Випуск 91 / Выпуск 91

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020)
 • Документ
  Реалізація сучасних підходів до викладання іноземної мови студентам технічних спеціальностей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Гріччіна, Аліна Володимирівна; Hrichchina, Alina; Гриччина, Алина Владимировна
  У статті розглянуто основні сучасні підходи до викладання іноземної мови студентам технічних спеціальностей, проаналізовано їх запровадження у новому навчальному посі-бнику з англійської мови English for Welding Engineers, призначеному для студентів технічного ЗВО спеціальності «Матеріалознавство», описано структуру та основні характеристики посібника.
 • Документ
  Project method as a new personality-oriented technology of teaching foreign languages in technical universities
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Voronova, Ye. M.; Воронова, Єлізавета Михайлівна; Воронова, Елизавета Михайловна
  The article emphasizes that one of the most organic and effective forms of independent learning by students while learning a foreign language is the project method. The novelty of the project method as a relatively new method of teaching foreign languages, which is a personality-oriented technology, is shown. The project method is now very actual because, as a relatively new method in teaching foreign languages, it actively involves students in various practical activities and allows them to develop their creative and individual abilities. The project method is one of the methods of developing communicative competence in the study of English by students of technical universities. The use of the method of educational projects in pedagogical work is determined by the need to form a person of the XXI century, a person of a new era, when the determining factors in the development of society are human intelligence and information. It is shown that the project method is one of the methods of developing communicative competence in learning English by students of technical universities. Project method as a new personality  oriented technology of teaching foreign languages  in technical universities. The main purpose of the project method is to provide students with the opportunity to acquire independently knowledge in the process of solving practical problems or problems that require the integration of knowledge from different subject areas. The role of the teacher is a coordinator, an expert, a certain source of additional information. Unlike other technologies, the project method makes it possible to involve students in real communication, full of foreign language contacts, it is a method of achieving a specific (methodical) goal by researching the problem and getting a really practical result, namely the development of communicative competence of future professionals. The article shows the differences between teaching by traditional methods and when learning with the help of the project method. The project method is an alternative to the traditional approach to education, which is based mainly on the acquisition of ready knowledge and their perception. The project methodology shifts the emphasis from different types of exercises to active mental activity of students who need skillful mastery of certain language tools.
 • Документ
  Using liveworksheets to diversify language lessons
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Novikova, Yevgeniya; Новікова, Євгенія Борисівна; Новикова, Евгения Борисовна
  In the last decade a new up-to-date product an interactive book has been created. The essence of the interactive book has been revealed. The advantages of using interactive books, in particu-lar Liveworksheets while teaching a language have been presented. The peculiarities of creating your own interactive workbooks by means of Liveworksheets platform have been shown. Main possibilities of using interactive workbooks at language lessons have been investigated. The ways of assessing students using Liveworksheets have been described.
 • Документ
  The role of higher school in personal becoming
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Ponikarovska, Svitlana; Понікаровська, Світлана Володимирівна; Поникаровская, Светлана Владимировна
  The article looks into the main principles of students’ social adjustment during their studies at the university and analyzes how this process influences enhancement of their creative activity and shapes their personality. The article emphasizes the necessity for the educational process to accomplish the comprehensive development of the future specialist’s personality.
 • Документ
  Використання методу сторітелінгу на заняттях з іноземної мови в технічному ЗВО
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Саєнко, Наталія Віталіївна; Saienko, N.; Саенко, Наталия Витальевна
  У статті проаналізовано можливості використання методу сторітелінгу в онлайн- і оффлайн-форматах у процесі викладання іноземних мов студентам технічних ЗВО. Ро-зкрито потенціал цифрового сторітелінгу, який може бути використаний як в очному, так і в дистанційному навчанні іноземних мов
 • Документ
  Завдання професійно орієнтованої мовної підготовки в немовних ЗВО автомобільно-дорожньої спрямованості
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Фандєєва, А. Є.; Fandieieva, Alina; Фандеева, Алина Евгеньевна
  У статті розглядаються напрямки й завдання професійно орієнтованої мовної під-готовки в сучасному технічному ЗВО. Узагальнюються виклики внутрішнього й зовнішнього середовищ університету, що впливають на формування професійного портрета фахівця в галузі науки, техніки та технологій. Аналізується роль іноземних мов як інструменту професійної діяльності, що дозволяє сучасному фахівцю здійснювати науково-дослідницьку та освітню діяльність на більш високому рівні – міжнародному. Розглядається нова функція мовної підготовки в технічному університеті – формування мовного середовища ЗВО на основі принципів професійно орієнтованого підходу до мовної освіти, міждисциплінарності.
