Пiдвищення привабливостi України як транзитної держави в межах спiвробiтництва ТРАСЕКА

dc.contributor.authorШинкаренко, В. Г.
dc.contributor.authorВолинець, Л. М.
dc.contributor.authorШинкаренко, В. Г.
dc.contributor.authorВолынец, Л. Н.
dc.contributor.authorShynkarenko, V.
dc.contributor.authorVolynets, L.
dc.date.accessioned2018-10-02T07:54:20Z
dc.date.available2018-10-02T07:54:20Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ статті подано результати досліджень із напрямами удосконалення транзитного потенціалу транспортної системи України. Розкрито причини втрати державою значних обсягів транзиту. Розглянуто проблеми розвитку транспортного потенціалу нашої держави та перспективи її інтеграції у світовий ринок транспортних послуг. Обґрунтовано, що нині транспортна галузь України в цілому задовольняє лише основні потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Сучас-ний стан транспортної галузі не в повній мірі задовольняє вимоги ефективного впрова-дження євроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної системи в транс’європейську транспортну мережу. Для транспортного сектору це виражається, зокрема, у зменшенні транзитних перевезень через Україну, кількості заходів суден в її порти, неспроможності надавати якісні транспортні послуги при експортних перевезеннях. Що, у свою чергу, має негативний вплив на конкурентоспроможність та ефективність економіки країни. Тому на сьогодні є необхідним впровадження нових принципів формування та координації державної політики в галузі транспорту, створення умов забезпечення контролю за якістю виконання функцій відповідних органів виконавчої влади. Науково обґрунтовано можливі шляхи привабливості України як транзитної дер-жави в межах співробітництва ТРАСЕКА. Успішне вирішення поставлених задач дозволить суттєво збільшити обсяги транзитних перевезень митною територією України, забезпечити подальший розвиток транспортної інфраструктури та покращити надходження до державного бюджету.en_US
dc.identifier.citationШинкаренко, В. Г. Пiдвищення привабливостi України як транзитної держави в межах спiвробiтництва ТРАСЕКА / В. Г. Шинкаренко, Л. М. Волинець // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2018. – Вип. 31. – С. 63–80.en_US
dc.identifier.issn2225-2304
dc.identifier.urihttps://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/2382
dc.language.isouken_US
dc.publisherХарківський національний автомобільно-дорожній університетen_US
dc.subjectтранзитen_US
dc.subjectтранзитний потенціалen_US
dc.subjectтранспортна інфраструктураen_US
dc.subjectміжнародні транспортні коридориen_US
dc.subjectтранзитen_US
dc.subjectтранзитный потенциалen_US
dc.subjectтранспортная инфраструктураen_US
dc.subjectмеждународные транспортные коридорыen_US
dc.subjecttransiten_US
dc.subjecttransit potentialen_US
dc.subjecttransport infrastructureen_US
dc.subjectinternational transporten_US
dc.subject.udc656. 338. 12en_US
dc.titleПiдвищення привабливостi України як транзитної держави в межах спiвробiтництва ТРАСЕКАen_US
dc.title.alternativeПовышение привлекательности Украины как транзитного государства в рамках сотрудничества ТРАСЕКАen_US
dc.title.alternativeIncreasing attraction of Ukraine as a transit state through cooperation with TRACECAen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Thumbnail Image
Назва:
EKT_31_04.pdf
Розмір:
900.17 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання