Пристрій сканування для систем моніторингу перехресть

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів управління ДР, АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності управління рухом транспорту на регульованих перехрестях. Пристрій сканування для систем моніторингу перехресть містить лазерний випромінювач, електродвигун, фотоприймач, в його структуру між лазерним випромінювачем та дзеркалом розгортки під необхідним кутом встановлено нерухоме напівпрозоре дзеркало, яке дозволяє відбитому лазерному імпульсному сигналу спрямовано надходити на вхід фотоприймача, при цьому у пристрій також введені блок управління, вимірювач часових інтервалів та локальний обчислювальний пристрій, а сигнал з виходу блока управління одночасно подається на входи імпульсного лазерного випромінювача та вимірювача, де формуються часові інтервали, які з виходу вимірювача подаються на вхід локального обчислювального пристрою і за якими у локальному обчислювальному пристрої визначаються як моменти перетинання лінії сканування транспортним засобом, так і поперечний профіль кожного транспортного засобу вздовж всієї його довжини.

Опис

Ключові слова

системи регулювання, дорожній рух, агрегатна система засобів управління, транспорт, регульовані перехрестя, системи інформаційного забезпечення

Бібліографічний опис

Опис до пат. на винахід 123602 Україна, С2 МПК (2021.01) G08G 1/09 (2006.01), G08G 1/01 (2006.01), G01S 17/02 (2020.01), G01P 13/00, G01S 17/66 (2006.01). Пристрій сканування для систем моніторингу перехресть / Денисенко Олег Васильович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Денисенко Олег Васильович. — N a 2019 01499 ; заявл. 14.02.2019 ; опубл. 28.04.2021, Бюл. N 17. — 5 с.

Зібрання