Удосконалення технологічного процесу доставки товарів народного споживання у міжнародному сполученні ТОВ Вілеста

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – технологічний процес доставки товарів народного споживання у міжнародному сполученні ТОВ Вілеста. Предмет дослідження – вплив параметрів роботи рухомого складу на показники ефективності доставки товарів народного споживання ТОВ Вілеста у міжнародному сполученні. Мета дослідження – підвищення ефективності доставки товарів народного споживання ТОВ Вілеста у міжнародному сполученні. Метод дослідження – аналітичний. На основі встановлення собівартості перевезення 1 т. вантажу для обраних маршрутів визначено, що раціональним є автомобіль DAF XF 105 з полуприцепом Schmitz. Собівартість перевезення однієї тони вантажу для обраного автомобіля змінюється 2470 грн./т. до 4586 грн./т. в залежності від довжини доставки. Скорочення часу простою автомобіля в пункті розвантаження досягається шляхом впровадження раціональної технології використання вилкового навантажувача. За розрахунками встановлено, що тривалість циклу навантаження складає 2,5 хв., що на 0,6 хв. (19 %) менше ніж при існуючій схемі. Це дозволяє знизити витрати часу простою автомобіля в пункті розвантаження на 11,2 %. Запропоновано технологічні рішення, що спрямовані на зниження часу на розвантажувальні роботи при організації доставки вантажів на розглянутих маршрутах, дозволяють скоротити витрати на 404 тис. грн. за рік. При цьому загальний час роботи автомобілів в наряді скоротитися на 0,53 тис. год. Кількість автомобілів для реалізації виробничої програми складає 7 од., загальний річний пробіг – 865,3 тис. км., а пробіг з вантажем – 679,1 тис. км. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані при організації технологічного процесу доставки товарів народного споживання ТОВ Вілеста у міжнародному сполученні.

Опис

Ключові слова

вантажні перевезення, маршрут, навантажувально-розвантажувальний механізм, доставка, вантаж

Бібліографічний опис

Варібрус, М. Д. Удосконалення технологічного процесу доставки товарів народного споживання у міжнародному сполученні ТОВ Вілеста : дипломна робота … бакалавра : 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Варібрус Марія Дементіївна. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 73 с.