ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Обґрунтована необхідність впровадження в навчальний процес у вищих військових навчальних закладах інформаційно-комунікативних технологій і як способу реформування системи військової освіти в Україні, і як засобу підвищення якості професійної підготовки військових кадрів.

Опис

Ключові слова

інтерактивні методи навчання, реформування військової системи освіти, підготовка військових кадрів, професійна діяльність, интерактивные методы обучения, реформирование военной системы образования, подготовка военных кадров, профессиональная деятельность, interactive methods of studies, reformation of the military system of education, training of soldiery personnel’s, professional activity

Бібліографічний опис

Табуненко, В. О. Інтерактивний метод навчання як засіб підвищення якості навчального процесу у вищому військовому навчальному закладі/ В. О. Табуненко, В. І. Кужелович // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 103–108.

Зібрання