2017

Постійне посилання зібранняhttps://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/2163

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 68
 • Документ
  Спосiб поверхневої обробки листа з холоднокатаної тонколистової сталi
  (2017-07-10) Лобанов, Вiктор Костянтинович; Дощечкiна, Iрина Василiвна; Д'яченко, Свiтлана Степанiвна; Татаркiна, Iрина Сергiївна
  Спосіб поверхневої обробки листа з холоднокатаної тонколистової сталі, який включає енергетичну дію іншим за сталь матеріалом, спрямовану на його поверхню, який відрізняється тим, що цією дією є гаряче нанесення на очищену та знежирену поверхню сталевого листа покриття нанорозмірної плівки з розчину епіламу будь-якої марки шляхом занурювання цього листа в розчин епіламу при температурі 50-55 °C на 10-20 хвилин з наступною термофіксацією при температурі 110-120 °C протягом 40-60 хвилин.
 • Документ
  Космiчний апарат для утилiзацiї космiчного смiття
  (2017-08-10) Левтеров, Андрiй Iванович
  Космічний апарат для утилізації космічного сміття, що включає енергетичну установку, що виконана у вигляді ядерного реактора з тіньовим радіаційним захистом, рухову установку для маневрування і корекції орбіти, систему виявлення об'єктів космічного сміття (КС), що підлягають знищенню, пристрій генерації та направленої передачі енергії, виконаний у вигляді лазера з ядерним накачуванням та системою охолодження і вбудований у ядерний реактор, оптичний коліматор для отримання паралельних лазерних променів, який розташовується на виході лазерної кювети, блок спектрографічних досліджень, систему направленої передачі енергії, що виконана у вигляді рухомих і нерухомих дзеркал, причому рухоме дзеркало розміщується у тіні радіаційного захисту ядерного реактора, який відрізняється тим, що додатково введений блок супроводу космічного сміття, конструктивно поєднаний з елементами системи виявлення КС.
 • Документ
  Система автоматичного регулювання паливоподачi дизель-генераторної установки транспортних засобiв
  (2017-08-10) Богаєвський, Олександр Борисович
  Система регулювання паливоподачі дизеля транспортної дизель-генераторної установки, що містить дизель і генератор, механічно з'єднаних між собою, вузол управління потужністю генератора, мікроконтролерний блок управління (МБУ), виконавчий механізм управління положенням рейок механічних паливних насосів високого тиску (ПНВТ) з датчиком ходу рейок паливних насосів, датчик частоти обертання колінчастого вала дизеля, датчики температури масла і тиску наддуву повітря, контролер задання частоти обертання вала дизеля, МБУ обробляє сигнали з датчиків і контролера задання частоти обертання і видає відповідно до запрограмованих в ньому алгоритмів всережимного регулювання частоти обертання сигнали на виконавчий механізм управління положенням рейок механічних паливних насосів високого тиску (ПНВТ) і вузол управління потужністю генератора, яка відрізняється тим, що до складу додатково введені датчик положення верхньої мертвої точки (ВМТ), регулюючі електромагнітні клапани (ЕК) кількістю, що дорівнює числу циліндрів в дизелі, які вбудовані в традиційні механічні ПНВТ, а в МБУ додатковий вхід, що з'єднаний з виходом датчика ВМТ, і виходи кількістю, що дорівнює числу електромагнітних клапанів, які з'єднані з відповідними входами ЕК, при цьому МБУ на підставі сигналів з датчиків і контролера задання частоти обчислює ознаки умов руху у вигляді середніх за заданий відрізок часу відхилень частоти обертання та потужності навантаження ДГУ ТЗ, і формує на цій основі сигнал вибору необхідного алгоритму регулювання потужності навантаження та алгоритму регулювання моменту початку подачі палива в пускових режимах і регулювання моменту початку подачі палива в функції навантаження і частоти обертання з наявних в пам'яті (оптимальних або емпіричних), після чого на основі вибраних відповідних характеристик МБУ формує сигнал управління потужністю, що надходить на вихід МБУ, що з'єднаний з входом вузла управління потужністю навантаження.
 • Документ
  Клапан регулювання тиску в гальмiвнiй системi транспортного засобу
  (2017-08-10) Коробко, Андрiй Iванович; Подригало, Михайло Абович; Туренко, Олександр Iгорович
  Клапан регулювання тиску в гальмівній системі транспортного засобу, що складається з корпусу (1), диференціального поршня (2), каналів проходження робочого тіла (3), який відрізняється тим, що для підвищення ефективності гальмівної системи містить запірний клапан (4), пружину (5) (або пропорційний електромагніт (6)), а діаметри торців диференціального поршня (2) вибираються таким чином, щоб забезпечити рівність їх площ, за рахунок чого досягається постійна різниця між привідним тиском передніх і задніх коліс.
 • Документ
  Спосiб регулювання привiдного зусилля в гальмiвних механiзмах транспортних засобiв
  (2017-08-10) Коробко, Андрiй Iванович; Подригало, Михайло Абович; Туренко, Олександр Iгорович
  Спосіб регулювання привідного тиску в гальмівних механізмах транспортних засобів, що полягає в затримці підвищення привідного тиску в гальмівних механізмах задніх коліс відносно до привідного тиску гальмівних механізмів передніх коліс, який відрізняється тим, що підвищення привідного тиску в гальмівних механізмах задніх коліс починають при досягненні транспортним засобом порогового значення сповільнення, а після початку підвищення тиску в гальмівних механізмах задніх коліс відбувається контрольований процес наростання тиску в гальмівній магістралі з постійним значенням різниці між тиском в гальмівних механізмах передніх і гальмівних механізмах задніх коліс, що забезпечує реалізацію раціонального розподілу гальмівних сил між осями і підвищення стійкості транспортного засобу в процесі гальмування.
 • Документ
  Спосiб дистанцiйного визначення коефiцiєнта динамiчностi i форми деформованої поверхнi мостових споруд або iнших великогабаритних об'єктiв
  (2017-09-25) Полярус, Олександр Васильович; Поляков, Євген Олександрович; Бровко, Яна Сергiївна
  Спосіб дистанційного визначення коефіцієнта динамічності і форми деформованої поверхні мостових споруд або інших великогабаритних об'єктів, який полягає в тому, що поверхню мостової споруди або іншого об'єкта опромінюють електромагнітною хвилею і по відбитій хвилі визначають прогини зазначеної поверхні при статичному та динамічному навантаженнях і при діленні динамічного на статичний прогин визначають коефіцієнт динамічності мостової споруди або інших споруд, який відрізняється тим, що з метою виключення випадків недостовірного вимірювання коефіцієнта динамічності неоднорідних споруд та визначення форми поверхні деформованих споруд на поверхні споруди попередньо встановлюють вторинні випромінювачі на однакових відстанях один від одного вздовж лінії, які створюють антенну решітку, діаграму спрямованості якої вимірюють після деформації поверхні і складають функціонал, що дорівнює інтегралу від квадрату різниці виміряної діаграми спрямованості та теоретичної діаграми спрямованості, в яку входять невідомі прогини кожного з випромінювачів, які визначають після мінімізації функціоналу методами глобального випадкового пошуку і при цьому визначають також профіль деформованої поверхні, що створений випромінювачами після їхнього переміщення, і коефіцієнт динамічності споруди для точок поверхні з максимальним статичним та динамічним прогинами.
 • Документ
  Електромеханiчна енергетична установка транспортного засобу з накопичувачем енергiї
  (2017-10-10) Подригало, Михайло Абович; Бажинов, Олексiй Васильович; Висоцький, Олег Миколайович; Кривий, Вiктор Iванович; Дунь, Сергiй Вiкторович; Кайдалов, Руслан Олегович; Нiкiтiн, Станiслав Петрович; Кравцов, Михайло Миколайович; Полярус, Олександр Васильович
  Електромеханічна енергетична установка транспортного засобу з накопичувачем енергії, що містить тепловий двигун, оборотну електричну машину, блоки перетворення та накопичення електричної енергії і трансмісію, яка відрізняється тим, що тепловий двигун (ТД) являє собою двигун внутрішнього згоряння, що працює у режимі максимального індикаторного коефіцієнта корисної дії, а установка (ЕмЕУ) має основний блок управління (ОБУ), блок управління тепловим двигуном (БУТД) та розгалужену електричну мережу, яка складається з силової лінії та лінії управління, при цьому силова лінія має резервний контур, а лінія управління поєднує основний блок управління (ОБУ) та блок управління тепловим двигуном (БУТД) з блоком перетворення (БП) та блоком накопичення електричної енергії, який виконано у вигляді високовольтної батареї (ВБ) шляхом послідовного з'єднання окремих, наприклад, літій-іонних акумуляторів, при цьому трансмісія установки (ЕмЕУ) виконана у вигляді модулів приводу ведучих коліс з електричним приводом, а тепловий двигун (ТД) має безпосередній кінематичний зв'язок з оборотною електричною машиною (OEM), яка через основний блок управління (ОБУ) поєднана з модулями приводу ведучих коліс, блоком перетворення (БП) та блоком накопичення електричної енергії (ВБ) силовою лінією електричної мережі.
 • Документ
  Система безпеки автотранспортних засобiв при русi в колонах
  (2017-10-10) Степанов, Олексiй Вiкторович
  Система безпеки автотранспортних засобів при русі в колонах, що включає в себе: блок збору первинної інформації, інформаційно-обчислювальний блок та інформаційно-виконавчий блок, яка відрізняється тим, що блок збору первинної інформації містить блок задання режиму "головна машина-машина в колоні", радар поздовжнього руху об'єктів класу "технічний зір", радар поперечного руху об'єктів (відеосенсор), датчик наявності перешкод в "мертвій зоні", аналізатор розпізнавання типів перешкод на шляху прямування автотранспорту (автомобіль, велосипед/мотоцикл, пішохід, нерухомий предмет), датчик нічного бачення, датчик контролю габаритної ширини рухомого автомобіля спереду, автономний блок пам'яті, супутниковий навігатор; інформаційно-обчислювальний блок містить блок живлення, блок "включення-відключення" всієї системи, веб-камеру з переговорним пристроєм в кабіні водія, накопичувач інформації про перешкоди по ходу руху автотранспорту, інформаційно-аналітичний блок управління і контролю, автономний блок пам'яті, телеметричний блок обміну інформацією зі старшим автоколони, накопичувач діагностичних показань функціонального стану водія (у вигляді наручного браслета) з передачею інформації старшому колони, телеметричний блок обміну інформацією між автомобілями, блок контролю заданої головною машиною швидкості, дисплей для показу руху автотранспорту в колоні, блок контролю заданої старшим колони дистанції; інформаційно-виконавчий блок містить блок підтримки заданої головною машиною швидкості, блок підтримки заданої дистанції, блок звукової і світової сигналізації в кабіні, блок примусової зупинки автотранспорту, блок аварійної сигналізації, блок телеметричної передачі/прийому на зупинку іншим автотранспортним засобам, блок телеметричної передачі інформації на ПК старшого колони, блок передачі інформації спеціальним службам (за вибором), автономний блок пам'яті; ПК старшого колони, який містить блок управління і задання параметрів руху автотранспорту в колоні для функції "автопілот", блок телеметричного прийому/передачі інформації, дисплей для відображення інформації про рух автотранспорту в колоні, що забезпечує розширення функціональних можливостей системи, а саме контролюється дистанція та швидкість автотранспортних засобів, установлених старшим колони в автоматичному режимі, контролюються показники функціонального стану водія, а у випадку наростання їх критичних відхилень та відхилень параметрів руху автоколони і кожного автомобіля в автоколоні, появі перешкод перед автомобілем, відбувається автоматичне втручання в безпечну зупинку із збереженням безпеки автотранспорту та дорожнього руху з включенням світлової та звукової сигналізації на автотранспортних засобах, що знаходяться у складі колони з попередженням про це інших учасників дорожнього руху.
 • Документ
  Енергозберiгаюча гiдросхема бульдозера з неповоротним вiдвалом
  (2017-10-10) Холодов, Антон Павлович; Хмара, Леонiд Андрiйович
  Енергозберігаюча гідросхема бульдозера з неповоротним відвалом, яка містить гідронасос, гідравлічно з'єднаний з напірною магістраллю базової гідросистеми бульдозера, паралельно до якої включено гідроакумулююючу систему енергії, виконану у вигляді з'єднаних гідророзподільників, редукційного клапана і гідропневмоакумулятора, яка відрізняється тим, що гідроакумулююча система виконана у вигляді гідроакумулятора і двох гідророзподільників керування процесу зарядки\розрядки гідроакумулятора, причому гідроакумулятор має енергоємність, не меншу, ніж енерговитрати насоса на етапі копання бульдозера.
