Спосiб перетворення кiнетичної енергiї в електричну

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017-12-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб генерування кінетичної енергії в електричну, що включає генерування електричної енергії від кроків людини при натисканні на кришку, при якому відбувається відносне поступальне переміщення ротора і статора у одній площині, який відрізняється тим, що генерація електроенергії відбувається при кроці людини на енергогенеруючу сходинку, в натискну кришку корпусу якої вмонтовують п'єзоелектричні елементи, коли ротор, що виконаний з суцільних неодимових магнітів, відштовхується через магнітну взаємодію від неодимових магнітів в кришці сходинки та переміщується всередині обмотки статора і наводить в ньому індукований струм, при зніманні ноги з сходинки, її кришка переміщується вгору, при цьому ротор лінійного електрогенератора відштовхується однаковими полюсами від неодимових магнітів в корпусі сходинки та переміщується всередині обмотки статора і наводить в ньому індукований струм, однакові кінці обмоток статора з'єднані між собою та виходять до електричного випрямляча, який випрямляє змінний струм та заряджає ємнісний нагромаджувач - іоністор, який через діод заряджає акумуляторну батарею, що через вимикач підключається до навантаження, наприклад зовнішнього світлодіодного освітлення.

Опис

Ключові слова

електричнi машини

Бібліографічний опис

Пат. 121487 Україна, МКИ H02K 7/00, H02K 7/12 (2006.01), H02K 35/00, H02K 35/02 (2006.01). Спосiб перетворення кiнетичної енергiї в електричну / Гнатов Андрiй Вiкторович, Аргун Щасяна Валiковна, Дзюбенко Олександр Андрiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Гнатов Андрiй Вiкторович. - N u 2017 05461 ; заявл. 02.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. N 23. - 4 с.

Зібрання