Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Основи стандартизації та сертифікації"

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Основи стандартизації та сертифікації" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизація та приладобудування" спецiальностi 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2020. - 31 с.

Зібрання