Выпуск 77

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017)
 • Документ
  РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА СТАЛІ 09Г2С
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Лябук, С. І.; Лябук, С. И.; Lyabuk, S.
  Розроблено схему отримання мікрокристалічної структури в сталі 09Г2С. Проведено аналіз впливу інтенсивної пластичної деформації на структуроутворення сталі. Досліджено вплив структури на міцність сталі.
 • Документ
  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИВАРЮВАННЯ ШИПІВ НА ТРУБИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Ситников, П. А.; Sytnykov, P.
  Роботу присвячено дослідженню та вдосконаленню технології приварювання шипів способом «короткого циклу» на труби охолоджувальних та транспортуючих систем енергетичного обладнання, виготовлених із сталі 15Х5М без підігріву. Рекомендовано для впровадження на підприємствах теплоенергетичної та нафтопереробної галузей.
 • Документ
  ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Сумец, А. В.; Кассов, В. Д.; Sumets, A.; Kassov, V.
  Исследованы особенности фазных и структурных превращений при термической резке сталей. Приведено влияние способа резки на глубину оплавленного и переходного участков. Описаны явления, связанные с процессом затвердевания после резки. Детально рассмотрено влияние скорости охлаждения на структуру металлов в зоне резки.
 • Документ
  ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДНОЮ ОБʼЄМНОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ ВИРОБІВ ІЗ МАЛОПЛАСТИЧНИХ СТАЛЕЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Дощечкіна, І. В.; Коблик, В. А.; Дощечкина, И. В.; Коблик, В. А.; Doschechkina, I.; Koblik, V.
  Показано ефективність використання метода гідродинамічного видавлювання для отримання виробів із малопластичних ресорно-пружинних сталей із підвищеним комплексом механічних властивостей.
 • Документ
  О ВЛИЯНИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Дощечкина, И. В.; Татаркина, И. С.; Дощечкіна, І. В.; Татаркіна, І. С.; Doschechkina, I.; Tatarkina, I.
  Проанализировано влияние различных способов поверхностной обработки на поведение стальных изделий при растяжении и их механические свойства.
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ХАРАКТЕРА РАЗРУШЕНИЯ ОТЛИВОК ТУРБИН ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Тарабанова, В. П.; Мищенко, Л. Д.; Тарабанова, В. П.; Міщенко, Л. Д.; Tarabanova, V.; Mischenko, L.
  Исследованы изменения в структуре и механические свойства после эксплуатации отливок турбин. Установлены причины появления камневидного излома.
 • Документ
  ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗВИТИЮ ТРЕЩИН
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Бережная, Е. В.; Бережна, О. В.; Berezhna, O.
  Представлены исследования образования усталостной трещины, скорости ее роста и распространения до разрушения образца под действием приложенных статических сил в зависимости от структуры поверхностного слоя, включающего нанесенное электроконтакной наплавкой покрытие и зону термического влияния.
 • Документ
  ВПЛИВ УМОВ РІЗАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДРОБОСТРУМИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Лалазарова, Н. О.; Донченко, Д. О.; Хаєт, Л. Г.; Лалазарова, Н. А.; Донченко, Д. А.; Хает, Л. Г.; Lalazarova, N.; Donchenko, D.; Hayet, L.
  Наведені результати досліджень впливу швидкості різання і переривчастого характеру обробки на міцність твердосплавних токарних різців та ефективність їх дробоструминного зміцнення.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ ТВЕРДОСТІ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ СТАЛІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Костіна, Л. Л.; Костина, Л. Л.; Kostina, L.
  Проведені вимірювання твердості зварного шва будівельної сталі на гіпертвердомірі конструкції ХНАДУ. Гіпертвердомір власної конструкції дозволяє визначати твердість будь-яких матеріалів безпосередньо в процесі навантаження в різних системах координат і виявляє особливості деформації.
 • Документ
  ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РІЗАЛЬНИХ НОЖІВ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Гладкий, І. П.; Тарабанова, В. П.; Лалазарова, Н. О.; Гладкий, И. П.; Тарабанова, В. П.; Лалазарова, Н. А.; Hladkyi, I.; Tarabanova, V.; Lalazarova, N.
  Проаналізовано умови роботи різальних елементів дорожньо-будівельних машин. Установлено зв’язок між складом наплавлення та її твердістю і зносостійкістю. Досліджено вплив бору на структуру та властивості наплавлення.
 • Документ
  ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ДРЕВЕСИНЫ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Костина, Л. Л.; Костіна, Л. Л.; Kostina, L.
