Конспект лекцiй з навчальної дисциплiни "Фукцiональнi пристрої вимiрювальних iнформацiйних систем"

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Петрукович, Д. Є. Конспект лекцiй з навчальної дисциплiни "Фукцiональнi пристрої вимiрювальних iнформацiйних систем" : для студентiв галузь знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" напрям пiдготовки 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" [Електронний ресурс] / Д. Є. Петрукович ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 160 с.

Зібрання