Использование элементов технологии развития критического мышления через чтение и письмо в преподавании русского языка как иностранного

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Снежицкая, О. С. Использование элементов технологии развития критического мышления через чтение и письмо в преподавании русского языка как иностранного / О. С. Снежицкая // Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 2017 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – С. 264–273.