2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • Документ
  Спосіб бездефектного комбінованого друку 3D-об'єктів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Дудукалов, Юрій Володимирович; Глушкова, Діана Борисівна; Сорокін, Володимир Федорович; Демченко, Сергій Володимирович
  Спосіб бездефектного комбінованого друку 3D-об'єктів, в якому для виготовлення чергового шару термопластичний матеріал нагрівають в друкарській головці до напіврідкого стану і видавлюють у вигляді нитки через сопло, починаючи з першого шару на поверхні робочого столу, пошарове формування суміщають з модифікуванням розігрітого полімеру імпульсним високочастотним електромагнітним полем, яке локалізується в друкарській головці і в зоні укладки шару, причому для забезпечення адгезійної і когезійної міцності використовують імпульсний високочастотний електромагнітний вплив, при цьому модифікування імпульсним високочастотним електромагнітним полем виконують в умовах температурної стабілізації процесу 3D-друку, яку забезпечуютьза даними системи контролю температурних полів і теплових деформацій дією локального підігріву або охолодження виробу з відповідним вибором амплітудного значення магнітної індукції в діапазоні (2,0-6,5 Тл) і частоти (100-1000 КГц) залежно від характеристик об'єкта і властивостей полімерного матеріалу.
 • Документ
  Буро-ножо-гвинтовий трубозаглиблювач для безтраншейного прокладання лінійно протяжних комунікаційних об'єктів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Супонев, Володимир Миколайович; Рагулін, Віталій Миколайович; Разарьонов, Леонід Володимирович; Кібиш, Сергій Васильович; Кравець, Святослав Володимирович; Нечидюк, Анатолій Анатолійович
  Буро-ножо-гвинтовий трубозаглиблювач для безтраншейного прокладання лінійно протяжних комунікаційних об'єктів складається з гвинтового ґрунтопроколюючого робочого органа для безтраншейної прокладки підземних комунікацій у вигляді ножового робочого органа, закріпленого на тракторній підвісці з опорною лижею та додатково оснащеного у нижній частині гвинтовим робочим органом, який своїм корпусом формує свердловину і одночасно з цим протягує трубу або кабель, які кріпляться до захвату, що розміщений з тильної сторони корпусу. Гвинтовий робочий орган додатково забезпечений буровою головкою та кільцеподібною обертовою оболонкою з гвинтовою навивкою та загостреною ріжучою кромкою, яка жорстко пов'язана з буровою головкою та гідромотором, що вбудовані у корпусі гвинтового робочого органа, та приєднується до них за допомогою штанги, куди також вмонтовані патрубки високого тиску подачі бурового розчину та його висмоктування. Зазначені патрубки приєднуються відповідно до грязьового та вакуумного насосів, що встановлені на причіпному бункері з двома камерами для відстоювання та відбору бурового розчину.
 • Документ
  Спосіб підвищення надійності виявлення сигналів, відбитих неоднорідностями, зокрема підповерхневими тріщинами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Батракова, Анжеліка Геннадіївна; Батраков, Дмитро Олегович; Почанін, Геннадій Петрович; Рубан, Вадим Петрович
  Спосіб підвищення надійності виявлення сигналів, відбитих неоднорідностями, зокрема підповерхневими тріщинами полягає в тому, що для зондування дорожнього одягу застосовують одну випромінюючу антенну систему, яка випромінює електромагнітне поле з однією лінійною поляризацією, та дві лінійно поляризовані приймальні антени, які приймають надширокосмугові імпульсні сигнали на двох взаємно ортогональних поляризаціях, завдяки чому підвищується надійність виявлення сигналів, відбитих неоднорідностями, зокрема підповерхневими тріщинами. Проводять реєстрацію сигналу прямого проходження. Потім збуджують випромінюючу антену, яка випромінює електромагнітне поле з однією лінійною поляризацією, та проводять зондування конструкції дорожнього одягу. Одночасно реєструють відбите електромагнітне поле двома лінійно поляризованими приймальними антенами, що розташовані взаємно ортогонально одна до одної, а напрямок поляризації випромінювача створює кути 90° та 0° до напрямків поляризації приймальних антен, та перетворюють прийняте електромагнітне поле в електричний сигнал, якій реєструють і зберігають у цифровому вигляді в пам'яті комп'ютера. Потім аналізують прийняті сигнали від двох приймальних антен за допомогою комп'ютерних програм, а висновок щодо виявлення тріщин в асфальтобетонному покритті, зокрема підповерхневих, роблять за умови наявності сигналу в каналі, поляризація приймальної антени якого має кут 90° до поляризації випромінювача. За умови реєстрації сигналу в каналі, поляризація приймальної антени якого має кут 0° до поляризації випромінювача, та відсутності сигналу в каналі, поляризація приймальної антени якого має кут 90° до поляризації випромінювача, роблять висновок про однорідність матеріалу середовища, зокрема дорожнього покриття, у горизонтальній площині.
