2021

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Пристрій для генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Аргун, Щасяна Валіковна; Гнатов, Андрій Вікторович
  Винахід належить до альтернативних джерел електроенергії. Пристрій для генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля в підземний гараж містить рухому платформу, що здатна опускатися вниз з розміщеним на ній автомобілем під дією власної ваги, чотири кутові опорні стійки, чотири електрогенератори з електричними випрямлячами, зв’язані з акумуляторною батарею для накопичення отриманої електричної енергії. Шестерні приводів електрогенераторів зачеплені з рейками приводів електрогенераторів, які мають пласкі спіральні пружини, які з’єднані з роторами електрогенераторів так, що мають можливість закручуватися при опусканні платформи вниз і відповідному обертанні шестерень приводів та роторів електрогенераторів в один бік та розкручуватися при підніманні платформи, обертаючи зазначені шестерні та ротори в протилежний бік. Технічним результатом є підвищення ефективності процесу перетворення потенціальної енергії маси автомобіля в електричну.
 • Документ
  Спосіб координованого управління руху по магістралі міста
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Денисенко, Олег Васильович
  Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів управління ДР, при розробці АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності управління рухом транспорту на магістралях міста. Спосіб координованого управління руху по магістралі міста оснований на скануванні одночасно трьома гостроспрямованими лазерними променями зони кожного перехрестя з точки над його геометричним центром конусним видом розгортки, у результаті чого протягом кожного циклу визначають ключове перехрестя і одночасно, за результатами сканування перерізів у середині кожного перегону, середню швидкість руху груп транспортних засобів, їх кількість у групі, інтервали руху та смуги часу груп, за якими визначають графік координації по усій магістралі, необхідний час роз'їзду реальних черг по кожній смузі перегону і по максимально можливому часу роз'їзду по смугах двох підходів визначають час зміщення початку наступної фази для звільнення смуг на момент підходу груп до перехрестя, а час дії основних тактів для другорядних підходів до перехресть визначають з урахуванням результатів сканування як перегонів, так і перехресть, що примикають до магістралі. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є підвищення ефективності координованого управління руху транспортних засобів по перехрестях магістралі.
 • Документ
  Система регулювання подачі додаткового повітря в дизель
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Борисенко, Анатолій Миколайович; Борисенко, Євген Анатолійович; Богаєвський, Олександр Борисович
  Винахід належить до галузі (конкретно потужного дизелебудування), а саме до пристроїв регулювання подачі повітря в дизель. Винахід призначений для покращення екологічних показників дизеля, за рахунок зменшення димності його відпрацьованих газів. Задача вирішується завдяки тому, що в систему введені додатковий неінвертуючий підсилювач, з коефіцієнтом підсилення, більшим за одиницю, і резистор, причому вхід підсилювача підключено до виходу блока управління, а вихід, через резистор, з'єднано з обмоткою реле. Вказані елементи дозволяють зменшити інерційність ланцюга включення електропневмоклапана подачі додаткового повітря, а відповідно пришвидшити надходження додаткового повітря в дизель при зміні рівня навантаження. Область застосування: системи управління подачею повітря в потужних стаціонарних дизельгенераторних установках промислових підприємств.
 • Документ
  Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович
  Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля містить два майданчики, що переміщуються в напрямку, перпендикулярному поздовжньої осі автомобіля (далі - рухливі майданчики), підйомник для вивішування коліс, схему управління, що забезпечує переміщення рухливих майданчиків. Пристрій додатково містить два поворотні майданчики для установки керованих коліс, змонтовані зверху на рухливих майданчиках, фіксатор рульового колеса, фіксатор кузова, а схема керування і вимірювання містить контролер руху рухливих майданчиків, підсилювачі-перетворювачі, датчики руху і кута повороту поворотних майданчиків, вимірювачі люфта, індикатори люфта, причому виходи датчиків руху і кута повороту поворотних майданчиків з'єднані з першими входами вимірювачів люфта, другі входи вимірювачів люфта з'єднані з виходами контролера, перші виходи вимірювачів люфта з'єднані з входами контролера, а другі виходи вимірювачів люфта з'єднані з входом індикаторів люфта. Технічний результат: полягає в поєднанні високої точності і можливості локалізації несправності окремо в рульовому механізмі і окремо в рульовому приводі. Даний технічний результат, отриманий завдяки обліку особливостей структурної побудови рульового керування при тестовому діагностуванні, досягається за рахунок того, що керовані колеса встановлюються на поворотні майданчики і приводяться в рух рухливими майданчиками, завдяки наявності у автомобіля кута поздовжнього нахилу осі повороту колеса (кастору).
