Особливості реалізації навчального процесу при викладанні дисциплін економічного профілю в умовах карантинних обмежень

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Онісіфорова, В. Ю. Особливості реалізації навчального процесу при викладанні дисциплін економічного профілю в умовах карантинних обмежень / В. Ю. Онісіфорова // Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ) : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. інтернет – конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. ‒ Харків, 2020. ‒ С. 137–138.