 • Документ
  Спосiб визначення часового ресурсу поверхнi основи об'єкта зношування пiд дiєю тертя
  (2017-10-10) Сiмкович, Олексiй Володимирович; Полярус, Олександр Васильович; Цехмейстер, Олена Станiславiвна; Нiкiтiн, Станiслав Петрович; Кравцов, Михайло Миколайович; Нежебовський, Володимир Вiкторович
  Спосіб визначення часового ресурсу поверхні основи об'єкта зношування під дією тертя включає проведення тестування поверхні зношування основи об'єкта під дією тертя та поверхні індикатора за визначений час (τ), переміщення абразивного агента по поверхнях індикатора та основи об'єкта зношування та визначення товщини зносу індикатора за час тестування (τ). Зношення поверхонь основи об'єкта зношування та поверхні індикатора під дією тертя визначають як різницю між початковою та мінімально допустимою за технічними умовами товщиною основи об'єкта зношування та між початковою та залишковою після тестування за час (τ) товщиною індикатора і на підставі одержаних даних розраховують часовий ресурс (Т) поверхні основи об'єкта зношування під дією тертя за заданою залежністю.
 • Документ
  Спосiб установки форсунки газового двигуна внутрiшнього згорання для подачi зрiдженого палива
  (2017-10-10) Абрамчук, Федiр Iванович; Кузьменко, Анатолiй Петрович; Бойчук, Максим Вiталiйович
  Спосіб установки форсунки газового двигуна внутрішнього згорання для подачі зрідженого палива у впускний колектор, який відрізняється тим, що форсунку розташовують таким чином, щоб вона не виходила за межі внутрішньої поверхні колектора, а вісь струменю зрідженого палива на вході в двигун співпадала з віссю колектора.
 • Документ
  Колодкове гальмо
  (2017-10-10) Iваненко, Олег Iванович; Щукiн, Олександр Вiкторович
  Колодкове гальмо нормально замкнутого типу, яке містить основу, шарнірно з'єднану з двома гальмівними важелями з колодками, гальмівний шків, який складається зі ступиці і диска, замикаючу пружину, привід розмикання гальм, триплечий важіль і шток, який відрізняється тим, що для розширення функціональних можливостей гальма гальмівний шків складається з трьох частин - ступиці і двох половин диска, що сполучаються по діаметральній площині, з'єднаних між собою пружними зв'язками, а зі ступицею - направляючими штифтами, розташованими на однаковій відстані відносно площини симетрії кожної половини.
 • Документ
  Спосiб пiдвищення надiйностi робочого обладнання малогабаритного навантажувача ПМТС 1200 на базi вихiдної 3D моделi
  (2017-10-25) Єфименко, Олександр Володимирович; Мусаєв, Заур Разилович
  Спосіб підвищення надійності робочого обладнання малогабаритного навантажувача, при якому виконують послаблення навантаження на робочий орган, який відрізняється тим, що робоче обладнання навантажувача оснащують додатковими високоміцними кронштейнами для перерозподілу основного навантаження, діючого на робочий орган машини, які, у свою чергу, доповнюють елементом захвату поперечини стріли з отворами під кріплення та ребрами жорсткості, а увесь кронштейн монтують у єдиний цілий вузол за допомогою гвинтів, що вкручують в кришку з отворами під кріплення та затягують гайками.
