Підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів на засадах змішаного навчання

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бєлікова, В. В. Підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів на засадах змішаного навчання / В. В. Бєлікова, І. В. Іванова // Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., листоп. 2021 р., м. Харків / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 72–77.