Інформаційна технологія оптимізації управління збором твердих побутових відходів

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз проблеми оптимізації системи управління збором ТПВ, розроблено інформаційну технологію оптимізації системи управління збором ТПВ. Проведено огляд RFID-міток, які використовуються для ідентифікації сміттєзбиральних контейнерів. Проведено аналіз критеріїв, які використовуються для вибору RFID-міток для сміттєзбиральних контейнерів. Проведено аналіз методів прийняття рішень в умовах невизначеності. Розроблено модель вибору RFID-міток для сміттєзбиральних контейнерів в умовах невизначеності вхідної інформації. Наведено приклад використання розробленої моделі.

Опис

Ключові слова

агрегування оцінок, експертні методи, критерії, матриця попарних порівнянь, метод аналізу ієрархій, тверді побутові відходи

Бібліографічний опис

Кобзистий, В. Ю. Інформаційна технологія оптимізації управління збором твердих побутових відходів : кваліфікаційна робота ... магістра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Кобзистий Володимир Юрійович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 97 с.