 • Документ
  Пристрій сканування для систем моніторингу перехресть
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Денисенко, Олег Васильович
  Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів управління ДР, АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності управління рухом транспорту на регульованих перехрестях. Пристрій сканування для систем моніторингу перехресть містить лазерний випромінювач, електродвигун, фотоприймач, в його структуру між лазерним випромінювачем та дзеркалом розгортки під необхідним кутом встановлено нерухоме напівпрозоре дзеркало, яке дозволяє відбитому лазерному імпульсному сигналу спрямовано надходити на вхід фотоприймача, при цьому у пристрій також введені блок управління, вимірювач часових інтервалів та локальний обчислювальний пристрій, а сигнал з виходу блока управління одночасно подається на входи імпульсного лазерного випромінювача та вимірювача, де формуються часові інтервали, які з виходу вимірювача подаються на вхід локального обчислювального пристрою і за якими у локальному обчислювальному пристрої визначаються як моменти перетинання лінії сканування транспортним засобом, так і поперечний профіль кожного транспортного засобу вздовж всієї його довжини.
 • Документ
  Спосіб координованого управління світлофорними об'єктами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Денисенко, Олег Васильович
  Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху. Спосіб координованого управління світлофорними об'єктами заснований на скануванні трьома гостроспрямованими лазерними променями зони кожного перехрестя конусним видом розгортки, що дозволяє чітко визначити момент в'їзду, швидкість, уповільнення (прискорення), довжину, тип, кількість і послідовність транспортних засобів, що реально в'їхали в першу і другу контрольовані зони по кожній смузі руху за період вимірювань. Одночасно за результатами сканування перерізів у середині кожного перегону визначають середню швидкість руху груп транспортних засобів, їх кількість у групі, інтервали руху та смуги часу груп, за якими розраховується графік координації по усій магістралі. Потім визначають необхідний час роз'їзду реальних черг по кожній смузі перегону і по максимально можливому часу роз'їзду по смугах двох підходів визначають час зміщення початку наступної фази для звільнення смуг на момент підходу груп до перехрестя. Час дії основних тактів для другорядних підходів до перехресть визначають на моменти їх початку за максимально можливою чергою серед смуг відповідних підходів. За різницею звісного значення циклу та часу дії основного такту для другорядних підходів визначають резерв часу для лівоповоротних потоків з магістралі для кожного перехрестя та можливість максимального зміщення між собою смуг часу груп для зустрічних потоків по магістралі. Ефективність координованого управління визначають за коефіцієнтом беззупинного проїзду по мережі перехресть. Одночасно корегують значення швидкості руху транспортних засобів по магістралі у другій половині кожного перегону для забезпечення підходу груп транспортних засобів до перехрестя на момент звільнення смуг від попередніх черг. Технічним результатом є підвищення точності та розширення функціональних можливостей способу.
