Пристрiй для вимiрювання деформацiй елементiв конструкцiй мостiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Пристрій для вимірювання деформацій елементів конструкцій великих розмірів, зокрема мостів, містить послідовно зв'язані перший лазер, перший оптичний коліматор, перший вузол розгортки лазерного променя, блок комутації, блок обробки і реєстрації та n фотоприймачів, які являють собою n послідовно розташованих датчиків деформації, що знаходяться на опорах, жорстко закріплених на конструкції, що деформується. Перший і n-ий фотоприймачі, лазер, з'єднаний через оптичний коліматор з вузлом розгортки лазерного променя, винесені за межі конструкції, що деформується. Всі n фотоприймачів знаходяться на одній висоті над поверхнею конструкції, що деформується, а лазер, коліматор і вузол розгортки знаходяться на протилежному боці конструкції на тій же висоті напроти фотоприймачів. Блок комутації з'єднаний з блоком обробки і реєстрації. Додатково пристрій оснащений другим лазером, другим оптичним коліматором та другим вузлом розгортки лазерного променя, розташованими на опорі, що винесена за межі конструкції на протилежному кінці елемента конструкції. причому чутливі поверхні 1, 2,…, i-1 фотоприймачів повернуті у напрямку лазерного променя, що розгортається першим вузлом розгортки, а i+1, і+2,…, n фотоприймачі повернуті у напрямку лазерного променя, що розгортається другим вузлом розгортки.

Опис

Ключові слова

вимiрювальна технiка, мости

Бібліографічний опис

Пат. 136665 Україна, МКИ G01B 11/16 (2006.01). Пристрiй для вимiрювання деформацiй елементiв конструкцiй мостiв / Левтеров Андрiй Iванович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Левтеров Андрiй Iванович. - N u 2019 02798 ; заявл. 21.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. N 16. - 4 с.

Зібрання