 • Документ
  Спосiб визначення вiдношення групи прибуття
  (2017-11-10) Денисенко, Олег Васильович
  Спосіб визначення відношення групи прибуття, що заснований на скануванні одночасно трьома гостроспрямованими лазерними променями зони перехрестя з точки над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому оптична вісь одного з положень розгортки першого променя вибирається так, щоб він описував коло на проїжджій частині перехрестя в області стоп-ліній всіх його підходів, а друге положення розгортки відповідало відхиленню лазерного променя, при якому радіус другого концентричного кола на поверхні проїзної частини зменшується на певну задану величину, при цьому зміна положень розгортки здійснюється з високою швидкістю по черзі через кожен період сканування, а другий промінь розгортки формується зі зміщенням на третину періоду по колу розгортки та зі зміною кута нахилу оптичної осі променя, як і першого, по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на вході першої контрольованої зони зменшувався на певну задану величину, третій оптичний промінь лазерної розгортки формується зі зміщенням по відношенню до другого ще на третину періоду по колу розгортки, а кути нахилу оптичних осей третього променя, як і двох перших, змінюють по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на вході другої контрольованої зони зменшувався на певну задану величину, при цьому відстань між вхідною і вихідною межами другої контрольованої зони вибирають за умови, щоб вона перевищувала найбільш можливу чергу транспортних засобів, яка може збиратися по одній зі смуг руху на сигнал світлофора, що забороняє дорожній рух, подальшому прийомі відображених оптичних сигналів фотоприймачами і падалі перетворенні цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип та час пересування транспортних засобів на входах і виходах обох контрольованих зон, напрямки їх руху по смугам, кількість транспортних засобів у черзі у фізичних та приведених одиницях, значення зупиночного шляху різного типу транспортних засобів, час пересування черги зони стоп-ліній по всіх смугах руху упродовж окремих тактів одного циклу світлофорного регулювання, а потім наявність транспортних засобів по окремим смугам в першій контрольованій зоні та в зоні самого перехрестя на момент початку проміжного такту, а момент закінчення проміжного такту формується за моментами, коли останній транспортний засіб, що знаходився в зоні перехрестя, почне перетинати своїм переднім бампером одну з ліній сканування першого променя по смугах руху на виході з перехрестя, а тривалість циклу регулювання визначається як сукупність основних та проміжних тактів всіх фаз, при цьому на протязі кожного циклу регулювання послідовно в кожній фазі визначаються кількість транспортних засобів, що прибуває за кожним напрямом в другу контрольовану зону на зелений сигнал світлофора та за час циклу регулювання, розраховують їх відношення, як долю транспортних засобів, що прибуває за кожним напрямом, та долю зеленого сигналу, як відношення часу основного такту у даній фазі регулювання до часу дії циклу регулювання, потім визначають величину відношення долі транспортних засобів, що прибуває за кожним напрямом на зелений сигнал до долі зеленого сигналу в даній фазі і за цим значенням визначають відношення групи прибуття, який відрізняється тим, що на входах і виходах контрольованих зон визначають прискорення (уповільнення) кожного транспортного засобу і по швидкості та часу перетинання кордонів контрольованих зон спочатку їх передніми, а потім задніми бамперами послідовно визначають довжину, тип транспортного засобу, його зупиночний шлях, час дії основних та проміжних тактів з урахуванням часу проїзду дальніх конфліктних точок тих транспортних засобів, які на момент початку проміжного такту здійснювали перетин вхідних ліній сканування першої контрольованої зони.
 • Документ
  Спосiб визначення фазових коефiцiентiв
  (2017-11-10) Денисенко, Олег Васильович
  Спосіб визначення фазових коефіцієнтів, оснований на скануванні одночасно трьома гостроспрямованими лазерними променями зони перехрестя з точки над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому оптична вісь одного з положень розгортки першого променя вибирається так, щоб він описував коло на проїжджій частині перехрестя в області стоп-ліній всіх його підходів, а друге положення розгортки відповідало відхиленню лазерного променя, при якому радіус другого концентричного кола на поверхні проїзної частини зменшується на певну задану величину, при цьому зміна положень розгортки здійснюється з високою швидкістю по черзі через кожен період сканування, а другий промінь розгортки формується зі зміщенням на третину періоду по колу розгортки та зі зміною кута нахилу оптичної осі променя, як і першого, по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на вході першої контрольованої зони зменшувався на певну задану величину, третій оптичний промінь лазерної розгортки формується зі зміщенням відносно до другого ще на третину періоду по колу розгортки, а кути нахилу оптичних осей третього променя, як і двох перших, змінюють по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на вході другої контрольованої зони зменшувався на певну задану величину, при цьому відстань між вхідною і вихідною межами другої контрольованої зони вибирають за умови, щоб вона перевищувала найбільш можливу чергу транспортних засобів, яка може збиратися по одній із смуг руху на сигнал світлофора, що забороняє дорожній рух, подальшому прийомі відображених оптичних сигналів фотоприймачами і надалі перетворенні цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип та час пересування транспортних засобів на входах і виходах обох контрольованих зон, напрямки їх руху по смугах, кількість транспортних засобів у черзі у фізичних та приведених одиницях, значення зупиночного шляху різного типу транспортних засобів, час пересування черги зони стоп-ліній по всіх смугах руху упродовж окремих тактів одного циклу світлофорного регулювання, а потім наявність транспортних засобів по окремих смугах в першій контрольованій зоні та в зоні самого перехрестя на момент початку проміжного такту, а момент закінчення проміжного такту формується за моментами, коли останній транспортний засіб, що знаходився в зоні перехрестя, почне перетинати своїм переднім бампером одну з ліній сканування першого променя по смугах руху на виході з перехрестя, а тривалість циклу регулювання визначається як сукупність основних та проміжних тактів всіх фаз, який відрізняється тим, що на входах і виходах контрольованих зон визначають прискорення (уповільнення) кожного транспортного засобу і по швидкості та часу перетинання кордонів контрольованих зон спочатку їх передніми, а потім задніми бамперами послідовно визначають довжину, тип транспортного засобу, його зупиночний шлях, час дії основних та проміжних тактів з урахуванням часу проїзду дальніх конфліктних точок тих транспортних засобів, які на момент початку проміжного такту здійснювали перетин вхідних ліній сканування першої контрольованої зони.
