Удосконалення методу підвищення екологічної безпеки транспортних засобів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета дослідження - удосконалення методу оцінювання і способів підвищення екологічної безпеки транспортних засобів за критеріями ефективності паливовикористання та рівня забруднення. Об’єкт дослідження є «система транспортний засіб», рівень екологічної безпеки якої визначається ефективністю паливовикористання і рівнем забруднення середовища. Методи дослідження: аналітичний огляд і узагальнення отриманих результатів. У дипломній роботі розглянуто актуальність проблеми підвищення екологічної безпеки транспортних засобів. На базі системного підходу показано послідовність удосконалення методу підвищення екологічної безпеки транспортних засобів. Визначено критерії екологічної безпеки на різних етапах розрахункової оцінки роботи транспортних засобів. На розрахункових моделях досліджено ефективність способів підвищення екологічної безпеки транспортних засобів. Виконано оцінку екологічної безпеки транспортних засобів з енергетичними установками для роботи на бензині і природному газі.

Опис

Ключові слова

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГІЯ, ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, АВТОМОБІЛЬ, ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Бібліографічний опис

Кизима, В. В. Удосконалення методу підвищення екологічної безпеки транспортних засобів : дипломна робота ... магістра : 274 Автомобільний транспорт / Кизима Віталій Володимирович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 97 с.