Випуск 92 Том 1 / Выпуск 92 Том 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021)
 • Документ
  Імовірність виникнення неповної пачки автомобілів під час координованому керуванні на міській магістралі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Горбачов, Петро Федорович; Макарічев, Олександр Вікторович; Шевченко, Володимир Вадимович; Horbachov, Peter; Makarichev, Alexander; Shevchenko, Volodymyr; Горбачёв, Пётр Фёдорович; Макаричев, Александр Владимирович; Шевченко, Владимир Вадимович
  На стандартних для дорожніх світлофорів з постійним циклом регулювання припущеннях побудована залежність імовірності нульової черги наприкінці дозвільного сигналу, яка є стаціонарною оцінкою імовірності виникнення неповної пачки автомобілів залежно від рівня завантаження напрямку руху. Вона збігається з аналогічною оцінкою для однолінійної системи масового обслуговування з необмеженою чергою, отриманою за допомогою марківської моделі. Лінійний тип отриманої моделі та уповільнене зростання навантаження в процесі збільшення пачки автомобілів у зеленій хвилі дозволяє вільно вибирати її розмір під час складання планів магістральної координації у містах з огляду на мінімізацію часу затримок учасників руху під час подолання координованої ділянки міської магістралі.
 • Документ
  Аналіз та кількісна порівняльна оцінка ризиків надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Іванець, Григорій Володимирович; Іванець, Михайло Григорович; Богатов, Олег Ігорович; Наконечний, Олександр Анатолійович; Шарапа, Іван Андрійович; Ivanets, Hryhorii; Ivanets, Mykhailo; Bogatov, Oleg; Nakonechnyi, Alexander
  У статті проаналізовано ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території України, розглянуто причини та основні чинники, що впливають на стан техногенної небезпеки в регіонах держави. Здійснено порівняльну оцінку стану загроз території та населення регіонів.
 • Документ
  Вплив станції технічного обслуговування на стан атмосфери
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Середенко, Вікторія Валентинівна; Seredenko, Victoria; Середенко, Виктория Валентиновна
  Проаналізовано вплив на атмосферу роботи однієї із станцій технічного обслуговування автотранспорту. Розраховано кількості викидів основних забруднювачів, які утворю-ються під час роботи двигунів внутрішнього згоряння та під час роботи основних блоків станції, визначили кількість забруднення від децентралізованого опалення приміщень. Запропоновано рекомендації щодо зменшення кількості забруднювальних речовин та негативного впливу станцій на навколишнє середовище в місті.
 • Документ
  Визначення критичноглибинних сил різання ґрунтів та енергоємності ланцюгово-скребкових траншейних екскаваторів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кравець, Святослав Володимирович; Супонєв, Володимир Миколайович; Гапонов, Олексій Олександрович; Kravets, Svyatoslav; Suponyev, Vladimir; Goponov, Aleksej; Кравец, Святослав Владимирович; Супонев, Владимир Николаевич; Гапонов, Алексей Александрович
  Отримані залежності для визначення силових та енергетичних параметрів ланцюгово-скребкових траншейних екскаваторів, у яких різці працюють у режимі критичної глибини різання ґрунтів. За результатами проведених досліджень розроблено методику ком-плексного розрахунку екскаваторів безперервної дії ланцюгового типу, які широко використовуються в процесі траншейного прокладання лінійно-протяжних ділянок інженерних комунікацій.
 • Документ
  Динамічні навантаження, які виникають у головній балці мостового крана
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Фідровська, Наталія Миколаївна; Чернишенко, Олександр Вячеславович; Перевозник, Ігор Анатолійович; Нестеренко, Вікторія Володимирівна; Fidrovska, Nataliia Mykolaivna; Chernyshenko, Oleksandr Viacheslavovych; Perevoznyk, Ihor Anatoliiovych; Nesterenko, Viktoriia; Фидровская, Наталья Николаевна; Чернышенко, Александр Вячеславович; Превозник, Игорь Анатолиевич; Нестеренко, Виктория Владимировна
  Досліджено коливальні процеси, які виникають в головній балці мостового крана під час пересування вздовж мосту вантажного візка. Були здійснені розрахунки, враховуючи жорсткість перерізу та інтенсивність розподілення маси головної балки.
 • Документ
  Напружений стан дротинок канату в процесі згинання на блоці
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Фідровська, Наталія Миколаївна; Ломакін, Андрій Олександрович; Хурсенко, Сергій Васильович; Нестеренко, Вікторія Володимирівна; Fidrovska, Nataliia; Lomakin, Andrii; Khursenko, Serhii; Nesterenko, Viktoriia; Фидровская, Наталья Николаевна; Ломакин, Андрей Александрович; Хурсенко, Сергей Васильевич; Нестеренко, Виктория Владимировна
  Розглянуто задачу визначення додаткових зусиль, які виникають за умови набігання та згинання канату на блоці. Розглянутий елемент канату, який переходить з прямої дільниці до згинання на блоці. До того ж у ньому виникають розтягувальні (або стис-кальні) сили, які спричиняють руйнування дротинок канату. Запропонований новий розрахунок, який базується на класичній теорії, а саме законі Гука. Порівняно отримані розрахункові значення з експериментальними.
