Розробка структурної схеми комп’ютерної технології вибору методауправління станком з ЧПУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Петренко, Ю. А. Розробка структурної схеми комп’ютерної технології вибору методауправління станком з ЧПУ / Петренко Ю. А., Леміш В. М. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Інформаційні системи та технології на виробництві та в освіті : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020.