Оцінка економічної ефективності геліосушарки з тепловим акумулятором і використанням сонячної енергії

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття обґрунтовує економічну доцільність зниження енергоємності, прямих експлуатаційних витрат у процесі сушіння фруктів в сушильній установці за рахунок використання відновлюваних джерел енергії (в технології сушіння – сонячної енергії). Такі, сушильні установки на сьогодні знаходять широке застосування в колективних і фермерських господарствах та і в інших галузях промисловості агропромислового сектору України. Виконання робіт по удосконаленню конструкції сушильної установки і технології сушіння є досить актуальною проблемою, яка вимагає вирішення і може сприяти підвищенню економічної ефективності виробництва та економії енергоресурсів: теплової і електричної енергії. При виконанні робіт по удосконаленню конструкції діючого апарату необхідно обрати базисний зразок аналогічного апарату для порівняння його техніко-економічних показників. Зокрема, з метою підвищення ефективності процесу сушіння в апараті пропонується встановити тепловий акумулятор з твердим теплоакумулюючим матеріалом, що дозволяє підвищити економічну ефективність процесу сушіння на 20%, знизити енергоємність на 15%, питомі енерговитрати на 10%, прямі експлуатаційні витрати на 5%, споживання електроенергії 128,5 кВт∙год/кДж за рахунок використання відновлювальних джерел енергії (зокрема, сонячної енергії). Очікуваний економічний ефект за рахунок розробленої технології комбінованого сушіння, при використанні теплового акумулятора з твердим теплоакумулюючим матеріалом масою 50 кг і повітряного колектора площею 1,5 м2, так і при використанні відновлювального джерела енергії складатиме 1,8 тис. грн./рік за сезон при завантаженні 9,2 кг сушильного матеріалу і циклі сушіння 50 годин.

Опис

Ключові слова

економічна оцінка, геліосушарки, сушіння, сонячна енергія, прямі експлуатаційні витрати, economic evaluation, helio-dryеr, drying, solar energy, direct operating costs

Бібліографічний опис

Коробка, С. В. Оцінка економічної ефективності геліосушарки з тепловим акумулятором і використанням сонячної енергії / С. В. Коробка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 12–17.

Зібрання