РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто використання розподілених систем у автомобільному транспорті для вирішення високопродуктивних обчислювальних завдань наукових досліджень транспортної галузі.

Опис

Ключові слова

розподілені системи, телематика, автомобіль, распределенные системы, телематика, автомобиль, distributed systems, telematics, vehicle

Бібліографічний опис

Алексiєв, В. О. Розподiленi системи на автомобiльному транспортi / В. О. Алексiєв, Є. П. Логачов // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2009. – Вып. 25. – С. 262–265.

URI

Зібрання