Автоматизована оцінка безпеки руху та екологічних показників з розробкою заходів по їх покращенню на автомобільній дорозі М-07, км 47+200 – км 55+000. Ч.ІІ. Оцінка екологічної безпеки та акустичного забруднення і розробка заходів з охорони навколишнього середовища в межах населеного пункту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – ділянка автомобільної дороги М – 07 км 47+200 – км 55+000 в Київській області. Мета роботи – оцінка екологічної безпеки та акустичного забруднення придорожньої смуги на автомобільній дорозі і розробка комплексу заходів щодо охорони навколишнього середовища в межах населеного пункту. Методи дослідження – комплекс сучасних методів оцінки екологічного стану придорожньої смуги з використанням розрахункових методів, пакетів прикладних програм на ПЕОМ. В дипломній роботі були проаналізовані існуючі методи розрахунку та визначення викидів та концентрацій забруднюючих речовин від автомобільного транспорту. Виконано розрахунок рівня транспортного шуму на заданій ділянці автомобільної дороги за допомогою систем автоматизованого проектування. Проаналізовано вплив дорожніх та транспортних факторів на рівень шуму від автотранспорту. Розроблені природоохоронні заходи, в тому числі заходи щодо зниження рівня транспортного шуму в населеному пункті. Всі розрахунки виконані за допомогою автоматизованого комплексу CAD_CREDO.

Опис

Ключові слова

інтенсивність руху, транспортний потік, дорожні умови, забруднюючі речовини, концентрація, транспортний шум, комплекс CAD_CREDO, шумозахисні екрани

Бібліографічний опис

Бугаєнко, М. В. Автоматизована оцінка безпеки руху та екологічних показників з розробкою заходів по їх покращенню на автомобільній дорозі М-07, км 47+200 – км 55+000. Ч. ІІ. Оцінка екологічної безпеки та акустичного забруднення і розробка заходів з охорони навколишнього середовища в межах населеного пункту : дипломна робота ... магістра : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Бугаєнко Максим Вікторович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 109 с.