Перевiрка вiдповiдностi гранулометричного складу дорожнiх цементобетонних сумiшей

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена операційному контролю якості гранулометричного складу дорожніх цементобетонних сумішей для використання на автомобільних дорогах України. Представлено результати експериментальних досліджень, які свідчать про невідповідність запроектованого зернового складу з фактичними на виробництві, а також впливу на нього низки чинників, що суттєво впливає на якість суміші й довговічність дорожнього цементобетону.

Опис

Ключові слова

гранулометричний склад, щебінь, пісок, цементобетон, довговічність, гранулометрический состав, щебень, песок, цементобетон, долговечность, grain-size composition, crushed stone, sand, cement concrete, durability

Бібліографічний опис

Перевiрка вiдповiдностi гранулометричного складу дорожнiх цементобетонних сумiшей
Онищенко, А. М. Перевiрка вiдповiдностi гранулометричного складу дорожнiх цементобетонних сумiшей / Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Чиженко Н. П. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 86, т. 2. – С. 49–52.