Розвиток інвестиційної діяльності підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі вдосконалено поняття «інвестиційна діяльність», яке на відміну від існуючих, характеризує її як сукупність дій підприємства задля досягнення цілей свого розвитку. Вдосконалено методичний підхід щодо оцінювання ефективності інвестицій у розвиток підприємства, який на відміну від існуючих, базується на розрахунку цільового показника розвитку підприємства, що визначає оптимальний напрямок інвестування. Запропоновано та обґрунтовано інвестиційний проєкт щодо оновлення виробничого обладнання.

Опис

Ключові слова

інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, чиста приведена вартість, розвиток підприємства, аналіз сценаріїв

Бібліографічний опис

Тісленко, В. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємства : дипломна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Тісленко Валерія Ігорівна. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 93 с.