 • Документ
  Пристрій для вимірювання просторової деформації елементів конструкцій мостів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Левтеров, Андрій Іванович; Костікова, Марина Володимирівна; Симбірський, Геннадій Дмитрович; Кудін, Анатолій Іванович; Шевченко, Вікторія Олександрівна; Фастовець, Валентина Іванівна; Плєхова, Ганна Анатоліївна
  Винахід належить до вимірювання просторової деформації елементів конструкцій мостів, наприклад мостів, оптичними методами. Заявлений пристрій для вимірювання просторової деформації елементів конструкцій мостів містить лазер, оптичний коліматор, вузол розгортки, блок комутації, блок обробки і реєстрації, з'єднані між собою, та n фотоприймачів, які представляють собою n послідовно розташованих датчиків деформації, що знаходяться на опорах, розташованих на деякій певній рівній відстані один від одного по горизонталі впродовж конструкції, жорстко закріплених на конструкції, що деформується. При цьому перший і n-ий фотоприймачі, лазер, з'єднаний через оптичний коліматор з вузлом розгортки лазерного променю, винесені за межі конструкції, що деформується. Всі n фотоприймачі знаходяться на одній висоті над поверхнею конструкції, що деформується. Лазер, коліматор і вузол розгортки знаходяться на протилежному боці конструкції на тій же висоті від горизонтальної поверхні конструкції напроти фотоприймачів, чутлива поверхня яких повернута в напрямку вузла розгортки. Вузол розгортки здійснює розгортку лазерного променя у горизонтальній площині по поверхні датчиків деформації. До складу пристрою додатково введені другий лазер, другий коліматор та дзеркало, що знаходиться під кутом 45° до лазерного променя або призми, встановлені на додатковій опорі напроти і-тої опори, що знаходиться на протилежному боці конструкції на тій же висоті від горизонтальної поверхні конструкції. Додаткова та i-а опори пов'язані між собою дротом, всередині якого встановлений ультразвуковий датчик для виміру деформації всередині (у поперечному розрізі) мостової конструкції. На поверхні ультразвукового датчика закріплюється додатковий фотоприймач для контролю прогину дроту, чутлива поверхня якого повернута у напрямку дзеркала або призми, встановленої на додатковій опорі. Винахід полягає у розробці пристрою для вимірювання просторової деформації елементів конструкцій мостів з підвищеними функціональними можливостями.
 • Документ
  Портативний пристрій для діагностики амортизаторів в підвісці автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович
  Об'єкт: Портативний пристрій для діагностики амортизаторів в підвісці автомобіля. Галузь використання: Автомобільний транспорт, засоби технічного обслуговування і ремонту. Технічне завдання: Отримати недорогий, зіставний по точності і достовірності діагностування із стаціонарним стендом інструмент для діагностики амортизаторів автомобіля в портативному форматі. Технічний результат - поєднання портативності і високої точності - отриманий за рахунок переваг використання додаткових мас для збудження гармонійних коливань без залучення стендів і додаткової енергії, а також за рахунок застосування вимірника кута нахилу (інклінометра) на важелі підвіски або на мосту і використання його показань як непрямий вимірник вертикального навантаження на колесо.
 • Документ
  Спосіб оцінки демпфуючої здатності амортизаторів в підвісці автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович
  Об'єкт: Спосіб оцінки демпфуючої здатності амортизаторів в підвісці автомобіля. Галузь використання: Автомобільний транспорт, технічні засоби технічного обслуговування і ремонту. Технічне завдання: отримати портативний спосіб оцінки демпфуючої здатності амортизаторів, зіставний по точності і достовірності діагнозу із стаціонарним варіантом, що забезпечує зниження вартості оцінки і можливості використання прогресивної технології оцінки з урахуванням силової взаємодії в сполученні шини з опорною поверхнею в польових умовах, малих підприємствах і гаражах. Технічний результат: полягає в поєднанні портативності і високої точності. Даний технічний результат, отриманий завдяки непрямому вимірюванню сил взаємодії в сполученні шини з опорною поверхнею, досягається за рахунок того, що сканування тестовим сигналом проводять за допомогою вибігу автомобіля з неврівноваженою масою, заздалегідь встановленою на колесо з тестованим амортизатором, вертикальне навантаження на колесо визначають кутом нахилу поперечного чи подовжнього важеля підвіски або моста за допомогою попередньо встановленого інклінометра. Технічним результатом є також розширення асортименту портативних способів оцінки демпфуючої здатності амортизатоів в підвісці автомобіля.
