Випуск 86 Том 2 / Выпуск 86 Том 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019)
 • Документ
  Прикладные аспекты проблем эффективности BIM-технологий объектов автотранспортной инфраструктуры
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Величко, Г. В.; Величко, Г. В.; Velichko, G.
  В статье рассмотрена концепция «сквозной» BIM-технологии жизненного цикла объектов транспортной инфраструктуры и её текущие проблемы, цели новых положений парадигмы информационного моделирования объектов автотранспортной инфраструктуры, примеры практической реализации новых положений парадигмы при геометрическом проектировании объектов автотранспортной инфраструктуры.
 • Документ
  Обґрунтування відстаней розташування засобів інформаційного забезпечення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Кіяшко, І. В.; Золотухін, Р. О.; Кияшко, И. В.; Золотухин, Р. А.; Kiiashko, I. V.; Zolotukhin, R. O.
  У статті здійснюється аналіз чинників, що впливають на сприйняття водіями засобів інформаційного забезпечення, які висуваються під час керування транспортним засобом. За результатами аналізу, враховуючи темперамент водіїв, рекомендовані відстані розташування засобів інформаційного забезпечення.
 • Документ
  Вплив властивостей ґрунту на ущільнення земляного полотна за умов від’ємних температур повітря
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Фоменко, О. О.; Сєдов, А. В.; Фоменко, Е. А.; Седов, А. В.; Fomenko, O.; Siedov, A.
  Здійснено аналіз теплообмінних процесів у ґрунтових шарах, які впливають на ущільнення земляного полотна в умовах від’ємних температур. У випадку зниження температури ґрунту зростає структурний опір ґрунтової системи діям ущільнення. За час проведення земляних робіт за умов зниження температури повітря виникають ускладнення щодо ущільнення ґрунту, що містить мерзлі грудки. Досягнення необхідної щільності ґрунтів у таких випадках залежить від температури навколишнього середовища, величини і виду навантажень ущільнення.
 • Документ
  Методика оцінювання естетичної якості автомобільних доріг
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Кіяшко, І. В.; Кияшко, И. В.; Kiiashko, I. V.
  Проаналізована наявна система оцінювання споживчих властивостей, зокрема в естетичної якості доріг, та запропонована методика кількісного оцінювання естетичного стану автомобільних доріг за рівнями естетичної привабливості.
 • Документ
  Інтелектуальна інформаційно-керувальна система гібридних та електромобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Бажинова, Т. О.; Бажинова, Т. А.; Bazhynova, T.
  У роботі розглянута методологія побудови інтелектуальної інформаційно-керувальної системи силовою установкою гібридних та електромобілів. Відмінністю методології є методи штучного інтелекту для вирішення завдань «Рух» і технологія інтелектуалізації синтезу задач керування режимами «Рекуперація» та «Рух» гібридних та електромобілів, реалізована у вигляді інтегрованого графа.
 • Документ
  До питання визначення екологічних характеристик транспортних потоків
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Лежнева, О. І.; Лежнева, Е. И.; Lezhneva, E.
  Подано інформацію щодо екологічних аспектів руху міських транспортних потоків. Наведено формування функції кількісної міри екологічної небезпеки транспортних потоків та критеріїв оперативного оцінювання ступене ефективності заходів на вулично-дорожній мережі міста з точки зору екології.
 • Документ
  Компетентнісний вплив виробничої практики на працевлаштування випускників
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Арінушкіна, Н. С.; Грищенко, Т. М.; Аринушкина, Н. С.; Грищенко, Т. М.; Arinushkina, N.; Grishchenko, T.
  Виробнича практика має велике значення для формування професійних компетенцій майбутнього фахівця. У статті відображаються проблеми, що виникають під час працевлаштування випускників заклів вищої освіти, та позитивний вплив виробничої прак-тики на їх вирішення. Запропоновано компетентнісний підхід до процессу організації та проходження практики студентами для кращої орієнтації у складних виробничих умовах.
 • Документ
  Вплив хлористих протиожеледних матеріалів на безпеку дорожнього руху в зимовий період
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Сєдов, А. В.; Фоменко, О. О.; Седов, А. В.; Фоменко, Е. А.; Siedov, A.; Fomenko, O.
  Зимовий період відрізняється великою кількістю дорожньо-транспортних пригод, причиною виникнення яких є слизьке дорожнє покриття. В Україні для захисту використовують традиційні протиожеледны матеріали. У статті розглядаються можливі післядії застосування хлористих протиожеледних матеріалів, які використовують для зниження зчіпних характеристик покриття у разі утворенні на ньому плівки розчину реагенту після обробляння. Саме цей розчин згладжує природний мікропрофіль покриття, знижуючи цим коефіцієнт зчеплення. Погодні умови також змінюють значення коефіцієнта зчеплення дорожніх покриттів, зволожених реагентами: під час зниження температури повітря значення коефіцієнта будуть зменшуватися через збільшення в’язкості реагентів.
 • Документ
  Досвід розроблення пропозицій щодо постійного снігозахисту під час реконструкції автомобільної дороги
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Догадайло, О. О.; Догадайло, А. А.; Dogadailo, A. A.
  Визначені обсяги снігоприносу, параметри наявних лісосмуг та снігозбиральних басейнів. За результатами обстежень та з досвіду експлуатації визначені снігозаносимі ділянки автомобільної дороги. Розроблені оригінальні схеми постійного снігозахисту ділянок дороги з урахуванням лісорослинних умов та обмеженої ширини смуги відведення.