 • Документ
  Спосіб нанесення зносостійкого багатошарового покриття
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Глушкова, Діана Борисівна; Багров, Валерій Анатолійович
  Спосіб нанесення зносостійкого багатошаирового покриття включає попередню обробку поверхонь деталей протягом певного часу у відповідних режимах, з подальшим нанесенням покриття нітридами хрому. Додатково проводять нанесення покриття нітридами титану, для чого попередню обробку поверхні деталей проводять шляхом іонного бомбардування поверхні іонами титану при тиску азоту 1×10-4 торр, струмі дуги 80 А і негативній напрузі 90 В на оброблюваній деталі протягом 8 хвилин. Потім у процесі іонного очищення здійснюють термомеханічну активацію і нагрівання поверхні підкладки іонами титану до 500-550 °С. Проводять вакуумно-плазмове нанесення багатошарового покриття у середовищі азоту: наносять нижній шар нітриду титану TiN протягом 3 хв з остаточною температурою покриття після осадження 500 °С. Наносять шари, що чергуються, двокомпонентним покриттям нітриду хрому CrN і нітриду титану TiN. Шар TiN наносять випаровуванням двох титанових катодів при нагріванні покриття до температури 450-510 °С. Осадження шарів, що чергуються, проводять до досягнення температури верхнього шару 450-510 °С. Останнім наносять шар Ti-N, таким чином термічно активуючи поверхню підкладки і збільшуючи адгезійну міцність покриття, товщина якого становить від 20 до 150 мкм залежно від розміру деталі та умов її експлуатації.
 • Документ
  Індикатор вологості повітря
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Камілов, Білолдін; Кравцов, Михайло Миколайович; Цехмейстер, Олена Станіславівна; Нікітін, Станіслав Петрович
  Індикатор вологості повітря містить вертикальний повітряний канал, нижня частина якого виконана прозорою і на ній розміщена шкала вологості повітря, і в якому розміщують вологочутливий елемент у вигляді, наприклад, канатика, джгутика тощо, один край якого закріплено у верхній частині повітряного каналу, а другий - нижній край вологочутливого елемента - вільно розташований по висоті повітряного каналу, причому на нижньому краю вологочутливого елемента. Навпроти шкали вологості, яка має принаймні три позначки, а саме - WH (нормальна вологість), WMIN (мінімальна вологість), WMAX (максимальна вологість), встановлено покажчик вологості повітря. Покажчик вологості повітря виконано у вигляді горизонтально розташованого диска, вісь обертання якого співпадає з осьовою лінією вологочутливого елемента.
 • Документ
  Спосіб дистанційного визначення діелектричної проникності нижньої поверхні залізобетонних мостових споруд
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Лебединський, Андрій Володимирович; Клец, Дмитро Михайлович; Холодов, Михайло Павлович; Щукін, Олександр Вікторович; Полярус, Олександр Васильович
  Спосіб дистанційного визначення діелектричної проникності нижньої поверхні залізобетонних мостових споруд включає опромінення електромагнітною хвилею, а на поверхні попередньо встановлюють вторинні випромінювачі на однакових відстанях один від одного, що створюють передавальну антенну решітку, потім вимірюють сумарну амплітуду відбитих електромагнітних хвиль у визначених просторових точках, які розміщені необов'язково в дальній зоні антенної решітки, та у ближній, а для вимірювання використовують приймальну лінійну антенну решітку, на виходах кожного з елементів решітки вимірюють сумарну амплітуду поля хвиль, що випромінюються елементами передавальної антенної решітки, а для побудови функціоналу використовують модуль різниці залежностей нормованої амплітуди електромагнітного поля від лінійної координати положення елементів приймальної решітки при навантаженій і ненавантаженій мостових спорудах, мінімізують функціонал методами глобального випадкового пошуку і при цьому визначають прогин мостової споруди або іншого великогабаритного об'єкта, які є функціями положення вторинних випромінювачів. Зменшують похибки вимірювання прогину мостової споруди за рахунок врахування інформації про діелектричну проникність нижньої поверхні мостової споруди, при якому використовують тільки один вторинний випромінювач.
 • Документ
  Спосіб визначення цінності вимірювальної інформації при розрахунку порогового прогину деформованої поверхні мостових споруд
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Лебединський, Андрій Володимирович
  Спосіб визначення цінності вимірювальної інформації при розрахунку порогового прогину деформованої поверхні мостових споруд полягає в тому, що на нижній поверхні мостової споруди попередньо встановлюють вторинні випромінювачі на однакових відстанях один від одного, які створюють передавальну антенну решітку, опромінюють цю поверхню електромагнітною хвилею. Вимірюють сумарну амплітуду відбитих електромагнітних хвиль у визначених просторових точках на будь-яких відстанях від мостової споруди, що є зручними для оператора. Для вимірювання використовують приймальну лінійну антенну решітку, на виходах кожного з елементів решітки вимірюють сумарну амплітуду напруженості поля хвиль, що випромінюються елементами передавальної антенної решітки. Для визначення прогинів мостової споруди здійснюють глобальну мінімізацію функціоналу, що являє собою модуль різниці залежностей нормованої амплітуди напруженості електричного поля від лінійної координати положення елементів приймальної решітки для навантаженої і ненавантаженої мостової споруди, і після мінімізації функціоналу визначають прогини мостової споруди, що є функціями положення вторинних випромінювачів. Амплітуди сигналів, які описують прогини, з виходів блока мінімізації функціоналу порівнюють між собою в блоці порівняння амплітуд і визначають максимальний сигнал прогину, що надходить на перший та другий вимірювачі щільності ймовірностей прогинів. З виходу першого вимірювача сигнал подають на багатоканальний перший інтегратор, кожний канал якого відрізняється нижньою межею інтегрування, а вихідний сигнал кожного каналу цього інтегратора помножують в багатоканальному першому помножувачі на відносну вагу хибної тривоги та апріорну ймовірність роботи мостової споруди в нормальному режимі і надсилають на перші входи багатоканального першого суматора, на другі входи якого подають сигнали, що надходять з виходу другого вимірювача щільності ймовірностей прогинів через багатоканальний другий інтегратор, кожний канал якого відрізняється верхньою межею інтегрування, через багатоканальний другий помножувач сигналів на відносну вагу пропуску дефекту мостової споруди та багатоканальний третій помножувач на апріорну ймовірність роботи мостової споруди в аномальному режимі, з виходу якого сигнали надходять на відповідні другі входи першого суматора.
 • Документ
  Спосіб резонансного посилення активної електричної потужності, що складається з двох послідовних активно-реактивних контурів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Батигін, Юрій Вікторович; Чаплигін, Євген Олександрович; Шиндерук, Світлана Олександрівна; Двадненко, Володимир Якович
  Спосіб резонансного посилення активної електричної потужності складається з двох послідовних активно-реактивних контурів, що об'єднані загальним ємнісним накопичувачем енергії. В розрядному контурі послідовно підключають випрямляч електричного струму і зовнішній акумулятор електричної енергії.
