ВИБІР МОДЕЛІ ДОРОЖНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА НЕСТАЦІОНАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Анотація

Проведено аналіз і обґрунтування вибору математичної моделі дорожньої конструції для розв’язку обернених нестаціонарних задач (ідентифікації). Критеріями вибору були простота моделі в математичному плані та достатня адекватність опису властивостей дорожньої конструкції при її нестаціонарному деформуванні.

Опис

Ключові слова

дорожня конструкція, моделювання, пластина, основа, нестаціонарне деформування, ідентифікація, дорожная конструкция, моделирование, пластина, основание, нестацио­нарное деформирование, идентификация, road construction, modelling, plate, foundation, non-stationary deforming, identification

Бібліографічний опис

Вибір моделі дорожньої конструкції для розв’язку задач ідентифікації за нестаціонарного навантаження / Є. Г. Янютін, Д. І. Богдан, О. В. Воропай, С. І. Поваляєв // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др.]– Х., 2010. – Вып. 27. – С. 153-156.

Зібрання