 • Документ
  Формування іншомовної аудитивної компетенції студентів за допомогою автентичних матеріалів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Чевичелова, Олена Олександрівна; Chevychelova, Olena; Чевычелова, Елена Александровна
  У статті проаналізовано особливості навчання аудіювання в технічному ЗВО, кон-кретизовано вимоги до системи аудитивних вправ. Обґрунтовано важливість та ефективність використання автентичних матеріалів у процесі формування іншомовної аудитивної компетенції студентів. Розглянуто джерела автентичних аудіотекстів.
 • Документ
  Особливості формування структури та властивостей поверхневих шарів, наплавлених порошковими дротами, системи Fe-Ti-B-C
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Присяжнюк, Павло Миколайович; Шлапак, Любомир Степанович; Трощук, Любомир Любомирович; Prysyazhnyuk, Pavlo; Shlapak, Liubomyr; Troshcuk, Liubomyr; Присяжнюк, Павел Николаевич; Шлапак, Любомир Степанович; Трощук, Любомир Любомирович
  У цій роботі із використанням методики CALPHAD здійснено термодинамічний аналіз системи Fe-Nb-Mo-Ti-V-C у концентраційних діапазонах, які відповідають сплавам для наплавлення на основі Fe, легованих карбідними фазами у рівних об’ємних кількостях. Проведено основні експериментальні дослідження та продемонстровано, що за умов вибраного способу легування в структурі формуються багатокомпонентні карбідні фази із підвищеною твердістю.
 • Документ
  Особливості структури та властивостей алюмінієвих сплавів після обробки дисперсними модифікаторами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Калінін, Василь Тимофійович; Калініна, Наталія Євграфівна; Носова, Тетяна Валеріївна; Мамчур, Стелла Ігорівна; Цокур, Наталія Іванівна; Серженко, Іванна Олегівна; Kalinin, Vasyl Timofeevich; Kalinina, Natalia Evgrafivna; Nosova, Tetyana Valeriivna; Mamchur, Stella Ihorivna; Tsokur, Natalia Ivanivna; Serzhenko, Ivanna Olehivna; Калинин, Василий Тимофеевич; Калинина, Наталия Евграфовна; Носова, Татьяна Валериевна; Мамчур, Стелла Игоревна; Цокур, Наталия Ивановна; Серженко, Иванна Олеговна
  Вивчено вплив модифікування дисперсними композиціями на зернисту структуру та механічні властивості промислових алюмінієвих сплавів. Алюмінієві сплави АЛ4 і АЛ9 мо-дифікували дисперсним порошком Mg2Si розміром часток до 200 нм. Розрахована кількість модифікатора для введення в розплав. Вивчено фізико-хімічні властивості дисперсного Mg2Si. Проведені плавки сплавів АЛ4, АЛ9 у вихідному стані та з обробкою розплавів Mg2Sі. Встановлено вплив розміру частинок та кількості модифікатора на механічні властивості сплавів. Встановлено механізм взаємодії модифікатора з алюмінієвим розплавом під час кристалізації. У промислових експериментах визначений найбільш ефективний розмір частинок Mg2Sі для підвищення σв сплаву АЛ4 зі 110 до 260 МПа у литому стані. Визначено оптимальний вміст Mg2Sі (0,10 %) для підвищення σв алюмінієвих сплавів.
 • Документ
  До вибору матеріалів робочих і розподільних ланок об’ємних гідромашин для пот-реб будівельно-дорожньої індустрії
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Аврунін, Григорій Аврамович; Глушкова, Діана Борисівна; Самородов, Вадим Борисович; Пелипенко, Євген Сергійович; Рижков, Юрій Володимирович; Шевченко, Дмитро Миколайович; Мороз, Ірина Іванівна; Степанюк, Андрій Іванович; Avrunin, Grygoriy; Hlushkova, Diana; Samorodov, Vadim; Pelipenko, Eugene; Ryzhkov, Yuriy; Shevchenko, Dmitriy; Moroz, Irene; Stepaniuk, Anrey; Аврунин, Григорий Аврамович; Глушкова, Диана Борисовна; Пелипенко, Евгений Сергеевич; Рыжков, Юрий Владимирович; Шевченко, Дмитрий Николаевич; Мороз, Ирина Ивановна; Степанюк, Андрей Иванович
  У статті показано, що в об’ємних гідроприводах для будівельних і дорожніх машин через удосконалення вузлів тертя істотно підвищені номінальні тиски й понижена матеріа-ломісткість гідромашин – насосів і гідромоторів. Залежно від швидкодії навантаження на гідропривід машини, для забезпечення запасу щодо робочого тиску рекомендовано попереднє динамічне моделювання, за результатами якого вибирається значення робочого об’єму гідромотора.
