано, що збільшення числа циклів призводить до зростання концентрації карбідної фази в ферито-карбідної суміші, а після гарту і високої відпустки карбіди укрупняються і орієнтуються в напрямі первинних мартенситних голок. Випробування штампу зі сталі Х12МФ, підданого термоциклічній обробці, показали підвищення вдвічі стійкості деталей штампу, порівняно з деталями після традиційної термічної обробки.
 • Документ
  Дослідження та розробка нових композиційних складів термостійких плазмових покриттів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Макушенко, Іван Васильович
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – клапани гарячого дуття. Мета роботи – дослідити термостійкі композиційні покриття з різними матеріалами підшару. Методи дослідження – випробування на термостійкість, жаростійкість та визначення міцності з'єднання покриттів з основним металом. В дипломній роботі були проаналізовані різні метод нанесення термостійких покриттів, розглянута методика випробувань на термо-, жаростійкість та адгезійну міцність і проведенні данні іспити з нанесенням різноманітних керамічних покриттів і різними матеріалами підшару виявили найбільш доцільніший варіант для використання як оптимального термостійкого покриття. При нанесенні покриттів слід застосовувати плазмотрон ПП- 25 з роздільним поданням плазмоутворюючих газів. Жаростійкість сталі 20 з покриттям з композиту(Х20Н80 Al2O3) завтовшки 0,25 – 0,3мм перевищує жаростійкість алітованої сталі тієї ж марки в 80 разів (Т=1200˚С).
 • Документ
  Вплив мікроструктури на відновлену та невідновлену поверхневу твердість при індентуванні сталі сфероконічним індентором у нано- та мікродіапазонах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Курочка, Ігор Станіславович
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – процес зміни поверхневої відновленої та невідновленої твердості в залежності від мікроструктури та навантаження на індентор. Метою роботи є встановлення залежності від мікроструктури відновленої та невідновленої поверхневої твердості при вдавлюванні сферо конічного індентора з кутом при вершині 600 в нано- та мікродіапазонах. Задачі дослідження: визначити сутність, принципи та методи дослідження механічних властивостей матеріалів вдавлюванням сферичних інденторів; розглянути використання сучасних приладів для визначення механіч- них властивостей матеріалів в нано- та мікродіапазонах; провести дослідження повзучості, поверхневої відновленої та невідновленої твердості зразків з різною мікроструктурою та при різних навантаженнях; визначити основні тенденції змін поверхневої відновленої та невідновленої твердості зразків від мікроструктури та навантажень; надати рекомендації по реалізації запропонованих заходів на інших підприємствах та навчальних закладах. Предмет дослідження – поверхнева відновлена та невідновлена твердість при вдавлюванні сферо конічного індентора в інструментальні сталі. За результатами досліджень вперше встановлено залежність поверхневої відновленої та невідновленої твердості від мікроструктури та навантаження.
 • Документ
  Підвищення міцності полімерних матеріалів для протезів складної геометричної форми в біотехнологіях комбінованого 3D-друку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Конотоп, Максим Олександрович
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – ресурсозберігаючі адитивні біотехнології для протезів складної геометричної форми. Мета роботи – підвищення міцності протезів складної геометричної форми при застосуванні адитивних біотехнологій на основі комбінованого FDM-друку із застосуванням полімерних матеріалів. Предмет дослідження – міцність протезів складної геометричної форми на основі застосування комбінованого FDM-друку із застосуванням полімерних матеріалів. Задачі дослідження: – виконати аналіз досягнутого рівня застосування адитивних технологій, можливостей існуючих методів 3D-друку та матеріалів, що можуть бути застосовані для виробництва і ремонту виробів; – провести експериментальні дослідження для підвищення міцності протезів складної геометричної форми при застосуванні адитивних біотехнологій на основі комбінованого FDM-друку із застосуванням полімерних матеріалів. В роботі проведений аналіз умов роботи досліджуваних виробів для підвищення міцності протезів складної геометричної форми при застосуванні адитивних біотехнологій на основі комбінованого FDM-друку.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів термічної обробки на структуру та властивості будівельної сталі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Коломазь, Богдан Едуардович
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – зразки низьковуглецевої легованої будівельної сталі марки 09Г2С. Мета роботи – вивчення впливу температури та часу витримування при відпуску загартованої будівельної сталі 09Г2С на структуру та механічні властивості. Виявлялась схильність сталі до старіння при різних режимах нагрівання після гартування. Методи дослідження – металографічні, механічні дослідження зразків у вихідному стані та після термічної обробки. У процесі роботи проведено комплекс механічних досліджень зразків будівельної сталі марки 09Г2С, після різних режимів відпуску. На основі аналізу механічних досліджень вивчені структурні зміни, що відбуваються в зразках будівельної сталі марки 09Г2С після старіння. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – На основі отриманих даних установлено, що: 1) будівельна сталь 09Г2С після гартування у воді має достатньо високу твердість порівняно з нормалізованим станом; 2) Сталь 09Г2С схильна до старіння , яке відбувається при температурах 100- 250 ºС; 3) зміцнення сталі відбувається після її знеміцнення на початку витримування. Найбільший приріст твердості дає такий режим нагрівання: tн = 200 ºС, τ = 1,5 г; 4) ефект зміцнення з утворенням піку дисперсійного твердіння може бути обумовлений утворенням дисперсних частинок легованого карбіду та нітридів; 5) з підвищенням температури відпуску твердість та границя пропорційності зменшуються, але навіть після поліпшення їх значення залишаються вищими, ніж після відпалу. Результати досліджень можуть бути використані на виробництві та у науково-дослідних роботах.
