Використання великоуламкових ґрунтів, зміцнених цементом у процесі будівництва шарів дорожнього одягу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У конструюванні та будівництві дорожніх одягів необхідно максимально повно використовувати місцеві маломіцні кам’яні матеріали, зміцнені неорганічним в’яжучим (цемент, вапно, активні золи та ін.). Особливо відчутна економічна доцільність застосування це-ментоґрунтів для влаштування дорожніх одягів у районах, не забезпечених місцевими кам’яними матеріалами. У цих умовах вартість 1 м² цементоґрунтового шару нерідко в 1,5–2 рази нижча від вартості 1 м² рівноміцного шару з привізних матеріалів.

Опис

Ключові слова

дорожній одяг, великоуламкові ґрунти, цемент, міцність та морозостійкість, водонасичення, pavement, fragile soils, cement, strength and frost resistance, water saturation

Бібліографічний опис

Фоменко, О. О. Використання великоуламкових ґрунтів, зміцнених цементом у процесі будівництва шарів дорожнього одягу / О. О. Фоменко, А. В. Сєдов // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 2. – С. 80–84.