Узгоджувальний пристрій дискового типу для методів зовнішнього рихтування кузовних панелей автомобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі описується аналіз електромагнітних процесів у дисковому узгоджувальному пристрої для методів зовнішнього рихтування кузовних панелей автомобілів. За отриманими аналітичним виразами проведено чисельні оцінки основних характеристик розглянутого узгоджувального пристрою та побудовано графічні залежності. Розроблено та запропоновано схемне рішення з технічної реалізації дискового узгоджувального пристрою, як інструменту зовнішнього магнітно-імпульсного рихтування.

Опис

Ключові слова

зовнішнє рихтування, видалення вм'ятин, кузовний ремонт, узгоджувальний пристрій, кузовна панель, інструмент рихтування, внешняя рихтовка, удаление вмятин, кузовной ремонт, согласующее устройство, кузовная панель, инструмент рихтовки, external straightening, removing dents, body repair, matching device, car body panels, straightening tool

Бібліографічний опис

Гнатов, А. В. Узгоджувальний пристрій дискового типу для методів зовнішнього рихтування кузовних панелей автомобілів / А. В. Гнатов, І. С. Трунова // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання