Моделирование транспортных процессов с использованием мультиагентного подхода

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статье рассматривается подход к моделированию транспортных процессов и систем с помощью мультиагентных систем. Рассматривается основные этапы моделирования, архитектура модели.

Опис

Ключові слова

транспортная система, транспортный процесс, имитационное моделирование, мультиагентная система, агент, транспортна система, транспортний процес, імітаційне моделювання, мультиагентна система, transport system, the transport process, simulation system, multi-agent systems, agent

Бібліографічний опис

Моделирование транспортных процессов с использованием мультиагентного подхода / O. П. Алексеев, В. О. Алексеев, Ю. А. Ковтунов, С. В. Пронин // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2013. - Вип. 4.

Зібрання