Розробка ковша-дробарки екскаватора ЕТ-20

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Дипломний проект присвячено вдосконаленню робочого обладнання екскаватора IV розмірної групи. В роботі було розроблено 3D модель ковша – дробарки за допомогою програмі Autodesk Inventor Проведений огляд сучасного додаткового робочого устаткування гідравлічного екскаватора показав, що - дробильні ковші підходять для будь-якого типу екскаватора. У дипломному проекті були розглянуті питання розрахунку основних геометричних параметрів ковша-дробарки. Визначенні сили опору на вузли і деталі дробарки та наведені дослідження навантаженості приводного валу, рухомої щоки, розпірної плити та корпус ковша-дробарки виконані за допомогою створеної 3Д моделі. Результати розрахунків показали, що умови міцності забезпечуються по всьому об'єму елементів робочого устаткування екскаватора. Найбільш напруженими є корпуса ковша-дробарки. Досить значні коефіцієнти запасу міцності, можуть бути основою подальшої оптимізації конструкції та зменшення металоємності. В розділі охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях запропоновані організаційні заходи з охорони праці для машиністів екскаватора.

Опис

Ключові слова

екскаватор, ковш-дробарка, 3d модель, динамічне моделювання, напружено-деформований стан, заходи з охорони праці

Бібліографічний опис

Бєлозьоров, Д. Ю. Розробка ковша-дробарки екскаватора ЕТ-20 : дипломний проект ... бакалавра : 133 Галузеве машинобудування / Бєлозьоров Дмитро Юрійович . – Харків : ХНАДУ, 2021. – 68 с.