Обгрунтування доцільності застосування термінальних перевезень вантажів в Україні

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Лебідь, І. Г. Обгрунтування доцільності застосування термінальних перевезень вантажів в Україні / І. Г. Лебідь, Є. В. Компанієць, І. М. Притченко // Інтелектуальні технології управління транспортними процесами : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 17–18 листоп. 2020 р. Секція: Інтегрований розвиток транспортних систем : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020. — С. 210—211.