 • Документ
  Спосіб отримання нанокристалів виду ZnSxSe1-x та ZnSxSe1-x:Mn на ZnSx методом самопоширюваного високотемпературного синтезу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Глушкова, Діана Борисівна; Плахтій, Євген Георгійович
  Спосіб отримання нанокристалів виду ZnSxSe1-x та ZnSxSe1-x:Mn розмірами 50-80 нм методом самопоширюваного високотемпературного синтезу, при якому синтез проводять в кварцових оболонках, розміщених у герметичному сталевому реакторі. При цьому порошки Zn, S і Se високої чистоти беруть з надлишком Se у кількості 5 % понад стехіометричний склад, попереднє перемішування шихти проводиться з додаванням етилового спирту протягом 1 години, потім суміш сушиться протягом 30 хвилин при T~350 K. Реакція синтезу ініціюється імпульсом струму з амплітудою ~ 40 A, який забезпечується ніхромовою спіраллю, розташованою у верхній частині реактора при атмосферному тиску в повітряному середовищі, легування нанокристалів ZnSxSe1-x іонами Mn2+ проводять додаванням солі MnCl2 до вихідної шихти у кількості 10-2 мас. %.
 • Документ
  Спосіб резонансного посилення активної електричної потужності за допомогою двох послідовних контурів з окремими джерелами гармонійної напруги
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Батигін, Юрій Вікторович; Чаплигін, Євген Олександрович; Шиндерук, Світлана Олександрівна; Болюх, Володимир Федорович; Кочерга, Олександр Іванович
  У способі резонансного посилення активної електричної потужності за допомогою двох активно-реактивних послідовних контурів з окремими джерелами гармонійних напруг контури підключають до загальних активного і індуктивного елементів так, що кожен з них, по черзі, генерує в навантаженні гармонійний сигнал, це приводить до посилення електричної потужності.
 • Документ
  Спосіб керування інверторним тяговим електродвигуном в м'якому гібридному автомобілі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Дзюбенко, Олександр Андрійович; Двадненко, Володимир Якович
  Спосіб керування інверторним тяговим електродвигуном в м'якому гібридному автомобілі, асинхронним або синхронним, в якому при рівномірному русі автомобіля на електроприводі зі швидкістю 30-60 км/год використовують канал управління частотою, за допомогою якого вибирають частоту, пропорційну швидкості автомобіля, а за допомогою каналу управління напругою фаз вибирають таку трифазну змінну напругу, при подачі якої на всі три фази на одній з них забезпечується заданий коефіцієнт потужності. При запуску з місця і низькій швидкості автомобіля обмотки електродвигуна переключають в режим зі збільшеним числом пар полюсів на статорі і на роторі, а при русі з високою швидкістю обмотки електродвигуна перемикають в режим зі зменшеним числом пар полюсів на статорі і на роторі.
 • Документ
  Пристрій для осадження багатокомпонентних покриттів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Глушкова, Діана Борисівна; Багров, Валерій Анатолійович
  Пристрій для осадження багатокомпонентних покриттів містить вакуумну камеру, усередині якої розташовані катод, анод і тримач виробу. Катод виконаний складеним з декількох частин - катодів з різних матеріалів, кожний з яких виконаний з матеріалу розпорошуваного компонента; які рівномірно розташовані усередині вакуумної камери на її бічних фланцях та повернені поверхнею випарування до тримачів з виробами. На краю катода є виступ 1,5÷2 мм, який додатково стабілізує катодні плями на робочій поверхні. Пристрій містить чотири катоди для отримання багатокомпонентних покриттів, два з яких містять молібден (Мо), а два інших – хром (Cr).
 • Документ
  Спосіб трибометрії контакту пласких поверхонь тертя
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Подригало, Михайло Абович; Шеїн, Віталій Сергійович; Бистров, Денис Сергійович; Маслов, Микита Васильович
  Спосіб трибометрії контакту пласких поверхонь тертя включає вимірювання моменту на супорті дискового механізму та тиску робочої рідини у порожнинах опорного гідроциліндра. Момент на супорті при загальмованому дисковому механізмі створюють за рахунок моменту навантаження, який прикладено до гальмівного диска від навантажувального гідроциліндра, причому вимірювання тиску робочої рідини у порожнинах опорного гідроциліндра здійснюють після появи відносного зміщення поверхонь тертя.
 • Документ
  Самонавчальний 3D-принтер для комбінованого друку об'єктів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Дудукалов, Юрій Володимирович; Глушкова, Діана Борисівна; Сорокін, Володимир Федорович; Демченко, Сергій Володимирович
  Самонавчальний пристрій для комбінованого друку об'єктів містить робочий стіл, на якому розташовується виріб під час друку; локальний пристрій електромагнітного впливу, виконаний в одному блоці з друкарською головкою; імпульсний високочастотний блок живлення; маніпулятор із захоплювачем і магазин додаткових елементів. Пристрій забезпечений системою просторових датчиків вимірювання координат і переміщень поверхонь виробу, спеціальним тепловізором, пристроями локального підігріву або охолодження виробу, а також блоком управління з обчислювачем з вхідним і вихідним блоками та блоком відображення і пам'яті, які з'єднані з виходами системи просторових датчиків вимірювання координат і переміщень поверхонь виробу, а також тепловізора, через блок управління, вхідні та вихідні блоки обчислювача, блок відображення і пам'яті з вхідними блоками регулятора локального пристрою електромагнітного впливу і пристроями локального підігріву або охолодження виробу.
 • Документ
  Малогабаритний транспортний засіб з крокуючими колесами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Біша, Владислав Михайлович; Богомолов, Віктор Олександрович; Дубінін, Євген Олександрович; Кайдалов, Руслан Олегович; Нікорчук, Андрій Іванович; Подригало, Михайло Абович; Полянський, Олександр Сергійович; Соколовський, Сергій Анатолійович
  Малогабаритний транспортний засіб з крокуючими колесами містить раму, першу і другу пари коліс, поздовжні важелі балансирної підвіски коліс, пов'язані з трубчастими валами, усередині яких проходять вали, пов'язані з двигунами і призначені для приводу руху кожного з коліс у ведучому режимі кочення та в крокуючому режимі. При цьому кожне колесо має окремий привід від свого двигуна і пов'язане з останнім через механізм з гнучкою ланкою та планетарний механізм Джемса, сонячне зубчасте колесо якого постійно пов'язано з двигуном. Водило постійно пов'язано з валом і, через механізм, з гнучкою ланкою, з колесом. При цьому механізм з гнучкою ланкою встановлено усередині поздовжнього важеля; епіциклічне зубчасте колесо планетарного механізму Джемса може бути з'єднано як з нерухомим корпусом, так і з валом приводу колеса за рахунок зубчастої муфти, яка має два положення. При першому положенні епіциклічне зубчасте колесо пов'язане з нерухомим корпусом та трубчастим валом, а при другому положенні епіциклічне зубчасте колесо пов'язане з валом приводу колеса і трубчастим валом.
 • Документ
  Спосіб підвищення дистанції пробігу транспортних засобів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Подригало, Михайло Абович; Сєріков, Георгій Сергійович; Сєрікова, Ірина Олексіївна
  Спосіб підвищення дистанції пробігу транспортних засобів включає визначення характерних ознак процесу регулювання жорсткості підвіски шляхом сканування швидкості пересування за допомогою датчика швидкості. Як визначальну ознаку використовують розраховану резонансну швидкість під час руху. На основі проведених розрахунків за допомогою системи керування контролюють момент попереднього регулювання жорсткості підвіски, для чого використовують силовий елемент оперативного регулювання за допомогою електронних комутаторів.