 • Документ
  Modeling a fluid power drive of the excavator equipment
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Yaryzhko, Alexander; Ярижко, Олександр Володимирович
  The article studies an example of simulation of complex technical systems that combine the dy-namics of the excavator equipment and the fluid power drive mechanical subsystem.
 • Документ
  Установлення величини відхилення ґрунтопроколювального робочого органа з асиметричним наконечником під час корекції траєкторії його руху
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Супонєв, Володимир Миколайович; Балесний, Сергій Петрович; Пімонов, Ігор Георгійович; Suponyev, Vladimir; Balesniy, Sergiy; Pimonov, Igor; Супонев, Владимир Николаевич; Балесный, Сергей Петрович; Пимонов, Игорь Георгиевич
  У процесі статичного проколу ґрунту проколювальна головка може непередбачено змінювати напрямок руху. Для його корекції може бути використана головка з аси-метричним наконечником. У роботі представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо визначення величини відхилення від закладеної траєкторії руху асиметричного ґрунтопроколювального робочого органа залежно від його геометричних параметрів та фізико-механічних властивостей типових ґрунтів.
 • Документ
  Аналіз впливу наробітку рабочої рідини на вихідні параметри гідромотора трансмісії фронтального навантажувача
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Косолапов, Віктор Борисович; Kosolapov, Viktor; Косолапов, Виктор Борисович
  Здійснено експериментальні дослідження впливу наробітку робочої рідини (РР) на швидкість зміни об’ємного коефіцієнта корисної дії (ККД) гідромотора об’ємного гідропривода трансмісії (ОГТ) фронтального навантажувача. Продемонстровано, що збільшення наробітку РР у процесі експлуатації машини визначає за інших рівних умов збільшення швидкості зміни об’ємного ККД гідромотора ОГТ.
 • Документ
  Дослідження методу комплексування для зменшення похибок вимірювань лінійного переміщення елементів конструкції дорожньої машини
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Коваль, Олександр Андрійович; Коваль, Андрій Олександрович; Koval, Oleksandr; Koval, Andrii; Коваль, Александр Андреевич; Коваль, Андрей Александрович
  Обґрунтовано комплексне використання ультразвукового та оптичного методів для дистанційного вимірювання лінійних переміщень елементів конструкції дорожньої машини. Показано, що для зменшення похибок вимірювань необхідно комплексувати ультразвуковий та оптичний метод вимірювання лінійного переміщення. У роботі обґрунтована методика оцінки похибок вимірювань лінійного переміщення елементів конструкції дорожньої машини в процесі комплексування оптичного та ультразвукового методів, наведено обмеження застосування кожного із досліджених методів. Розглянуті результати експериментальних досліджень похибок вимірювань лінійного переміщення елементів конструкції дорожньої машини в процесі комплексування оптичного SHARP-GP2Y0A710K0F та ультразвукового HC-SR04 датчиків
 • Документ
  Математичне моделювання самохідного скрепера на початку набору ґрунту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Ковалевський, Сергій Германович; Kovalevskyi, S. G.; Ковалевский, Сергей Германович
  На основі розробленої математичної моделі самохідного скрепера з передніми при-відними колесами під час занурення ножа в ґрунт досліджено динаміку зміни горизо-нтальної та вертикальної сили, що діють в шарнірах тягової рами. Отримані результати силового навантаження в подальшому дозволяють дослідити напружено-деформований стан тягової рами.
 • Документ
  Аналіз рівня технічного розвитку мобільних підйомників із робочими платформами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кириченко, Ігор Георгійович; Рєзніков, Олександр Олександрович; Рукавишніков, Юрій Васильович; Книшенко, Антон Олександрович; Kyrychenko, Igor; Reznikov, Oleksandr; Rukavyshnikov, Yurii; Knyshenko, Anton; Кириченко, Игорь Георгиевич; Резников, Александр Александрович; Рукавишников, Юрий Васильевич; Кнышенко, Антон Александрович
  Представлені результати оцінки впливу класифікаційних ознак та експлуатаційних параметрів мобільних підйомників із робочими платформами на їхній рівень технічного розвитку. На підставі проведеного статистичного аналізу було отримано загальний тренд розвитку мобільних підйомників із робочими платформами залежно від їхніх основних технічних характеристик.
