Дослідження структури і фазового складу іонно-плазмових покриттів

Анотація

Методом структурного аналізу досліджено фазовий склад, текстура і напружений стан в покриттях на основі систем Ti-N, Cr-N, Ti-Cr-N, отриманих методом плазмового осадження. Метод нанесення плазмових покриттів вакуумно-дуговим способом широко застосовується в практиці підприємств з метою підвищення надійності і довговічності, а також відновлення деталей машин і конструкцій. У досліджених фазах (TiN, Cr2N) виявлена текстура і значні стискаючі напруження, що досягають ~ 3 ГПа. Проана-лізовано фактори, що впливають на рівень залишкових напружень, запропонована модель формування напруженого стану в покриттях нітриду титану і хрому.

Опис

Ключові слова

нітрид титану, нітрид хрому, рентгенівська дифрактометрія, покриття, залишкові напруги, текстура, фаз. склад, titanium nitrides, chromium nitrides, X-ray diffractometry, coatings, residual stresses, texture, phases. composition

Бібліографічний опис

Дослідження структури і фазового складу іонно-плазмових покриттів / Глушкова Д. Б., Воронков О. І., Степанюк А. І., Демченко С. В., Калініна Н. Є., Калінін В. Т. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 91. – С. 122–129.