 • Документ
  Спосіб управління гальмівними механізмами транспортних засобів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Абрамов, Дмитрій Володимирович; Байцур, Максим Вячеславович; Подригало, Михайло Абович; Решетніков, Євген Борисович; Холодов, Михайло Павлович
  Спосіб управління гальмівними механізмами транспортних засобів полягає в зміні відношення гальмівних моментів на передніх колесах по відношенню до гальмівних моментів на задніх колесах в залежності від сповільнення транспортного засобу. За сигналом давача сповільнення здійснюють за допомогою блоку керування послідовне включення в роботу та відключення окремих робочих гальмівних циліндрів передніх і задніх багато поршневих дискових гальм за законами, що забезпечують стійкість транспортних засобів при службових та екстрених гальмуваннях.
 • Документ
  Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу на основі нейромережевої архітектури з блоком змішаної реальності
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ніконов, Олег Якович; Шуляков, Владислав Миколайович
  Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу на основі нейромережевої архітектури складається з керуючого блока на основі нейромережевої архітектури, мініатюрних відеокамер, комутатора, блока зберігання цифрової інформації, блока розпізнавання знаків, радара, супутникового навігатора, блока пам'яті, приймально-передавального пристрою, дані з яких передаються на електронний блок, після чого оброблена за допомогою електронного блока інформація надходить на пристрої керування швидкістю руху, керування напрямком руху, керування гальмівною системою, передавальний пристрій та приймально-передавальний пристрій. Для підвищення ефективності та безпеки керування безпілотним транспортним засобом, а також кібербезпеки транспортного засобу в цілому на безпілотному транспортному засобі додатково встановлюється блок змішаної реальності.
 • Документ
  Малогабаритний колісний транспортний засіб з переднім поворотним мостом, що підвішений балансирно
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Абрамов, Дмитрій Володимирович; Байцур, Максим Вячеславович; Богомолов, Віктор Олександрович; Дубінін, Євген Олександрович; Кайдалов, Руслан Олегович; Клец, Дмитро Михайлович; Молодан, Андрій Олександрович; Нікорчук, Андрій Іванович; Подригало, Михайло Абович; Полянський, Олександр Сергійович; Черніков, Олександр Вікторович
  Малогабаритний колісний транспортний засіб з переднім поворотним мостом, що підвішений балансирно, у якого вертикальна вісь повороту в площині дороги і горизонтальна вісь повороту відносно поздовжньої осі машини проходять через середину балки переднього поворотного мосту, посередині між передніми ведучими колесами, з встановленими на них моторами. На вертикальному валу, пов'язаному з переднім поворотним мостом, встановлено підпружинений важіль. Вісь пружини співпадає з поздовжньою віссю малогабаритного колісного транспортного засобу.
 • Документ
  Спосіб перетворення кінетичної енергії в електричну від натискання на пішохідну платформу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гнатов, Андрій Вікторович; Аргун, Щасяна Валіковна; Дзюбенко, Олександр Андрійович; Гнатова, Ганна Андріївна; Богдан, Дмитро Іванович
  Спосіб перетворення кінетичної енергії в електричну від натискання на пішохідну платформу шляхом переміщення ротора і статора один відносно одного. Ротор виконано з неодимовими магнітами, який обертається відносно своєї осі під дією рейки приводу електрогенератора через циліндричний мультиплікатор, що підвищує кутову швидкість обертання, однакові кінці обмоток статора з'єднані між собою та виходять до електричного випрямляча, який випрямляє змінний струм та заряджає ємнісний нагромаджувач - іоністор, який через діод заряджає акумуляторну батарею, що через вимикач підключається до навантаження. Перетворення електроенергії здійснюють за допомогою двох електрогенераторів, які приводяться у дію через циліндричний мультиплікатор, що складається з прямозубих зубчатих коліс, які збільшують коефіцієнт передачі енергії від натискної кришки до електрогенераторів.