  Проанализированы виды разрушения хрупких материалов. Выполнены измерения твердости древесины на гипертвердомере конструкции ХНАДУ. Гипертвердомер собственной конструкции позволяет определять твёрдость любых материалов непосредственно в процессе нагружения в различных системах координат и выявляет особенности деформации.
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЛОПАТКИ ИЗ СТАЛИ 15Х11МФ, УПРОЧНЕННОЙ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Глушкова, Д. Б.; Гринченко, Е. Д.; Глушкова, Д. Б.; Гринченко, О. Д.; Glushkova, D.; Hrynchenko, O.
  Представлены результаты исследования структуры и механических характеристик поверхностного слоя входной кромки лопатки из стали 15Х11МФ, упрочненной токами высокой частоты. Полученные данные имеют практическое применение в определении показателей качественных характеристик упрочненного слоя при изготовлении лопаток паровых турбин.
 • Документ
  FEATURES OF LASER BORATING OF PISTON RINGS
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Glushkova, D.; Makovyey, R.; Ryzhkov, Yu.; Demchenko, S.; Глушкова, Д. Б.; Маковей, Р. Г.; Рижков, Ю. В.; Демченко, С. В.; Глушкова, Д. Б.; Маковей, Р. Г.; Рыжков, Ю. В.; Демченко, С. В.
  Piston rings in the process of operation are subject to wear. Non-sufficient wear resistance of piston ring materials often limits the growth of productivity of machines and the timing of their operation. Use of laser heating at boriding provides the formation of a new layer with special properties. The research results can be extended to other parts subject to intensive wear.
 • Документ
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПАРОПРОВОДОВ ИЗ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ ПЕРЛИТНЫХ СТАЛЕЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Барташ, С. Н.; Есипов, Е. А.; Барташ, С. Н.; Єсипов, Е. А.; Bartash, S.; Yesypov, Ye.
  Процесс повреждаемости сварных соединений из теплоустойчивых перлитных сталей обеспечивается действием механизмов ползучести и усталости, а также зависит от исходной структурной неоднородности сварных соединений.
 • Документ
  СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ ПЕРЛИТНЫХ СТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Барташ, С. Н.; Ситников, П. А.; Барташ, С. М.; Ситников, П. А.; Bartash, S.; Sytnykov, P.
  Изучение закономерностей скольжения в условиях ползучести сварных соединений из теплоустойчивых перлитных сталей позволяет уточнить механизм их повреждаемости порами, что актуально для уменьшения интенсивности повреждаемости.
 • Документ
  ДІАГНОСТИКА ПРУЖНЬОГО СТАНУ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ Т.Е.Р.С.
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Багров, В. А.; Кірієнко, І. В.; Багров, В. А.; Кириенко, И. В.; Bagrov, V.; Kirienko, I.
  Розглянуто можливості застосування термоелектричного методу неруйнівного контролю для підбору зносостійких наплавних сталей, які забезпечують підвищення довговічності штампового інструменту. Показано, що для підвищення зносостійкості поверхні інструменту штампів бажано застосовувати сплави, в яких у поєднанні з маркою оброблюваного матеріалу сумарна Т.Е.Р.С. прагне до нуля. Установлено, що застосування термоелектричного експрес-методу неруйнівного контролю дозволяє оперативно визначати найбільш небезпечні локальні місця можливого руйнування.
 • Документ
  НАПЛАВНІ СТАЛІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШТАМПОВОГО ІНСТРУМЕНТУ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Багров, В. А.; Власенко, Є. В.; Багров, В. А.; Власенко, Е. В.; Bagrov, V.; Vlasenko, E.
  Розглянуті питання застосування розрахункових критеріїв інтенсивності зношування з метою прогнозування зносостійкості наплавних сталей для відновлення інструменту гарячого оброблення металів і сплавів. Показана їх придатність для оцінки зносостійкості в умовах високих температур і циклічних напружень.
 • Документ
  ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ У ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Буц, Ю. В.; Крайнюк, О. В.; Філенко, В. В.; Агапова, О. Л.; Буц, Ю. В.; Крайнюк, Е. В.; Филенко, В. В.; Агапова, Е. Л.; Buts, Yu.; Krainiuk, O.; Filenko, V.; Agapova, O.
  Проаналізовано сучасний стан розвитку нафтогазового комплексу Східної України. Виділено основні проблеми, пов’язані з видобуванням нафти та газу.
 • Документ
  ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Лежнева, О. І.; Лежнева, Е. И.; Lezhneva, O.
  Оцінено шумове забруднення як фактор антропогенного навантаження на навколишнє середовище, побудовано карту шуму мікрорайону та розроблено природоохоронний захід щодо покращення екологічних характеристик інфраструктури транспорту.