 • Документ
  Дослідження впливу тривалості хіміко-термічної обробки на будову дифузійного шару конструкційної легованої сталі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Козінчук, Світлана Ярославівна
  В дипломній роботі об’єкт дослідження – зразки легованої сталі бейнітного класу марки 18Х2Н4МА. Мета роботи – визначення впливу технологічних параметрів азотування сталі 18Х2Н4МА при температурі 550 °С на структуру і властивості зразків легованої сталі бейнітного класу марки 18Х2Н4МА. Методи дослідження – механічні дослідження зразків легованої сталі бейнітного класу марки 18Х2Н4МА в вихідному стані та після азотування при температурі 550 °С, на основі аналізу механічних досліджень вивчені структурні зміни, які відбуваються в зразках легованої сталі бейнітного класу марки 18Х2Н4МА після азотування при температурі 550 °С. На основі отриманих даних встановлено, що азотування легованої сталі бейнітного класу марки 18Х2Н4МА при температурі 550 °С протягом 1 години в контейнері з меламіном 10 г дозволило отримати на зразках нітридну зону з ε-фази та γ- фази, загальною товщиною 0,3 мм. Оптимальний режим зміцнення поверхневого шару на глибину 0,3 мм, твердість якого досягає 10 ГПа, є азотування при температурі 550 °С протягом 5 годин. Результати досліджень можуть бути використані на виробництві та у науково-дослідних роботах.
 • Документ
  Розробка покращеної технології низькотемпературного сульфідування на сталях конструкційного класу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Задорожня, Анастасія Едуардівна
  В дипломній роботі об'єкт дослідження – зразки після заводського сульфідування, що застосовуються для поліпшення умов роботи зміцнених деталей на першій стадії тертя та експериментальні зразки. Предмет дослідження – розроблення поліпшеної технології низькотемпературного сульфідування на сталях конструкційного складу. Мета дослідження – реалізація покращеної технології сульфідування. Для досягнення цієї мети було здійснено такі етапи: вивчені та реалізовані процеси низькотемпературного сульфідування, що рекомендовано в літературі; проаналізовані хімічні реакції у розплаві роданистого калію і роданистого амонію; вивчили поверхню металографічним методом, методом РФА та визначили фазовий склад рентгеноструктурним методом. Застосовані прогресивні методики досліджень елементного та фазового складу базуються на основних положеннях теорії матеріалознавства про структурний і фазовий склад матеріалів, перетворення при нагріванні та охолодженні і дозволяють в повній мірі оцінити якість процесу сульфідування. За результатами досліджень запропонована змінена технологія сульфідування та показано якісні та кількісні характеристики поліпшеного результату.
 • Документ
  Підвищення довговічності штовхача клапана автомобільного двигуна
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Дашковський, Вадим Ігорович
  В дипломній роботі об'єктом дослідження є штовхач клапана автомобільного двигуна з високоміцного чавуну з кулястим графітом. Метою роботи є підвищення довговічності штовхача клапана за рахунок проведення об’ємної термічної обробки, поверхневого зміцнення комбінованою обробкою, яка включає гартування СВЧ та оздоблювально-зміцнювальну обробку поверхневим пластичним деформуванням. Методи дослідження – оптична мікроскопія, вимірювання твердості, мікротвердості, зносостійкості. Запропоновано штовхач клапана виготовляти з високоміцного чавуну з кулястим графітом, піддавати нормалізації з міжкритичного інтервалу для забезпечення необхідних властивостей серцевини та підготовки структури до гартування СВЧ, поверхневому гартуванню СВЧ і оздоблювально-зміцнювальній гідродробострумінній обробці. Комбіноване поверхневе зміцнення забезпечує високу твердість, необхідну якість поверхневого шару і підвищує довговічність виробу в цілому.
 • Документ
  Розробка та дослідження фізико-механічних властивостей вакуумно-дугових наноструктурних Mo-N покриттів для підвищення стійкості інструменту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Григор’єв, Даніїл Романович
  В дипломній роботі були отримані нанокристалічні надтверді (Н ≥ 40 ГПа) покриття Mo-N з використанням модернізованої вакуумно-дугової установки "Булат-6". Твердість покриттів була визначена з використанням мікроіндентора "Мікрон-Гама". З використанням растрової електронної мікроскопії досліджено морфологічну структуру надтвердих покриттів MoN, які сформовано вакуумно-дуговим методом, в тому числі з використанням імплантації іонів у процесі осадження. Отримано дані щодо їх твердості, модуля пружності, кристалічної структури та фазового складу в залежності від умов формування. Основні результати роботи отримано вперше, їхня актуальність зумовлюється необхідністю створення та дослідження дослідно-промислових технологій нанесення надтвердих (40-50 ГПа) наноструктурних покриттів та їх застосування на машинобудівних підприємствах України.