 • Документ
  Підвищення технологічної пластичності під час збереження міцності холоднока-таної тонколистової низьковуглецевої сталі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Дощечкіна, Ірина Василівна; Doshchechkina, І.; Дощечкина, Ирина Васильевна
  Розроблена і досліджена швидкісне знеміцнювальне оброблення холоднокатаної тонколистової сталі 08кп з використанням контактного нагрівання та охолодження. Установлені оптимальні температурно-часові параметри процесів рекристалізаційного відпалу та подальшого перестарювання для запобігання природного старіння за тривалого вилежування або в процесі транспортування сталі. Розроблена технологія термічного оброблення холоднокатаного листа забезпечує комплекс властивостей, які відповідають підвищеним вимогам споживача для виготовлення двошарових згорнутопаяних трубок малого діаметра, що експлуатуються під великим тиском. Такі трубки виготовлені зі стрічкових заготованок, що були оброблені за рекомендованою технологією, успішно пройшли стовідсотковий контроль якості в умовах виробництва.
 • Документ
  Оцінка можливості гартування труб зі сплаву титану після пресування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Грузін, Наталія Вячеславівна; Грузин, Наталья Вячеславовна; Hruzin, Nataliia
  Титанові труби зі сплаву Gr9 – це труби відповідального призначення, які викорис-товуються в гідросистемах сучасних літаків, тому до технології їхнього виготовлення висуваються жорсткі вимоги. Запропоновано новий елемент технологічного процесу гартування у воді пресованих труб замість охолодження на повітрі. Оцінена можливість здійснення гартування труб безпосередньо з преса. Досліджено мікроструктуру та механічні властивості труб. Встановлено,що рівень властивостей та структура труб після пресування й гартування дозволяє здійснювати подальшу холодну пластичну деформацію труб прокаткою. Експеримент проведено в промислових умовах. Продемонстрована ефективність процесу гартування, що дозволяє поліпшити поверхню труб,зменшити кількість створення окалини та зменшити видатковий коефіцієнт металу. Після гартування труби прокатані на готовий розмір згідно з технологією та здаються відповідно до чинних стандартів.
 • Документ
  Дослідження впливу структури злитків феротитану, отриманих методом елект-рошлакової виплавки, на їхню здатність до подрібнення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Бережний, Станіслав Петрович; Шило, Галина Миколаївна; Фурманова, Наталія Іванівна; Котов, Микола Миколайович; Berezhnyy, Stanislav; Shilo, Galina; Furmanova, Nataliia; Kotov, Mykola; Бережный, Станислав Петрович; Шило, Галина Николаевна; Фурманова, Наталия Ивановна; Котов, Николай Николаевич
  Досліджено структуру та здатність до подрібнення злитків феротитану різного способу виробництва. Встановлено, що частковий розпад первинних зерен TiFe2 з утворенням TiFe в структурі зливків феротитану електрошлакової виплавки за концентрації Тi 38–48 % покращує здатність до подрібнення.
 • Документ
  Покращення оброблюваності високоміцного чавуну використанням технологічних середовищ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Лалазарова, Наталія Олексіївна; Дощечкіна, Ірина Василівна; Орлов, Максим Сергійович; Афанасьєва, Ольга Валентинівна; Lalazarova, Nataliia; Doschechkina, Іrina; Qrlov, Maksim; Afanasieva, Оlga; Лалазарова, Наталия Алексеевна; Дощечкина, Ирина Васильевна; Орлов, Максим Сергеевич; Афанасьева, Ольга Валентиновна
  Встановлено, що ефективним методом покращення оброблюваності високоміцного чавуну з кулястим графітом є застосування технологічних середовищ. Висока ефективність полімервмісної змащувально-охолоджувальної рідини пояснюється зниженням коефіцієнта тертя, сили та температури різання, полегшенням процесу деформації та руйнування.