 • Документ
  Аналіз нормативної бази щодо поняття розрахункової швидкості
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Кіяшко, І. В.; Kiiashko, I. V.
  У статті проведено аналіз та порівняння вітчизняних і європейських нормативних документів щодо проектування доріг. Прослідковано зміну поняття розрахункова швидкість у часі. Наведені відмінності у класифікації автомобільних доріг, понятті розрахункова швидкість тощо.
 • Документ
  Исследование экономичного продольного уклона обхода холма при трассировании автомобильных дорог
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Мусиенко, И. В.; Мусієнко, І. В.; Musiienko, I.
  В статье рассматривается вопрос определения экономичного продольного уклона при обхождении холма для разных категорий транспортных средств при автоматизированном проектировании автомобильных дорог. Подтверждена следующая гипотеза о том, что при трассировании автомобильной дороги через рельефное ситуационное препятствие в виде холма есть область определённых значений, при которых функция суммарного расхода топлива определённой категории транспортных средств имеет экстремум, через который можно получить продольный уклон, обеспечивающий минимальный расход для определённой категории транспортных средств.
 • Документ
  Сравнительный анализ нормативных документов на проектирование автомобильных дорог
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Урдзик, С. Н.; Урдзік, С. М.; Urdzik, S.
  Проведен анализ нормативных документов на проектирование автомобильных дорог в Украине и Республике Конго. Рассмотрены отличия по показателям интенсивности движения, расчетной скорости, значений продольного уклона, кривых в плане и продольном профиле, ширины земляного полотна, проезжей части и обочины, а так же расстояния видимости.
 • Документ
  Вплив парковок на умови руху на магістральних вулицях
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Фоменко, Г. Р.; Fomenko, G.
  Розглянуто умови руху транспортних потоків на магістральній вулиці міста. Визначені показники швидкості руху, інтенсивності транспортних потоків і впливу на них при-паркованих уздовж проїзної частини автомобілів. Дослідження проведені для різних періодів року, дня тижня та часу. Здійснено розрахунки пропускної здатності та рівня завантаження магістральної вулиці й визначенні умови небезпеки заторів.
 • Документ
  Основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод та їх наслідки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Коваленко, Л. О.; Коваленко, Л. А.; Kovalenko, L.
  Розглянута необхідність удосконалення системи збирання та опрацювання даних про дорожньо-транспортні пригоди. Дослідження та аналіз аварійності дає достовірну базу для оцінки причин і наявності людського чинника в дорожньо-транспортних пригодах. Здійснення заходів щодо попередження дорожньо-транспортних пригод під час вирішення завдання підвищення безпеки руху розглядається як пріоритетне.
 • Документ
  Обrрунтування меж кліматичних районів території України в умовах сучасних змін клімату
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Захарова, Е. В.; Захарова, Э. В.; Zakharova, E.
  На сьогодні, коли вже чітко існує стрімка тенденція до суттєвих змін клімату України, зокрема до зміни температурного режиму й пов’язаного з ним водно-теплового режиму конструкцій нежорсткого дорожнього одягу, які призвели до невідповідності інаявного районування України фактичному режиму роботи нежорсткого дорожнього одягу. Виникає потреба корегування або розроблення нового кліматичного районування України за умови роботи асфальтобетонів для розрахувань нежорсткого дорожнього одягу за критеріями міцності, оцінки та прогнозування стану автомобільних доріг.
 • Документ
  Вплив розрахункової температури асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість земляного полотна
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Дорожко, Є. В.; Дорожко, Е. В.; Dorozhko, Ye.
  Визначено вплив розрахункової температури асфальтобетонних шарів (у межах від 20 ºС до 35 ºС) на напружено-деформований стан робочого шару ґрунту земляного полотна та шарів конструкції дорожнього одягу від розрахункового навантаження групи А1.
 • Документ
  Особливості функціональної класифікації автомобільних доріг
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Арсеньєва, Н. О.; Арсеньева, Н. А.; Arsenieva, N.
  Стаття присвячена питанням функціональної класифікації автомобільних доріг та її необхідності для сучасних норм на проектування автомобільних доріг. Функціональна класифікація присутня в нормах на проектування доріг у багатьох країнах світу, тому тема визначення особливостей функціональної класифікації для автомобільних доріг України та вдосконалення класифікації автомобільних доріг є актуальною.
 • Документ
  Обґрунтування параметрів розрахункового навантаження з урахуванням рівності покриття
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Саркісян, Г. С.; Саркисян, Г. С.; Sarkisian, H.
  У цій статті розглянуто вплив рівності покриття автомобільної дороги на параметри розрахункового навантаження. Установлено закономірності розподілу показників рів-ності на еталонних ділянках завдовжки 200 м для прогнозування рівності покриття різної ймовірності. Визначено залежність коефіцієнта динамічності від рівності покриття.
 • Документ
  Обґрунтування розрахункового навантаження на магістральних дорогах України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Ряпухін, В. М.; Ряпухин, В. Н.; Ryapukhin, V.
  Розглянуто основні види транспортних засобів на автомобільних дорогах України. З урахуванням колісного навантаження та взаєморозташування осей виокремлено чотири групи транспортних засобів. Проведено розрахунки щодо встановлення еквівалентного навантаження та визначені умови, коли за розрахункове навантаження слід приймати навантаження 130 кН.