 • Документ
  Спосіб діагностування рульового керування автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович
 • Документ
  Комбінована силова установка автотранспортного засобу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Воронков, Олександр Іванович; Нікітченко, Ігор Миколайович; Тесленко, Едуард Вікторович; Назаров, Артем Олександрович; Колеснікова, Тетяна Миколаївна
  Об'єкт: комбінована силова установка (КСУ) автотранспортного засобу (АТЗ). Галузь застосування: автомобілебудування. Технічне завдання: утилізація теплової енергії системи відпрацьованих газів, системи охолодження і системи змазки КСУ в режимі двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) для накопичення теплоти в теплоакумуляторі, встановленому на борту АТЗ, і подальшого її використання для підігрівання робочого тіла (стиснутого повітря) до його надходження в двигун на режимі роботи пневматичного і, як наслідок, збільшення пробігу АТЗ, зменшення витрати палива і зменшення токсичних викидів КСУ у цілому. Технічний результат - в режимі роботи пневматичного двигуна КСУ передбачено можливість підігрівання робочого тіла (стиснутого повітря) в теплообміннику, встановленому в теплоакумуляторі, призначеному для накопичування і зберігання тепла, з метою підвищення його енергетичної активності; - двигун працює в режимі пневматичного при рушанні транспортного засобу з місця й низьких швидкостях руху, коли робота в режимі ДВЗ вкрай неекономічна; стиснуте повітря, необхідне для роботи двигуна підігрівається в теплообміннику, встановленому в теплоакумуляторі до 300:400 °C; - при зупинках на маршруті (пробки, світлофори й т. ін.) комбінований двигун не працює на режимі двигуна внутрішнього згоряння; - при роботі КСУ в режимі ДВЗ теплота від відпрацьованих газів, від рідини системи охолодження та рідини системи змащення двигуна накопичується в теплоакумуляторі, встановленому на борту АТЗ, і зберігається деякий час для подальшого її використання, підігрівання стиснутого повітря на режимі роботи двигуна як пневмодвигуна; - стиснуте повітря підкачується в пневмобалони при роботі КСУ на режимі ДВЗ, використовується інерційна маса АТЗ на режимах гальмування шляхом застосування автономного компресора.
 • Документ
  Спосіб координованого управління руху транспортних засобів по магістралі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Денисенко, Олег Васильович; Шевченко, Володимир Вадимович
  Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів управління ДР, при розробці АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності управління рухом транспорту на магістралях міста. Спосіб координованого управління руху транспортних засобів по магістралі, оснований на скануванні одночасно трьома гостроспрямованими лазерними променями зони кожного перехрестя з точки над його геометричним центром конусним видом розгортки, у результаті чого протягом кожного циклу визначають ключове перехрестя і одночасно за результатами сканування перерізів у середині кожного перегону середню швидкість руху груп транспортних засобів, їх кількість у групі, інтервали руху та смуги часу груп, за якими розраховується графік координації по усій магістралі. Потім визначають необхідний час роз'їзду реальних черг по кожній смузі перегону і по максимально можливому часу роз'їзду по смугах двох підходів визначають час зміщення початку наступної фази для звільнення смуг на момент підходу груп до перехрестя, а час дії основних тактів для другорядних підходів до перехресть визначають з урахуванням результатів сканування як перегонів, так і перехресть, що примикають до магістралі. Ефективність координованого управління визначається за коефіцієнтом безупинного проїзду по мережі перехресть, протягом визначеного часу виміру по усіх смугах магістралі, і одночасно корегується значення швидкості руху транспортних засобів по магістралі у другій половині кожного перегону за допомогою електронних покажчиків для забезпечення підходу груп транспортних засобів до перехресть на момент звільнення смуг від попередніх черг.
 • Документ
  Портативний пристрій для діагностики амортизаторів в підвісці автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович
  Об'єкт: Портативний пристрій для діагностики амортизаторів в підвісці автомобіля. Галузь використання: Автомобільний транспорт, засоби технічного обслуговування і ремонту. Технічне завдання: Отримати недорогий, зіставний по точності і достовірності діагностування із стаціонарним стендом інструмент для діагностики амортизаторів автомобіля в портативному форматі. Технічний результат - поєднання портативності і високої точності - отриманий за рахунок переваг використання додаткових мас для збудження гармонійних коливань без залучення стендів і додаткової енергії, а також за рахунок застосування вимірника кута нахилу (інклінометра) на важелі підвіски або на мосту і використання його показань як непрямий вимірник вертикального навантаження на колесо.
 • Документ
  Пристрій для генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Аргун, Щасяна Валіковна; Гнатов, Андрій Вікторович
  Винахід належить до альтернативних джерел електроенергії. Пристрій для генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля в підземний гараж містить рухому платформу, що здатна опускатися вниз з розміщеним на ній автомобілем під дією власної ваги, чотири кутові опорні стійки, чотири електрогенератори з електричними випрямлячами, зв’язані з акумуляторною батарею для накопичення отриманої електричної енергії. Шестерні приводів електрогенераторів зачеплені з рейками приводів електрогенераторів, які мають пласкі спіральні пружини, які з’єднані з роторами електрогенераторів так, що мають можливість закручуватися при опусканні платформи вниз і відповідному обертанні шестерень приводів та роторів електрогенераторів в один бік та розкручуватися при підніманні платформи, обертаючи зазначені шестерні та ротори в протилежний бік. Технічним результатом є підвищення ефективності процесу перетворення потенціальної енергії маси автомобіля в електричну.
 • Документ
  Спосіб координованого управління руху по магістралі міста
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Денисенко, Олег Васильович
  Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів управління ДР, при розробці АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності управління рухом транспорту на магістралях міста. Спосіб координованого управління руху по магістралі міста оснований на скануванні одночасно трьома гостроспрямованими лазерними променями зони кожного перехрестя з точки над його геометричним центром конусним видом розгортки, у результаті чого протягом кожного циклу визначають ключове перехрестя і одночасно, за результатами сканування перерізів у середині кожного перегону, середню швидкість руху груп транспортних засобів, їх кількість у групі, інтервали руху та смуги часу груп, за якими визначають графік координації по усій магістралі, необхідний час роз'їзду реальних черг по кожній смузі перегону і по максимально можливому часу роз'їзду по смугах двох підходів визначають час зміщення початку наступної фази для звільнення смуг на момент підходу груп до перехрестя, а час дії основних тактів для другорядних підходів до перехресть визначають з урахуванням результатів сканування як перегонів, так і перехресть, що примикають до магістралі. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є підвищення ефективності координованого управління руху транспортних засобів по перехрестях магістралі.
 • Документ
  Спосіб діагностування рульового керування автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович
  Спосіб діагностування рульового керування автомобіля. Локалізація несправностей в рамках "рульовий механізм" чи "рульовий привід" дає переваги при плануванні виробництва по обслуговуванню і ремонту автомобіля, а також при прийнятті рішення щодо забезпечення запасними частинами. Технічний результат полягає в поєднанні високої точності і можливості локалізації несправності окремо в рульовому механізмі і окремо в рульовому приводі. Даний технічний результат, отриманий завдяки обліку особливостей структурної побудови рульового керування при тестовому діагностуванні, досягається за рахунок того, що силові дії прикладаються до керованих коліс в трьох режимах; тут же вимірюється вільні ходи частини кінематичної схеми рульового керування. В результаті стає можливим локалізувати несправність в рульовому механізмі, або в послідовних ланках рульового приводу. Технічним результатом є також розширення асортименту способів діагностування рульового керування автомобіля.
 • Документ
  Система регулювання подачі додаткового повітря в дизель
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Борисенко, Анатолій Миколайович; Борисенко, Євген Анатолійович; Богаєвський, Олександр Борисович
  Винахід належить до галузі енергетичного машинобудування (конкретно потужного дизелебудування), а саме до пристроїв регулювання подачі повітря в дизель. Винахід призначений для покращення екологічних показників дизеля, за рахунок зменшення димності його відпрацьованих газів. Задача вирішується завдяки тому, що в систему введені додатковий неінвертуючий підсилювач, з коефіцієнтом підсилення, більшим за одиницю, і резистор, причому вхід підсилювача підключено до виходу блока управління, а вихід, через резистор, з'єднано з обмоткою реле. Вказані елементи дозволяють зменшити інерційність ланцюга включення електропневмоклапана подачі додаткового повітря, а відповідно пришвидшити надходження додаткового повітря в дизель при зміні рівня навантаження. Область застосування: системи управління подачею повітря в потужних стаціонарних дизель-генераторних установках промислових підприємств.
 • Документ
  Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович
  Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля містить два майданчики, що переміщуються в напрямку, перпендикулярному поздовжньої осі автомобіля (далі - рухливі майданчики), підйомник для вивішування коліс, схему управління, що забезпечує переміщення рухливих майданчиків. Пристрій додатково містить два поворотні майданчики для установки керованих коліс, змонтовані зверху на рухливих майданчиках, фіксатор рульового колеса, фіксатор кузова, а схема керування і вимірювання містить контролер руху рухливих майданчиків, підсилювачі-перетворювачі, датчики руху і кута повороту поворотних майданчиків, вимірювачі люфта, індикатори люфта, причому виходи датчиків руху і кута повороту поворотних майданчиків з'єднані з першими входами вимірювачів люфта, другі входи вимірювачів люфта з'єднані з виходами контролера, перші виходи вимірювачів люфта з'єднані з входами контролера, а другі виходи вимірювачів люфта з'єднані з входом індикаторів люфта. Технічний результат: полягає в поєднанні високої точності і можливості локалізації несправності окремо в рульовому механізмі і окремо в рульовому приводі. Даний технічний результат, отриманий завдяки обліку особливостей структурної побудови рульового керування при тестовому діагностуванні, досягається за рахунок того, що керовані колеса встановлюються на поворотні майданчики і приводяться в рух рухливими майданчиками, завдяки наявності у автомобіля кута поздовжнього нахилу осі повороту колеса (кастору).
 • Документ
  Пристрій сканування для систем моніторингу перехресть
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Денисенко, Олег Васильович
  Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів управління ДР, АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності управління рухом транспорту на регульованих перехрестях. Пристрій сканування для систем моніторингу перехресть містить лазерний випромінювач, електродвигун, фотоприймач, в його структуру між лазерним випромінювачем та дзеркалом розгортки під необхідним кутом встановлено нерухоме напівпрозоре дзеркало, яке дозволяє відбитому лазерному імпульсному сигналу спрямовано надходити на вхід фотоприймача, при цьому у пристрій також введені блок управління, вимірювач часових інтервалів та локальний обчислювальний пристрій, а сигнал з виходу блока управління одночасно подається на входи імпульсного лазерного випромінювача та вимірювача, де формуються часові інтервали, які з виходу вимірювача подаються на вхід локального обчислювального пристрою і за якими у локальному обчислювальному пристрої визначаються як моменти перетинання лінії сканування транспортним засобом, так і поперечний профіль кожного транспортного засобу вздовж всієї його довжини.
 • Документ
  Спосіб координованого управління світлофорними об'єктами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Денисенко, Олег Васильович
  Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху. Спосіб координованого управління світлофорними об'єктами заснований на скануванні трьома гостроспрямованими лазерними променями зони кожного перехрестя конусним видом розгортки, що дозволяє чітко визначити момент в'їзду, швидкість, уповільнення (прискорення), довжину, тип, кількість і послідовність транспортних засобів, що реально в'їхали в першу і другу контрольовані зони по кожній смузі руху за період вимірювань. Одночасно за результатами сканування перерізів у середині кожного перегону визначають середню швидкість руху груп транспортних засобів, їх кількість у групі, інтервали руху та смуги часу груп, за якими розраховується графік координації по усій магістралі. Потім визначають необхідний час роз'їзду реальних черг по кожній смузі перегону і по максимально можливому часу роз'їзду по смугах двох підходів визначають час зміщення початку наступної фази для звільнення смуг на момент підходу груп до перехрестя. Час дії основних тактів для другорядних підходів до перехресть визначають на моменти їх початку за максимально можливою чергою серед смуг відповідних підходів. За різницею звісного значення циклу та часу дії основного такту для другорядних підходів визначають резерв часу для лівоповоротних потоків з магістралі для кожного перехрестя та можливість максимального зміщення між собою смуг часу груп для зустрічних потоків по магістралі. Ефективність координованого управління визначають за коефіцієнтом беззупинного проїзду по мережі перехресть. Одночасно корегують значення швидкості руху транспортних засобів по магістралі у другій половині кожного перегону для забезпечення підходу груп транспортних засобів до перехрестя на момент звільнення смуг від попередніх черг. Технічним результатом є підвищення точності та розширення функціональних можливостей способу.