Удосконалення організації обліку готової продукції

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022-12-29

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Уточнено тлумачення понять категорій „готова продукція”, „збут продукції (послуг)”; оцінено законодавче та методичне забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з обліку готової продукції (надання послуг); окреслено основні показники діяльності підприємства та здійснено фінансовий аналіз його діяльності; Розкрито сучасну методику організації обліку готової продукції (послуг); внесені пропозиції щодо вдосконалення системи організації обліку послуг на підприємстві.

Опис

Ключові слова

готова продукція, послуги, первинні документи, синтетичний облік, аналітичний облік, аудит, доход

Бібліографічний опис

Волошко, Т. В. Удосконалення організації обліку готової продукції : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Волошко Тетяна Вікторівна. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 72 с.