Вплив малої мобільності на дорожній рух в містах

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – дорожній рух на вулично-дорожній мережі міста. Предмет дослідження – вплив параметрів інфраструктури малої мобільності на планування елементів вулично-дорожньої мережі міста. Мета – запропонувати методологічний підхід до розвитку велосипедної інфраструктури, що забезпечує безпечні, комфортні, естетично-привабливі умови для реалізації малої мобільності різних груп населення міста. Метод дослідження – натурне дослідження, бібліографічне дослідження, типологічний аналіз на основі аналізу існуючого практичного, теоретичного та проектного досвіду, транспортний аналіз, теоретичне моделювання, комп'ютерне моделювання. Отримані результати – проведено порівняння результатів моделювання функціонування ділянки магістральної вулиці ВДМ при різних організаційно- планувальних рішеннях поперечного профілю вулиці. Встановлено, що відстань переміщення з використанням засобів малої мобільності для м. Харків розподілена за нормальним законом. Розроблено рекомендації щодо вибору планувального та/чи організаційного рішення організації шляхів сполучення малої мобільності. Рекомендації з впровадження – описані соціальні та планувальні вимоги до елементів інфраструктури малої мобільності в місті та запропоновані критерії оцінки ефективності функціонування ділянок ВДМ можна рекомендувати як базові вимоги для органів місцевого самоврядування міст. Також можливе застосування при виконання практичних робіт з дисциплін кафедри організації та безпеки дорожнього руху. Область застосування – вулично-дорожня мережа міста Харків.

Опис

Ключові слова

ефективність дорожнього руху, організація дорожнього руху, мала мобільність, вулично-дорожня мережа, безпека дорожнього руху, поперечний профіль вулиці

Бібліографічний опис

Попова, К. Ю. Вплив малої мобільності на дорожній рух в містах : дипломна робота ... магістра : 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Попова Кристина Юріївна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 94 с.