 • Документ
  Спосiб визначення тривалостi тактiв та циклу свiтлофорної сигналiзацiї
  (2017-11-10) Денисенко, Олег Васильович
  Спосіб визначення тривалості тактів та циклу світлофорної сигналізації, оснований на скануванні одночасно трьома гостроспрямованими лазерними променями зони перехрестя в точці над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому оптична вісь одного з положень розгортки першого променя вибирається так, щоб він описував коло на проїжджій частині перехрестя в області стоп-ліній всіх його підходів, а друге положення розгортки відповідало відхиленню лазерного променя, при якому радіус другого концентричного кола на поверхні проїзної частини зменшується на певну задану величину, при цьому зміна положень розгортки здійснюється з високою швидкістю по черзі через кожен період сканування, а другий промінь розгортки формується зі зміщенням на третину періоду по колу розгортки та зі зміною кута нахилу оптичної осі променя, як і першого, по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на вході першої контрольованої зони зменшувався на певну задану величину, третій оптичний промінь лазерної розгортки формується зі зміщенням відносно до другого ще на третину періоду по колу розгортки, а кути нахилу оптичних осей третього променя, як і двох перших, змінюють по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на вході другої контрольованої зони зменшувався на певну задану величину, при цьому відстань між вхідною і вихідною межами другої контрольованої зони вибирають за умови, щоб вона перевищувала найбільш можливу чергу транспортних засобів, яка може збиратися по одній зі смуг руху на сигнал світлофора, що забороняє дорожній рух, подальшому прийомі відображених оптичних сигналів фотоприймачами і надалі перетворенні цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип та час пересування транспортних засобів на входах і виходах обох контрольованих зон, напрямки їх руху по смугах, кількість транспортних засобів у черзі у фізичних та приведених одиницях, значення зупиночного шляху різного типу транспортних засобів, час пересування черги зони стоп-ліній по всіх смугах руху упродовж окремих тактів одного циклу світлофорного регулювання, а потім наявність транспортних засобів по окремих смугах в першій контрольованій зоні та в зоні самого перехрестя на момент початку проміжного такту, а момент закінчення проміжного такту формується за моментами, коли останній транспортний засіб, що знаходився в зоні перехрестя, почне перетинати своїм переднім бампером одну з ліній сканування першого променя по смугах руху на виході з перехрестя, а тривалість циклу регулювання визначається як сукупність основних та проміжних тактів всіх фаз, який відрізняється тим, що на входах і виходах контрольованих зон визначають прискорення (уповільнення) кожного транспортного засобу і по швидкості та часу перетинання кордонів контрольованих зон спочатку їх передніми, а потім задніми бамперами послідовно визначають довжину, тип транспортного засобу, його зупиночний шлях, час дії основних та проміжних тактів з урахуванням часу проїзду дальніх конфліктних точок тих транспортних засобів, які на момент початку проміжного такту здійснювали перетин вхідних ліній сканування першої контрольованої зони.
