Спосiб магнiтно-iмпульсного притягання металевих об'єктiв сумiщеним дисковим узгоджувальним пристроєм з електродинамiчною демпферною конструкцiєю

Анотація

Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об'єктів суміщеним дисковим узгоджувальним пристроєм, що полягає в деформуванні заготівки впливом імпульсного магнітного поля з застосуванням індукторної системи, в якій індуктор виконано у вигляді циліндричного витка з внутрішнім отвором у вигляді зрізаного конуса, який являється вторинною обмоткою імпульсного трансформатора струму, а первинна обмотка виконана у вигляді плоскої спіралі, яка притискається до вторинної демпферною конструкцією, який відрізняється тим, що здійснюють притискання, збуджуючи електродинамічні зусилля у допоміжному витку вторинної обмотки, який розміщено за первинною обмоткою.

Опис

Ключові слова

металообробка

Бібліографічний опис

Пат. 92660 Україна, МКИ B21D 26/14 (2006.01). Спосiб магнiтно-iмпульсного притягання металевих об'єктiв сумiщеним дисковим узгоджувальним пристроєм з електродинамiчною демпферною конструкцiєю / Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Трунова Iрина Сергiївна, Аргун Щасяна Валiковна, Шиндерук Свiтлана Олександрiвна, Сабокар Олег Сергiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Трунова Iрина Сергiївна, Аргун Щасяна Валiковна, Шиндерук Свiтлана Олександрiвна, Сабокар Олег Сергiйович. - N u 2014 03396 ; заявл. 03.04.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. N 16. - 4 с.

Зібрання