Визначення тангенціальних властивостей одинарної пневматичної шини у режимі гальмування транспортного засобу

Анотація

В даній науковій роботі розглянуті особливості закручування пневматичної шини автомобільного колеса з одинарним ошинуванням в режимі гальмування транспортного засобу на дорогах з низьким та високим коефіцієнтом тертя – ковзання. Виконаний аналіз моделі динамічної зміни кута закручування пневматичної шини в залежності від ковзання елементів протектора шини в плямі контакту з поверхнею дорожнього покриття, а також отримані результати імітаційного моделювання, які підтверджуються експериментальними дослідами. Запропонована емпірична залежність, яка враховує характер зниження величини кута закручування пневматичної шини на дорогах з високими зчіпними властивостями.

Опис

Ключові слова

гальмове керування, гальмова система, кут закручування, активна безпека, ковзання транспортного засобу, brake control, brake system, twisting angle, active safety, vehicle slip

Бібліографічний опис

Визначення тангенціальних властивостей одинарної пневматичної шини у режимі гальмування транспортного засобу / В. І. Клименко, Д. В. Капский, Д. М. Леонтьєв, О. В. Куріпка, А. А. Фролов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2021. - Вип. 19.

Зібрання