Телематична синергія мехатронних систем у транспортних застосуваннях

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Аналізуються результати фундаментальних та прикладних досліджень з комп’ютерних наук та програмної інженерії у промисловості та на транспорті. Пропонується інформаційна соціалізація з надання знань та вмінь особам, що бажають працювати в ІТ- індустрії. Передбачається своєрідне сенсорне когнітивне уявлення просторово-часової орієнтації застосування на транспорті та їхня синергія – оцінювання ефективності, оновлення додатків, підтримки роботи семантичного сайту спеціалізованої програмної платформи автотрансферу (http://ikt.khadi.kharkov.ua).

Опис

Ключові слова

ІТ-інтеграція, мехатроніка, телематика, синергетика, комп’ютерні науки, сервер, клієнт, автотрансфер, ИТ-интеграция, мехатроника, компьютерные науки, клиент, автомобильный трансфер, IT-integration, mechatronics, telematics, synergetic, computer science, server, client, car transfer

Бібліографічний опис

Алексієв, О. П. Телематична синергія мехатронних систем у транспортних застосуваннях / Алексієв О. П., Алексієв В. О., Неронов С. М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 17–26.