Організаційно-методичні аспекти обліку виробничіх запасів на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022-12-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Досліджені теоретичні засади обліку виробничих запасів на підприємстві, Проведено фінансово-економічний аналіз підприємства. Розкритий порядок складання первинних і зведених документів, які використовуються в обліку виробничих запасів підприємства. Розроблено шляхи вдосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємстві.

Опис

Ключові слова

запаси, виробничі запаси, первинні документи, синтетичний облік, аналітичний облік, дохід, аудит

Бібліографічний опис

Ситнікова, К. О. Організаційно-методичні аспекти обліку виробничіх запасів на підприємстві : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Ситнікова Катерина Олексіївна. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 85 с.