Спосіб реєстрації відбитих сигналів георадара під час виявлення підповерхневих тріщин в асфальтобетонному покритті

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Спосіб реєстрації відбитих сигналів георадара під час виявлення підповерхневих тріщин у асфальтобетонному покритті, у якому для зондування дорожнього одягу застосовують одну випромінюючу антену, яка випромінює електромагнітне поле з однією лінійною поляризацією, та дві лінійно поляризовані приймальні антени, напрямки поляризації яких орієнтовані до напрямку поляризації випромінюючої антени під визначеними кутами, завдяки чому забезпечується виявлення сигналів, відбитих неоднорідностями, у тому числі і підповерхневими тріщинами. Проводять реєстрацію сигналу прямого проходження, збуджують випромінюючу антену, яка випромінює електромагнітне поле з однією лінійною поляризацією та проводять зондування конструкції дорожнього одягу. Одночасно реєструють відбите електромагнітне поле двома лінійно поляризованими приймальними антенами, що розташовані ортогонально одна до одної та під визначеними кутами до випромінюючої антени, а напрямок поляризації випромінювача створює кути 90° та 0° до напрямків поляризації приймальних антен. Потім обертають випромінюючо-приймальну антенну систему на кут 90° та проводять зондування дорожнього одягу, одночасно реєструють відбите електромагнітне поле та перетворюють прийняте електромагнітне поле в електричний сигнал, який реєструють і зберігають у цифровому вигляді в пам'яті комп'ютера. Аналізують залежність амплітуд прийнятих сигналів від напрямків поляризації випромінюючої антени та двох приймальних антен за допомогою комп'ютерних програм. Висновок щодо виявлення тріщин в асфальтобетонному покритті, у тому числі й підповерхневих, роблять за умов встановлення розбіжностей між амплітудами сигналів, прийнятих одночасно двома приймальними антенами.

Опис

Ключові слова

георадар, дорожній одяг, підповерхневі тріщини, зондування

Бібліографічний опис

Пат. 153473 Україна, МПК E01C 23/07 (2006.01), G01N 22/02 (2006.01). Спосіб реєстрації відбитих сигналів георадара під час виявлення підповерхневих тріщин в асфальтобетонному покритті / Батраков Дмитро Олегович, Батракова Анжеліка Геннадіївна ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Харкiв. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – № u 2022 04787 ; заявл. 15.12.2022 ; опубл. 12.07.2023, Бюл. № 28. – 6 с.

Зібрання