 • Документ
  Установлення взаємозв’язку між кутом загострення різального інструмента й ефективністю його термофрикційного зміцнення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Волков, Олег Олексійович; Федоренко, Ганна Анатоліївна; Volkov, Оleg; Fedorenko, Anna; Волков, Олег Алексеевич; Федоренко, Анна Анатольевна
  У статті вирішене актуальне завдання, присвячене встановленню взаємозв’язку між кутом загострення різального інструмента та ефективністю його термофрикційного зміцнення (ТФЗ). У роботі виконана науково обґрунтована розробка технологічного комплексу оброблення сталі з використанням методу ТФЗ, що дозволило забезпечити підвищення її поверхневої твердості та зносостійкості удвічі-тричі. Поверхневе зміцнення досягається формуванням «білого шару», що підтверджено вимірюванням мікротвердості.
 • Документ
  Дослідження впливу комбінованої деформації та передрекристалізаційної термічної обробки на структуру та механічні властивості сталей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Дубовий, Олександр Миколайович; Макруха, Тетяна Олександрівна; Dubovyi, Oleksandr; Makruha, Tetiana; Дубовой, Александр Николаевич; Макруха, Татьяна Александровна
  Досліджено вплив комбінованої деформації та передрекристалізаційної термічної обробки (ПТО) на зміну структури, твердості, тимчасового опору руйнування та відносного подовження сталей Ст3 та Х12. Показано, що застосування комбінованого деформування та ПТО протягом 2 хв для сталі Ст3 дозволяє досягнути підвищення твердості на 29 % щодо деформованого стану. Установлено, що комбіноване деформування та передрекристалізаційна термічна обробка сталі Х12 приводить до підвищення твердості на 11 % після комбінованої деформації з наступною ПТО протягом 2 хв.
 • Документ
  Технологія лазерного очищення сталевих конструкцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Афанасьєва, Ольга Валентинівна; Лалазарова, Наталія Олексіївна; Afanasieva, О.; Lalazarova, N.; Афанасьева, Ольга Валентиновна; Лалазарова, Наталия Алексеевна
  Робота присвячена лазерному очищенню сталевих конструкцій від окисних плівок, продуктів корозії, окалини та інших забруднень для отримання необхідної якості поверхні та проведення подальших технологічних операцій. Під дією лазерного випромінювання на окисненій поверхні відбуваються реакції відновлення оксидів та випаровування лако-фарбових забруднень. Розроблені рекомендації з використання імпульсно-періодичного СО2-лазера для очищення від іржі та технологічних забруднень сталевих конструкцій у так званих польових умовах.
 • Документ
  Дослідження структури і фазового складу іонно-плазмових покриттів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Глушкова, Діана Борисівна; Воронков, Олександр Іванович; Степанюк, Андрій Іванович; Демченко, Сергій Володимирович; Калініна, Наталія Євграфівна; Калінін, Василь Тимофійович; Hlushkova, Diana; Voronkov, Alexander; Kalinina, Natalia; Kalinin, Vasily; Demchenko, Sergey; Stepaniuk, Anrey; Глушкова, Диана Борисовна; Воронков, Александр Иванович; Калинина, Наталья Евграфовна; Калинин, Василий Тимофеевич; Демченко, Сергей Владимирович; Степанюк, Андрей Иванович
  Методом структурного аналізу досліджено фазовий склад, текстура і напружений стан в покриттях на основі систем Ti-N, Cr-N, Ti-Cr-N, отриманих методом плазмового осадження. Метод нанесення плазмових покриттів вакуумно-дуговим способом широко застосовується в практиці підприємств з метою підвищення надійності і довговічності, а також відновлення деталей машин і конструкцій. У досліджених фазах (TiN, Cr2N) виявлена текстура і значні стискаючі напруження, що досягають ~ 3 ГПа. Проана-лізовано фактори, що впливають на рівень залишкових напружень, запропонована модель формування напруженого стану в покриттях нітриду титану і хрому.
 • Документ
  Дослідження впливу наплавлення штампів зі знеструмленою присадкою на по-казники наплавленого металу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Багров, Валерій Анатолійович; Сиренко, Тетяна Олександрівна; Bagrov, Valery Anatolievich; Sirenko, Tatiana Alexandrovna; Багров, Валерий Анатольевич; Сиренко, Татьяна Александровна
  Розроблена технологія наплавлення, яка дозволяє знизити концентрації дорогих легувальних елементів, зменшити обсяг механічної та термічної обробки відновленого інструменту, знизити витрати відносної маси флюсу і питомі витрати електроенергії. На основі проведених досліджень розроблена технологія наплавлення штампів порошковими дротами з використанням знеструмленої присадки.