ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ДВИГУНА ЗА РАХУНОК КОМПЛЕКСНОГО КОМБІНОВАНОГО ПРОГРІВУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Виконано обґрунтування доцільності формування оптимального температурного стану двигуна і транспортного засобу в процесі експлуатації за рахунок використання комплексного комбінованого прогріву. Визначено основні складові комплексної системи комбінованого прогріву для застосування на транспорті.

Опис

Ключові слова

комплексний комбінований прогрів, транспортний двигун, оптимальний температурний стан, транспортний засіб, комплексный комбинированный прогрев, транспортный двигатель, оптимальное температурное состояние, транспортное средство, complex combined heating, vehicle engine, optimal temperature state, vehicle

Бібліографічний опис

Волков, В. П. Формування оптимального температурного стану транспортного двигуна за рахунок комплексного комбінованого прогріву / В. П. Волков, І. В. Грицук // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – Вып. 69. – C. 33–39.

Зібрання