НОВІ МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропонована підготовка інженерів вимагає динамічних занять з математики з рішенням задач з інженерним спрямуванням. Розгляд нових технологій навчання є важливим фактором у підвищенні глибокого розуміння математики студентами.

Опис

Ключові слова

математична освіта, методи навчання, нові технології у навчальному процесі, математическое образование, методы обучения, новые технологии в учебном процессе, mathematical education, teaching methods, new technologies in the teaching process

Бібліографічний опис

Михайленко, А. Г. Нові методи математичної освіти майбутніх інженерів / А. Г. Михайленко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 77. – C. 37–40.

Зібрання