Спосiб магнiтно-iмпульсного притягання металевих заготiвок одновитковим прямокутним iндуктором, що складається з двох паралельних гiлок та розташований над допомiжним екраном

Анотація

Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих заготівок одновитковим прямокутним індуктором, що складається з двох паралельних гілок та розташований над допоміжним екраном, що полягає в їхньому деформуванні впливом імпульсного магнітного поля шляхом притягання заготівки до прямокутної індукторної системи з допоміжним екраном, в якій індуктор виконано з двома розрізами за віссю симетрії, що поділяє його на два окремих струмопроводи, послідовне чи паралельне з'єднання яких між собою дозволяє регулювати індуктивність індуктора та амплітуди збуджених полів, який відрізняється тим, що індуктор розміщений над тонким допоміжним екраном, що призводить до підвищення електродинамічного зв'язку між індукторною системою та заготівкою.

Опис

Ключові слова

металообробка

Бібліографічний опис

Пат. 74736 Україна, МКИ B21D 26/00. Спосiб магнiтно-iмпульсного притягання металевих заготiвок одновитковим прямокутним iндуктором, що складається з двох паралельних гiлок та розташований над допомiжним екраном / Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Чаплигiн Євген Олександрович, Гопко Андрiй Васильович, Щиголєва Свiтлана Олександрiвна, Дробiнiн Олександр Михайлович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович. - N u 2012 04717 ; заявл. 17.04.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. N 21. - 4 с.

Зібрання