 • Документ
  Спосiб визначення iндексу пенетрацiї бiтумiв нафтових дорожнiх
  (2017-11-10) Золотарьов, Вiктор Олександрович; Пирiг, Ян Iванович; Маляр, Володимир Володимирович
  Спосіб визначення індексу пенетрації бітумів нафтових дорожніх, що включає випробування глибини проникності голки при різних температурах, у т.ч. при +25 °C (П25), який відрізняється тим, що замість температури розм'якшеності експериментально-графічним методом визначають температуру, яка відповідає глибині проникності голки (пенетрації) 800×0,1 мм (Т800), після чого знаходять індекс пенетрації, що характеризує теплочутливість бітуму, за формулою: . Текст Дивитися Додаткова інформація Автори англійською Pyrig Yan Ivanovych Автори російською Пирог Ян Иванович МПК / Мітки МПК: G01N 17/00, G01N 3/00, G01N 33/42 Мітки: пенетрації, дорожніх, визначення, бітумів, спосіб, нафтових, індексу Код посилання Спосіб визначення індексу пенетрації бітумів нафтових дорожніх
 • Документ
  Система стабiлiзацiї траєкторiї руху автогрейдера за допомогою коригування кута повороту колiс
  (2017-11-10) Шевченко, Валерiй Олександрович; Чаплигiна, Олександра Михайлiвна; Щербак, Олег Вiталiйович; Максимiв, Юлiя Миколаївна
  Система стабілізації траєкторії руху автогрейдера за допомогою коригування кута повороту коліс, що включає гідравлічну систему управління ходовим обладнанням, що складається з насоса, розподільника, виконавчих гідроциліндрів, яка відрізняється тим, що на балансирних редукторах встановлені вихідні вали, з якими зістиковано дві фрикційні муфти з електричним управлінням, два гідронасоси, вихідні патрубки яких з'єднані з порожнинами пристрою типу сопло-заслінка, з пристрою сигнал подається через електромеханічний перетворювач до гідророзподільника, для коригування траєкторії руху автогрейдера, вихідні магістралі гідророзподільника з'єднані з виконавчими порожнинами силових гідроциліндрів повороту коліс передньої осі, що створює протидію величині дестабілізуючого моменту в горизонтальній площині, що дозволяє утримати машину на запланованій траєкторії.
 • Документ
  Пристрiй генерацiї електричної енергiї вiд перетворення енергiї вiдпрацьованих газiв двигуна внутрiшнього згоряння транспортних засобiв
  (2017-12-11) Дзюбенко, Олександр Андрiйович; Богдан, Дмитро Iванович
  Пристрій генерації електричної енергії від перетворення енергії відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння, що являє собою термоелектричний генератор, що складається з напівпровідникових перетворювачів, який відрізняється тим, що термоелектричні перетворювачі одним боком щільно закріплені до каталізатора ДВЗ, який, при роботі двигуна, розігрівається до високої температури від відпрацьованих газів, а іншим боком до радіатора рідинного охолодження, що знаходиться в спільному контурі зі штатною системою охолодження ДВЗ і не використовує додаткових елементів, що перешкоджають руху відпрацьованих газів.
 • Документ
  Спосiб перетворення кiнетичної енергiї в електричну
  (2017-12-11) Гнатов, Андрiй Вiкторович; Аргун, Щасяна Валiковна; Дзюбенко, Олександр Андрiйович
  Спосіб генерування кінетичної енергії в електричну, що включає генерування електричної енергії від кроків людини при натисканні на кришку, при якому відбувається відносне поступальне переміщення ротора і статора у одній площині, який відрізняється тим, що генерація електроенергії відбувається при кроці людини на енергогенеруючу сходинку, в натискну кришку корпусу якої вмонтовують п'єзоелектричні елементи, коли ротор, що виконаний з суцільних неодимових магнітів, відштовхується через магнітну взаємодію від неодимових магнітів в кришці сходинки та переміщується всередині обмотки статора і наводить в ньому індукований струм, при зніманні ноги з сходинки, її кришка переміщується вгору, при цьому ротор лінійного електрогенератора відштовхується однаковими полюсами від неодимових магнітів в корпусі сходинки та переміщується всередині обмотки статора і наводить в ньому індукований струм, однакові кінці обмоток статора з'єднані між собою та виходять до електричного випрямляча, який випрямляє змінний струм та заряджає ємнісний нагромаджувач - іоністор, який через діод заряджає акумуляторну батарею, що через вимикач підключається до навантаження, наприклад зовнішнього світлодіодного освітлення.