 • Документ
  Динаміка об’ємного гідропривода обертання шлангового бетононасоса
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Аврунін, Григорій Аврамович; Кириченко, Ігор Георгійович; Шатохін, Володимир Михайлович; Шевченко, Дмитро Миколайович; Мороз, Ірина Іванівна; Avrunin, Grygoriy; Kyrychenko, Igor; Shatokhin, Vladimir; Shevchenko, Dmitriy; Moroz, Irene; Аврунин, Григорий Аврамович; Кириченко, Игорь Георгиевич; Шатохин, Владимир Михайлович; Шевченко, Дмитрий Николаевич; Мороз, Ирина Ивановна
  Продемонстровано, що в об’ємному гідроприводі шлангового бетононасоса з обертанням ротора від героторного гідромотора наявні істотні коливання тиску й частоти обертання, зумовлені кінематикою насоса, тимчасовими чинниками наростання моменту опору та подачі робочої рідини до гідромотора в процесі дросельного способу її регулювання. Отримано співвідношення максимального й встановленого, значень тиску в 1,9 раза для різних за робочим об’ємом гідромоторів. Запропоновані рекомендації зниження динамічного навантаження гідроприводу за допомогою вдосконалення його гідравлічної принципової схеми й алгоритму керування.
 • Документ
  Картини течії неньютонівської рідини у вихорокамерних насосах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Роговий, Андрій Сергійович; Нескорожений, Артем Олегович; Rogovyi, Andrii; Neskorozhenyi, Artem; Роговой, Андрей Сергеевич; Нескороженый, Артем Олегович
  Проведено дослідження картин течії неньютонівської (бінгамівської) рідини у ви-хорокамерному насосі на основі математичного моделювання. Модель складена на основі осереднених рівнянь Рейнольдса та SST (Shear Stress Transport) моделі турбулентності. Визначено вплив реологічних параметрів рідини, що перекачується, на кінематичні характеристики течії в насосі. Збільшення в’язкості рідини знижує показники ефективності насоса.
 • Документ
  Спрощена модель лінійних інерційних вимірювальних систем
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Полярус, Олександр Васильович; Медведовська, Яна Сергіївна; Поляков, Євген Олександрович; Чепусенко, Євгеній Олександрович; Жарко, Юрій Григорович; Poliarus, Oleksandr; Medvedovska, Yana; Poliakov, Yevhen; Chepusenko, Yevhenii; Zharko, Yurii; Полярус, Александр Васильевич; Медведовская, Яна Сергеевна; Поляков, Евгений Александрович; Чепусенко, Євгений Александрович; Жарко, Юрий Григорьевич
  У статті запропонована модель, що встановлює зв’язок між вхідним та вихідним сигналами лінійної інерційної вимірювальної системи. На відміну від загальноприйнятого інтегрального рівняння згортки модель істотно спрощує синтез багатоканальних вимірювальних систем на основі марковської теорії лінійної фільтрації. Похибки апроксимації вихідних сигналів завдяки спрощеній моделі не перевищують одного відсотка для визначеного класу стаціонарних сигналів.
 • Документ
  Модель вибору мініекскаватора для дорожньо-будівельних робіт за багатьма критеріями
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Філь, Наталія Юріївна; Ільге, Ігор Генріхович; Fil, Nataliya; Ilge, Igor; Филь, Наталья Юрьевна; Ильге, Игорь Генрихович
  У роботі проведено аналіз проблеми вибору мініекскаваторів. Характерною особливістю мініекскаватора є невеликі розміри. У сучасних умовах постає проблема доцільного вибору мініекскаватора, виходячи з критеріїв необхідної функціональності й економічної ефективності. Уперше розроблено модель вибору мініекскаватора, яка, на відміну від наявних, дозволяє обрати будівельну машину за багатьма критеріями та обмеженнями. Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію моделі у вигляді програмно-методичного комплексу.
 • Документ
  Критерії та модель вибору промислового робота
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Петренко, Юрій Антонович; Посукан, Руслан Вадимович
  У роботі здійснено аналіз стану роботизації в Україні. Відповідно до аналізу та наявних публікацій визначена мета роботи: обґрунтування критеріїв та розроблення математичної моделі вибору промислового робота.
 • Документ
  Модель вибору САУ дорожньої фрези
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Ільге, Ігор Генріхович1; Ilge, Igor; Ильге, Игорь Генрихович
  Проведено аналіз ринку систем автоматичного управління дорожніми фрезами хо-лодного фрезерування. Обґрунтовано критерії вибору доцільної системи автоматичного управління дорожньою фрезою. Розроблена структурна ієрархічна модель вибору системи автоматичного управління дорожньою фрезою холодного фрезерування на основі використання методу аналізу ієрархій.
 • Документ
  Вибір методу керування верстатом з ЧПУ в умовах невизначеності
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Петренко, Юрій Антонович; Леміш, Владислав Михайлович; Petrenko, Yuri; Lemish, Vladislav; Петренко, Юрий Антонович; Лемиш, Владислав Михайлович
  Здійснено дослідження характеристик верстатів з ЧПУ та методів їхнього керування. Під час аналізу характеристик різноманітних верстатів з ЧПУ різних цінових категорій та методів керування верстатами з ЧПУ визначено мету: розроблення комп’ютерної технології вибору методу керування верстатом з ЧПУ в умовах невизначеності з огляду на такі фактори, як швидкість обертів шпинделя, діаметр свердління та точність верстата.